Producenci samochodów ciężarowych od lat sukcesywnie wdrażają nowoczesne technologie po to, by ich pojazdy spełniały restrykcyjne normy związane z emisją szkodliwych spalin. Walka ze smogiem, efektem cieplarnianym oraz innymi zanieczyszczeniami sprawia, że transport coraz częściej skupia się na przewozach kolejowych. Atrakcyjny koszt usługi logistycznej oraz dowolność związana z rodzajem przewożonego towaru sprawia, że jest to w pełni komfortowe i opłacalne rozwiązanie. Czego zatem można spodziewać się po branży transportowej w przeciągu najbliższych dekad i jaki wpływ na jej ewolucję będzie odgrywał transport kolejowy?

Transport kolejowy – przyszłość branży TSL

Transport kolejowy to rozwiązanie, które cieszy się sporym uznaniem na całym świecie. Dzięki swojej specyfice kolej jest nie tylko bezpieczna, ale i atrakcyjna z punktu widzenia finansowego. Pojemne wagony są w stanie przetransportować nieograniczoną ilość ładunku. Dzięki sporemu zasięgowi, składy kolejowe mogą przewozić ładunek pomiędzy państwami, jak również łącząc kontynenty. Przykładem takiego rozwiązania są intermodalne pociągi z Chin do Polski. 

Dzięki postępowi technologicznemu dzisiejsze pociągi cechują się niskim zużyciem energii – to natomiast przekłada się na skuteczną ochronę środowiska. W porównaniu do transportu ciężarowego kolej oferuje nie tylko większą przestrzeń ładunkową, ale co ważne krótszy termin dostawy. Zdaniem ekspertów z branży TSL, transport kolejowy będzie przeżywał swój renesans. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa pozycja Komisji Europejskiej, która za sprawą tzw. Białej Księgi wprowadza szereg norm, jakie będą kształtować branżę transportową. Szacuje się, że w przeciągu następnych 2-3 dekad transport morski oraz kolejowy będzie odgrywał główną rolę w światowym transporcie towarów. To z kolei wymaga przystosowania infrastruktury kolejowej, która zapewni sprawny przejazd dla zwiększonej liczby składów. 

Zmiany szykują się także w Europie, bowiem wzrost udziału transportu szynowego wymaga wdrożenia szeregu inwestycji, które zapewnią swobodny przesył towarów. Do 2050 roku w Europie zostanie wprowadzona sieć szybkich linii kolejowych, wymaga to jednak od każdego państwa Wspólnoty Europejskiej zmodernizowana sieci szynowej i trakcyjnej.

Kolej – elastyczne rozwiązanie na miarę każdych potrzeb

Niewątpliwie ogromną zaletą transportu szynowego jest jego elastyczność. Dzięki różnorodnym wagonom istnieje możliwość przewożenia dowolnego rodzaju ładunku bez ograniczeń ilościowych. Na tej płaszczyźnie wyróżnia się transporty całoładunkowe oraz drobnicowe. Ze względu na swoją budowę kolej oferuje przewóz substancji ciekłych, żywności, artykułów elektronicznych, odzieży, materiałów sypkich oraz wielu innych. Nieustannie modernizowane szlaki transportowe oraz porty przeładunkowe pozwalają dostarczyć towar do wybranego kraju w Europie. Za sprawą wspomnianych wcześniej ekspresowych pociągów z Chin, okres oczekiwania na dostawę ładunku z Azji do Polski wynosi od 2 do 4 tygodni. To natomiast czyni ciekawą alternatywę dla sprawdzonego już rozwiązania, jakim jest transport morski

Rentowność transportu kolejowego sprawia, że jest to atrakcyjne rozwiązanie zwłaszcza dla dużej ilości towarów. Najnowsze doniesienia z branży kolejowej zapowiadają rewolucję w postaci elektrycznych pociągów towarowych. Alternatywne źródła energii oraz korzystanie z nowoczesnych technologii pozwoli zapewnić wysoki standard usług. 

Wśród kolejnych zalet transportu kolejowego wyróżnić można bezpieczeństwo oraz regularność świadczonych przewozów. To zachęca do pozyskiwania produktów z zagranicznych rynków, jednocześnie rozwijając międzynarodową wymianę towarów. Według prognoz, obecnie cieszący się ogromną popularnością transport ciężarowy stopniowo ma zostać zdominowany przez transfery kolejowe. W ten sposób pozycja transportu multimodalnego ulegnie znacznemu wzrostowi. Nadchodzące zmiany dążą do sukcesywnej modernizacji branży transportowej. To czyni transport kolejowy przyszłością branży TSL zapewniając szybkie i regularne dostawy dowolnych towarów.