W najnowszym artykule Rzeczpospolitej, dział logistyka, Bartosz Miszkiewicz 高胜宇, Prezes Zarządu Symlog Sp. z o.o., przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące wyzwań i możliwości, jakie Chiński Nowy Rok przynosi dla branży logistycznej i transportowej.

Warto zrozumieć, jak te zmiany wpływają na globalne łańcuchy dostaw i jak można przeciwdziałać ewentualnym opóźnieniom. Zapraszamy https://logistyka.rp.pl/morski/art39777671-chinski-nowy-rok-spietrzyl-przewozy do lektury dla cennych wskazówek i profesjonalnej analizy.

Czytaj https://lnkd.in/dZaASwNq

#Logistyka #TransportMiędzynarodowy #ChińskiNowyRok #Symlog