USŁUGI MULTIMODALNE

CO TO TRANSPORT MULTIMODALNY?

USŁUGI MULTIMODALNE

Transport multimodalny to rozwiązanie pozwalające na bezpieczny, szybki i zoptymalizowany pod względem cenowym sposób przewożenia towarów. Doskonale sprawdza się na wolnym rynku podnosząc konkurencyjność funkcjonowania korzystających z niego przedsiębiorstw.

Zapytaj o szczegóły

USŁUGI MULTIMODALNE

Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju.

Usługi multimodalne są nowoczesne i elastyczne. Symlog dostosowuje je do wymagań i oczekiwań swoich Klientów. Jest to najbardziej efektywny sposób przewozu towarów w systemie „od drzwi do drzwi”

NA CZYM POLEGA TRANSPORT MULTIMODALNY?

Usługi multimodalne to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala stosować różne rodzaje transportu w celu zoptymalizowanego dostarczania przesyłek. W tym celu wykorzystuje się funkcjonalności oferowane przez:
transport samochodowy,
transport morski,
transport kolejowy.

Mogą one bez ograniczeń realizować transport o charakterze międzynarodowym i międzykontynentalnym, uwzględniając jednocześnie usługę przewożenia towarów „od drzwi do drzwi”.

Transport multimodalny pozwala zmniejszyć koszty przewozów i skrócić czas dostawy. Z uwagi na fakt, że realizuje go jeden operator, jest też mniej skomplikowany pod względem formalnym. Dzięki doświadczeniu w organizacji transportu multimodalnego w Symlog jesteśmy w stanie przewieźć nawet najbardziej wymagające ładunki.

TRANSPORT MULTIMODALNY A INTERMODALNY

W ramach oferowanych usług transportowych zapewniamy przewozy intermodalne. Są one realizowane przy wykorzystaniu co najmniej dwóch gałęzi transportu i tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera lub nadwozia wymiennego) na całej trasie, bez przeładunku, co odróżnia je od transportu multimodalnego. Zalicza się do nich np. 

  • przewozy samochodowo-morskie,
  • przewozy kolejowo-morskie,
  • przewozy samochodowo-kolejowo-morskie,
  • przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze.

Dlaczego warto postawić na transport intermodalny z Symlog?

Zmniejszenie kosztów transportu

Połączenie różnych gałęzi transportu pozwala zoptymalizować koszty przewozu. W efekcie dostawy intermodalne – mimo że zazwyczaj trwają dłużej – są tańsze niż przewóz towarów przy wykorzystaniu jednej gałęzi transportu.

Redukcja śladu węglowego

Zastosowanie różnych rodzajów transportu pozwala ograniczyć emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych, a w efekcie do minimum zredukować ślad węglowy związany z przemieszczeniem towarów z punktu A do punktu B.

Minimum formalności

W transporcie intermodalnym przewóz odbywa się na podstawie jednej umowy, a pieczę nad przebiegiem dostawy sprawuje jeden operator transportu intermodalnego. Pozwala to na uproszczenie procedur związanych z organizacją przewozów i do minimum redukuje formalności.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich, aby jednostka ładunkowa i transportowany towar dotarły do miejsca docelowego bez uszczerbku na jakości. Stosujemy liczne zabezpieczenia, które ograniczają ryzyko uszkodzenia do minimum.

TRANSPORT INTERMODALNY PRZYSZŁOŚCIĄ PRZEWOZÓW –
JAK SYMLOG WSPIERA REDUKCJĘ ŚLADU WĘGLOWEGO?

Mimo że spalinowe samochody ciężarowe stanowią niecałe 5 proc. całej floty, która porusza się po europejskich drogach, odpowiadają one za 22 proc. emisji pochodzących z transportu drogowego w UE. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o konieczności zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko, m.in. poprzez sankcje.

Jak się okazuje, samo wykorzystanie technologii bezemisyjnych w międzynarodowym transporcie drogowym nie wystarczy, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, do której Unia Europejska się zobowiązała. Potrzeba szerzej zakrojonych działań.

Jednym z nich jest większe wykorzystanie transportu intermodalnego. Szacuje się, że jest ono w stanie obniżyć ślad węglowy i emisję CO2 powodowaną przez przewóz towarów nawet o 60-90 proc. w porównaniu z długodystansowym transportem drogowym.

Dlatego w Symlog stawiamy na proekologiczny transport intermodalny i redukcję śladu węglowego. Jak to robimy?

  1. Ustawicznie wprowadzamy nowe międzynarodowe połączenia intermodalne, w tym np. przewozy samochodowo-morskie
  2. Optymalizujemy łańcuchy dostaw pod kątem CO2. Wykonujemy liczne operacje magazynowe, w ramach których jesteśmy w stanie sprawnie zebrać towary, skonsolidować je i wysłać do kraju przeznaczenia lub w razie potrzeby zdekonsolidować ładunki i dystrybuować je paczkowo
  3. Wykorzystujemy najnowsze technologie, które ułatwiają monitoring emisji CO2 podczas realizowanych przez nas przewozów

Chcesz być bardziej eko? Zależy Ci na dostawach, które są bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego? Postaw na transport intermodalny i multimodalny i zacznij ograniczać ślad węglowy od zaraz.

OBSZAR DZIAŁANIA USŁUG MULTIMODALNYCH I INTERMODALNYCH

Zarówno przewozy intermodalne, jak i  Transport multimodalny doskonale sprawdzają się w przypadku przesyłania towarów na duże odległości zarówno interkontynentalne, jak i na rynku europejskim.

Doskonałym przykładem usług multimodalnych jest transport towarów z krajów europejskich: na przykład z Hiszpanii czy Irlandii do państw WNP. W takich przypadku Symlog organizuje cały zakres usług spedycji międzynarodowej:

• transport kolejowy,
• transport samochodowy,
• transport morski,
• transport kontenerowy.

Poza tym, naszym Klientom oferujemy realizację kompleksowych usług i zadań związanych z przewiezieniem towaru „od drzwi do drzwi”. W ich ramach zapewniamy:

• przeładunki,
• odprawy celne,
• ewentualne magazynowanie na trasie,
• ubezpieczenie Cargo,
• monitoring przesyłek na trasie.

Przewóz multimodalny lub intermodalny może być prostszy, niż myślisz. Wystarczy, że wybierzesz operatora, który dysponuje doświadczeniem i jest w stanie ocenić przydatność poszczególnych środków transportu oraz umiejętnie je wykorzystać, tak aby służyły Twoim celom biznesowym. Jeżeli sam transport drogowy przestał Ci wystarczać i szukasz profesjonalnego wsparcia w organizacji przewozów multimodalnych i intermodalnych, skontaktuj się z naszym ekspertem.