Chiny są jednym z głównych partnerów handlowych Polski. Co więcej, obrót towarów pomiędzy RP a ChRL ma stałą tendencję wzrostową. Coraz więcej podmiotów gospodarczych podejmuje współpracę z chińskimi partnerami. Jednocześnie jednym z głównych problemów w ramach tej współpracy, z uwagi na odległość pomiędzy nadawcą a odbiorcą ładunku, jest transport towarów. Jakie możliwości daje importerom w tym zakresie współczesny transport z Chin do Polski? 

Transport towarów z Chin 

Odległość pomiędzy Europą a Chińską Republiką Ludową sięga 10 tys. km. Odległość ta sprawia, ze przewóz towarów realizowany na tej trasie staje się dość skomplikowany i wymaga zastosowania odpowiednich środków transportu. Na tak dużych odległościach sprawdzają się de facto 3 rodzaje transportu: fracht morski, transport kolejowy i lotniczy. Przewóz ładunków za pomocą samochodów ciężarowych ma charakter komplementarny i realizowany jest jedynie w ramach dowozu ładunku do i z terminali przeładunkowych.  

Z Chin do Polski importuje się ogromną różnorodność produktów. Najpopularniejszymi towarami sprowadzanymi z ChRL są elektronika, urządzenia elektromechaniczne i elektryczne, odzież, części przemysłowe, maszyny, zabawki, sprzęt sportowy, a także meble i oświetlenie, aparatura optyczna czy obuwie i akcesoria obuwnicze. Coraz częściej do Polski sprowadza się również chińską żywność. 

Decydując się na import towarów z Chin, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę kilka czynników uwzględniających specyfikę importu z Chin. Należą do nich szczególnie czas i koszty przewozu, rodzaj przewożonego ładunku, a także uwarunkowania geopolityczne. Każda z dostępnym opcji transportu towarów z Chin ma swoje zalety, jak i ograniczenia. Zatem jaką wybrać formę transportu towarów z Chin do Polski? Czy zdecydować się na transport morski, lotniczy a może kolejowy?

Przewóz ładunków z Chin za pomocą frachtu morskiego

Bez wątpienia transport kontenerowcami jest najbardziej powszechnym sposobem przewozu ładunków z ChRL. 80-90 % wszystkich polskich przedsiębiorców wybiera właśnie ten środek transportu do importu z Chin. Ogromne kontenerowce o ładowności przekraczającej 20 tys. kontenerów pozwalają na dostawę z Chin do Polski w nieograniczonej liczbie, masie i gabarytach towarów. Jest to zazwyczaj także najtańszy sposób przewozu ładunków z Chin. Zazwyczaj, bo konkurencyjny w tym względzie może być transport kolejowy, szczególnie w zakresie przewozu ładunków drobnicowych. 

Jednocześnie transport morski z Chin charakteryzuje się najdłuższym transit time ładunku. Przewóz z chińskiego terminala przeładunkowego do polskiego portu trwa zazwyczaj od 4 do 6 tygodni. Dołączając do tego konieczność transportu od nadawcy i do odbiorcy czas ten może wydłużyć się o kolejne 2 tygodnie. Co więcej, fracht morski jest wrażliwy na warunki atmosferyczne (sztormy) oraz nieprzewidziane blokady Kanału Sueskiego, który leży na głównym szlaku transportowym z Chin do Europy. Jednocześnie kontenerowce coraz częściej narażone są na morskie piractwo, które rozwija się na szlakach morskich, w tym na Morzu Czerwonym będącym drogą w kierunku Kanału Sueskiego. 

Import z Chin koleją

Import z Chin do Polski może być z powodzeniem zrealizowany także za pomocą kolei. Ekspresowe pociągi towarowe kursujące po Nowym Jedwabnym Szlaku zapewniają płynne dostawy zgodne z góry ustalonym rozkładem jazdy obejmującym kilkadziesiąt składów tygodniowo. Transport kolejowy z Chin do Polski z hubu w ChRL do terminala przeładunkowego w polskich Małaszewiczach trwa od 9 do 14 dni. W rezultacie globalny czas transportu kontenera z Chin od nadawcy do odbiorcy trwa nie dłużej niż 1 miesiąc i zamyka się w 24-29 dniach. To powoduje, że import towarów z Chin do Polski tym środkiem transportu jest 2-3 razy krótszy, niż frachtem morskim. 

Zaletą transportu kolejowego z Chin do Polski jest wysokie bezpieczeństwo ładunku. Pociągi nie są wrażliwe na zmiany pogody, przejeżdżają przez tereny o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Co więcej, kolej z Chin do Polski jest stale monitorowana za pomocą urządzeń GPS, co pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić konkretną datę dostawy (trzeba podkreślić, że jest to niemożliwe w przypadku transportu morskiego). 

Ile kosztuje kontener z Chin sprowadzany koleją? Zaletą transportu kolejowego jest także jego cena. Przewóz kontenera z Chin frachtem kolejowym jest zazwyczaj droższy niż kontenerowcem, ale różnica ta na ogół zamyka się w 20-30%. Warto także podkreślić, że pociągi oferują korzystne ceny na drobnicowy przewóz towarów z Chin. Przewóz ładunku w kontenerze dzielonym z innym przedsiębiorcą za pomocą ekspresowych pociągów towarowych może być tańszy, niż frachtem morskim. 

Transport lotniczy w przewozie ładunków z Chin

Bez wątpienia transport lotniczy jest najszybszym sposobem na sprowadzenie towaru z Chin do Polski. Zazwyczaj globalny transit time ładunku zamyka się w czasie do 10 dni. Jednocześnie cena takich usług jest kilkukrotnie wyższa niż przy wykorzystaniu kontenerowców czy pociągów. Warto także podkreślić ograniczenia w zakresie gabarytów przesyłek z Chin do Polski. 

Wybierając sposób przewozu kontenerów z Chin do Polski należy zwrócić uwagę nie tylko na to, jaki jest koszt kontenera z Chin w zakresie przewozu, ale również na czas transportu oraz poziom bezpieczeństwa ładunku. Warto także korzystać z usług doświadczonych spedytorów specjalizujących się w imporcie towarów z Chin, którzy zaproponują szereg opcji dostosowanych do potrzeb Twojej firmy oraz będą czuwać na prawidłową i bezpieczną realizacją przewozu.