Transport żywności jest jednym z najbardziej wymagających dziedzin w branży TSL. Podlega rygorystycznym normom i przepisom, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ochrona zdrowia konsumentów. Jakie wymagania musi zatem spełniać transport żywności, aby sprostać stawianym oczekiwaniom? 

Transport żywności — wymagania sanitarne

Dystrybucja żywności wymaga zachowania odpowiednich warunków podczas przewozu, której celem jest zabezpieczenie towaru przed utratą wartości odżywczych i smakowych, których konsekwencją może być zagrożenie zdrowia, a nawet życia konsumentów. Towary przeznaczone do spożycia zazwyczaj są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury oraz wilgoć, stąd kluczowe jest przestrzeganie przepisów prawnych związanych z transportem żywności. 

W polskim prawodawstwie funkcjonuje wiele przepisów odnoszących się do przewozu i dystrybucji żywności. Podstawowe z nich to ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 roku oraz przepisy europejskie, m.in. Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych z dnia 29.04.2004r. oraz Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r., które powołuje Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawia ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz wprowadza procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Ważnym przepisem jest także umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów podpisana w dniu 01.09.1970 roku w Genewie. 

Transport sanitarny — wymogi

Dystrybutor żywności, oprócz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego, musi spełniać dodatkowe wymogi. Jeśli chcesz realizować transport żywności wymagania, które musisz spełniać, odnoszą się do zgłoszenia takie działalności w państwowym powiatowym inspektoracie sanitarnym, gdzie zarejestrujesz wszystkie pojazdy dedykowane do takich zadań. Jeśli chcesz przewozić produkty pochodzenia zwierzęcego, musisz mieć pozwolenie weterynaryjne na transport, które jest równoznaczne ze zgłoszeniem takich usług do państwowego inspektoratu weterynarii. Dodatkowo każdy kierowca — dystrybutor produktów spożywczych jest zobligowany do posiadania aktualnej książeczki sanepidowskiej. Ponadto musisz dostosować prowadzoną działalność do przepisów określonych w normie ISO 22000:2005 w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz dostosować warunki transportu do wymagań wskazanych w konwencji ATP. 

Co to oznacza w praktyce? Transport żywności musi odbywać się pojazdami, które zapewniają odpowiednie warunki. Najczęściej w dystrybucji żywności korzysta się z naczep typu izoterma, które zapewniają utrzymanie stałych warunków temperaturowych i wilgotności niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. W przypadku mrożonek niezastąpione będą chłodnie samochodowe pozwalające na transport żywności w temperaturze nawet -20 st. C. 

Na co trzeba zwrócić uwagę przy dystrybucji żywności?

Nie ulega wątpliwości, że produkty spożywcze mają różne wymagania w transporcie. Jednakże podczas transportu żywności w każdym przypadku musisz przestrzegać kilku podstawowych zasad. Jako dystrybutor produktów spożywczych musisz zapewnić odpowiednią temperaturę podczas przewozu, którą określa producent produktu. Co więcej, niektóre towary nie powinny być przewożone blisko siebie (np. jabłka i banany), bo może to wpływać na skrócenie ich przydatności do spożycia. Kluczowa jest także konieczność zapewnienia czystości i higieny pojazdu. Musisz również pamiętać o odpowiednim oznakowaniu pojazdu zgodnie z wymogami dla konkretnej grupy przewożonych produktów. I ostatecznie — w przypadku transportu żywności kluczowe znaczenie ma terminowość dostaw, która może wpływać na skrócenie przydatności do spożycia i jakość towarów.