Wraz z rozwojem globalnego rynku i intensyfikacją wymiany gospodarczej o znaczeniu międzynarodowym na znaczeniu zyskuje transport intermodalny. Co to jest transport intermodalny? I dlaczego jest rozwiązaniem znajdującym coraz większe uznanie wśród dużych i małych przedsiębiorców? 

Transport intermodalny — definicja

 Transport intermodalny, często zamiennie nazywany transportem multimodalnym,  to system przewozu ładunków, w którym są one przemieszczane za pomocą co najmniej dwóch różnych środków transportu, takich jak samochody ciężarowe, pociągi, statki czy samoloty. Istotną cechą transportu intermodalnego jest wykorzystanie jednej intermodalnej jednostki transportowej w trakcie całego procesu — na przykład standaryzowanego kontenera lub nadwozia wymiennego. Warto podkreślić, że przewóz intermodalny, mimo tego, że jest transportowany różnymi środkami transportu, zawsze nadzoruje jeden wykonawca — zazwyczaj doświadczony spedytor. 

Przykładem transportu intermodalnego jest przewóz ładunków importowanych z Chin do Polski. W ramach tego procesu ładunek znajdujący się w kontenerze przewożony jest zazwyczaj samochodem ciężarowym od nadawcy/producenta do terminala przeładunkowego w Chinach. Tam kontener jest przeładowywany na pociąg, statek lub samolot, a następnie w kraju docelowym znów przeładowywany na samochód ciężarowy i dowożony do adresata przesyłki. 

Jakie są zalety transportu intermodalnego? 

Popularność transportu intermodalnego stale wzrasta. Wynika to z faktu, że oferuje on wiele korzyści przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy importują towary z odległych krajów. Przede wszystkim transport intermodalny jest wygodnym rozwiązaniem, które pozwala optymalizować koszty transportu. Wykorzystanie różnych środków transportu w jednym łańcuchu dostaw pozwala obniżać wydatki na przewóz towarów. Niższe koszty mogą wynikać z faktu redukcji kosztów paliwa, opłat za trasę czy też ograniczenia opłat za magazynowanie. 

System intermodalny to także większa elastyczność i dostosowanie do potrzeb. Dzięki korzystaniu z różnych środków transportu można unikać ograniczeń czasowych i przestrzennych. Jednocześnie ta forma przewozu zwiększa dostępność możliwości transportowych oferowanych przez branżę. Możesz korzystać z tych form, które zapewnią Twojej firmie lepsze dostosowanie do bieżących potrzeb. 

Transport intermodalny zapewnia także szybsze dostawy. Warto pamiętać, że szybsze dostawy to możliwość bardziej płynnego zarządzania zasobami. Umiejętne łączenie środków transportu w jednym łańcuchu dostaw sprawia, że możesz znacząco przyspieszać dostarczenie produktu i w krótszym czasie wprowadzać go na rynek. W rezultacie szybciej obracasz gotówką, minimalizując jednocześnie koszty związane z magazynowaniem dużych partii towarów. 

Niewątpliwą zaletą transportu intermodalnego jest bezpieczeństwo przewozu. Z jednej strony ładunek przewożony jest w intermodalnych jednostkach transportowych czyli stalowych kontenerach odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków zewnętrznych. Z drugiej strony stosowane w transporcie intermodalnym środki transportu oferują zazwyczaj możliwość stałego monitorowania postępów przewozu, dzięki czemu masz pełną świadomość, gdzie w danym momencie znajduje się Twoja przesyłka.  Co więcej, część środków transportu przeznaczonych do przewozów dalekobieżnych zapewnia optymalne warunki do przechowywania importowanych towarów. Przykładem są kontenery chłodnie, które gwarantują utrzymanie niskiej temperatury dla przetrzymania artykułów spożywczych w odpowiednich warunkach. 

Transport intermodalny jest także doskonałym rozwiązaniem na obniżenie śladu węglowego wytwarzanego przez transport ładunków. Zastosowanie niskoemisyjnych środków transportu, na przykład kolei, będzie przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Należy podkreślić, że coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia limitów śladu węglowego szczególnie dla towarów importowanych z odległych krańców świata. Przekroczenie limitu być może będzie się wiązać z dodatkowymi opłatami dla importerów. 

Bez wątpienia wdrożenie transportu intermodalnego w działalność firmy będzie skutkowało wzrostem jej konkurencyjności na wielu polach obejmujących zarówno elastyczność i czas dostawy, jak i jej cenę czy koszty generowane wobec środowiska naturalnego. 

Warto jednak pamiętać, że procesy realizowane w ramach transportu intermodalnego są stosunkowo skomplikowane i wymagają doświadczenia, wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne powiązanie wszystkich elementów przewozu. Dlatego też najlepiej korzystać z usług spedytorów specjalizujących się w realizacji transportu intermodalnego w Polsce, którzy przejmą na siebie organizację całego procesu włącznie z obsługą celno-skarbową.