Opakowania są kluczowym elementem systemu transportu towarów, którego zadaniem jest właściwe zabezpieczenie ładunku w trakcie przewozu, składowania i magazynowania. Co więcej, opakowanie ma także wpływ na procesy magazynowe, w tym przechowywanie towarów w odpowiednich warunkach wilgoci i temperatury, sposób kompletacji czy wybór odpowiedniego systemu regałów. Jakie są rodzaje opakowań stosowanych w logistyce? 

Jakie funkcje ma opakowanie produktu w logistyce?

Podstawowym i oczywistym zadaniem opakowania jest ochrona towaru przed uszkodzenie, i zniszczeniem. Może być także zabezpieczeniem dla otoczenia towaru, który jest niebezpieczny dla środowiska. Jednocześnie zastosowany rodzaj opakowania ma wpływ na obsługę ładunku — w tym transport i składowanie. Co ważne, opakowanie determinuje koszty obsługi ładunku, na co ma wpływ waga, kształt i rozmiar opakowania. 

Opakowanie powinno pełnić także funkcję informacyjną. Powinny być na nim umieszczone dane pozwalające na identyfikację towaru, a także informacje o ewentualnym zagrożeniu wynikającym z niebezpiecznej zawartości. 

Opakowania jednostkowe, zbiorcze, transportowe

Opakowania jednostkowe zawierają produkt, który zazwyczaj jest przeznaczony do sprzedaży detalicznej. Opakowanie takie posiada atrakcyjną szatę graficzną i opis jednostkowego produktu. 

Opakowania zbiorcze zawierają pewną liczbę opakowań jednostkowych. Zazwyczaj jest to mało efektowny karton, na którym wskazuje się towar wraz z określoną liczbą produktów jednostkowych. Opakowanie zbiorcze umożliwia optymalizację przestrzeni transportowej i magazynowej. Ważne są także znaki informacyjne na opakowaniach zbiorczych. Pozwalają one ustalić nie tylko zawartość i liczbę opakowań jednostkowych, ale również sposób postępowania z danych opakowaniem. 

Do bezpiecznego i efektywnego procesu transportowania i  magazynowania istotne są opakowania transportowe. Opakowania te muszą być dostosowane do składowania na regałach magazynowych oraz do sztaplowania. W opakowaniach transportowych znajduje się większa liczba opakowań zbiorczych. Taki ładunek zazwyczaj występuje w formie palet owiniętych folią stretchową. Co ważne, do obsługi ciężkich i gabarytowych opakowań transportowych zazwyczaj konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych urządzeń — np. wózków widłowych czy automatycznych systemów rolkowych. 

Jakie parametry są kluczowe przy wyborze konkretnego opakowania?

Co jest istotne przy wyborze opakowania? Przede wszystkim jest to rodzaj produktu. Inne opakowanie będą miały produkty stałe, inne ciekłe. Ważne jest także przeznaczenie produktu — np. dla produktów spożywczych znaczenie może mieć utrzymanie ich w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Znaczenie dla wyboru opakowania może mieć także sposób składowania oraz transportu — na przykład paletyzacja transporcie wymusza zastosowanie opakowań zbiorczych lub jednostkowych dostosowanych do rozmiarów palety. Przy wyborze opakowania warto wziąć także pod uwagę koszty jego utylizacji.

Rodzaje opakowań dla różnych grup produktów

Różne produkty wymagają odmiennego sposobu pakowania. Do żywności stosuje się opakowania, które nie mają wpływu na jakość przechowywanego w nich produktu. Materiały zastosowane w opakowaniach nie mogą wchodzić w reakcję z żywnością, co może być nie tylko szkodliwe dla zdrowia, ale również wpływać na parametry smakowe i wizualne żywności. Specjalnego traktowania wymagają ładunki niebezpieczne. Często są to opakowania ciśnieniowe, certyfikowane beczki, paletokontenery czy cysterny. Warto podkreślić, że taki ładunek musi posiadać odpowiednie znakowanie opakowań transportowych zgodne z wymogami ADR. 

W transporcie wykorzystuje się także inne rodzaje opakowań — w tym opakowania szklane czy opakowania dla produktów chemicznych. Jednocześnie najbardziej popularne są opakowania tekturowe, które sprawdzają się w dominującej liczbie towarów. W zależności od potrzeb opakowania tekturowe mogą mieć formę klasycznych kartonów czy pudełek stworzonych z tektury w kształcie “plastra miodu”.