Organizacja transportu to dziedzina wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności popartych doświadczeniem. Od pracy spedytora często zależy nie tylko powodzenie przewozu realizowanego różnymi środkami transportowymi, ale także bezpieczeństwo przemieszczanych towarów. Kto to jest spedytor i jakie są zadania spedytora

Kto to jest spedytor?

Kim jest spedytor? Spedytor to osoba, która wykonuje różne czynności spedycyjne w celu zapewnienia terminowego i bezpiecznego przewozu ładunków. Jej zadaniem jest nie tylko organizacja przewozu, ale również szybka reakcja na nieprzewidziane sytuacje pojawiające się w trakcie transportu, które mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg przewozu. Głównym zadaniem spedytora jest zaplanowanie całej trasy przewozu. Usługi spedycyjne są oferowane przez osoby fizyczne i prawne, które posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu organizacji transportu towarów oraz innych kwestii związanych ze spedycją. Warto dodać, że w przypadku transportu spedytor często działa jako pośrednik, który umożliwia obsługę transportu zarówno morskiego, jak i  ciężarowego, kolejowego czy lotniczego.

 

Szczególnym przykładem spedytora jest spedytor międzynarodowy, który działa na rynku usług transportowych o charakterze międzynarodowym a nawet międzykontynentalnym. W ramach obowiązków osoba ta zajmuje się nie tylko organizacją transportu ładunku w zakresie załadunku, rozładunku czy przeładunku oraz bezpiecznego i terminowego przemieszczania towarów, ale również zobowiązana jest wykonywać zadania w sposób zgodny z przepisami prawa transportowego krajów, do jakich i przez jakie przewóz jest przeprowadzany. 

Zadania spedytora

Czym się zajmuje spedytor? Jednym z jego podstawowych zadań jest doradztwo w zakresie organizacji transportu. Porady eksperckie pozwalają na optymalizację procesów transportowych pod każdym względem. Dzięki wsparciu spedytora możesz zarządzać procesem przewozu towarów w sposób najbardziej dostosowany do swoich potrzeb. W efekcie możesz zarządzać transportem tak, aby ograniczyć jego koszty, czas przesyłki czy podnieść poziom bezpieczeństwa procesu. Korzystając z usług doświadczonego spedytora będziesz przygotowany na wszelkie okoliczności, które mogą zdarzyć się w czasie przewozu. 

 

Co jeszcze robi spedytor? Kolejnym zadaniem spedytora jest organizacja całego procesu transportowego, w tym kompletacja niezbędnych dokumentów. Spedytor ma za zadanie przygotować wszystkie wymagane procedury i dokumenty potrzebne do przewozu w kraju odbiorcy i kraju dostawcy. Spedytor zwykle nie ma własnej floty, ale organizuje transport za pośrednictwem swoich partnerów. Jego obowiązkiem jest podpisywanie umów z firmami transportowymi. Częścią jego usług jest również przygotowanie ładunków do transportu, w tym pakowanie, oznakowanie, załadunek oraz wcześniejsza kontrola jakości. 

 

Na czym polega praca spedytora? Spedytor czuwa nad bezpieczeństwem ładunku od początku do końca transportu i rozładunku w miejscu docelowym. Dopełnia procedur celnych i ubezpieczenia ładunku. Spedytor międzynarodowy jest również odpowiedzialny za prowadzenie transportu za pomocą różnych środków transportu także w opcji multimodalnej. W ten sposób w ramach jednego procesu transportowego może łączyć różne środki transportu tj. morski, kolejowy, lotniczy i ciężarowy. Warto więc wybrać firmę, która specjalizuje się w opracowywaniu lub oferowaniu rozwiązań, które umożliwiają szerokie możliwości spedycji.

 

Zatem czym zajmuje się spedytor? Jak już wspominaliśmy realizuje on usługi spedycyjne, w ramach których realizuje następujące zadania:

  • jest odpowiedzialny za kompleksową organizację transportu ładunków,
  • proponuje środki transportu najlepiej dostosowane do potrzeb zlecającego,
  • przygotowuje szczegółową dokumentację transportową,
  • jako spedytor międzynarodowy zajmuje się odprawą celną,
  • w ramach zadań dokonuje odbioru i dostarczenia ładunku,
  • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ładunku w czasie załadunku, przewozu, przeładunku i rozładunku,
  • w ramach zleconych zadań zawiera umowy z poszczególnymi przewoźnikami. 

 

Jak wybrać najlepszego spedytora i najlepszą spedycję międzynarodową? Szukaj firm, które mają doświadczenie w organizacji procesów transportowych. Warto zwrócić uwagę na tych spedytorów, którzy realizują usługi spedycyjne za pomocą różnych środków transportu oraz oferują spedycję multimodalną. W ten sposób uzyskasz dostęp do szerokiego wachlarza usług, dzięki któremu możesz w pełni zoptymalizować usługę pod swoje potrzeby. Doświadczony spedytor tak zaplanuje przewóz towarów, aby był najbardziej opłacalny dla Twojej firmy.