Transport farmaceutyków należy do najbardziej wymagających rodzajów przewozu. Wynika to ze specyfiki transportowanego ładunku, który wymaga zachowania precyzyjnych warunków termicznych i wilgotności powietrza. Zmiana tych warunków oraz jakakolwiek ingerencja mogą spowodować zmiany skutkujące zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów. 

Wymagania w transporcie leków

Zarówno transport farmaceutyczny, jak i międzynarodowy transport leków musi spełniać szereg wymagań, które zapewnią bezpieczny przewóz farmaceutyków. Wymagania te związane są zarówno z  utrzymaniem odpowiednich warunków transportu (temperatury i wilgotności), czyli wyposażeniem pojazdów, jak i personelem uczestniczącym w procesie transportu oraz systemem zarządzania jakością. 

W transporcie farmaceutyków istotne jest utrzymanie odpowiednich warunków termicznych i wilgotność powietrza. Leki zazwyczaj transportowane są w temperaturze +15/25 st. C lub +2/8 st. C. 

Każdy pracownik transportu zaangażowany w przewóz farmaceutyków musi posiadać stosowne kwalifikacje. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pracowników administracyjnych, którzy organizują transport leków. Dobrym rozwiązaniem są systematyczne szkolenia, dzięki którym przewoźnik będzie mógł realizować przewóz ściśle zgodnie z wytycznymi. 

Jednocześnie każdy przewoźnik specjalizujący się w transporcie leków musi posiadać certyfikat GDP oraz system zarządzania jakością ISO9001:2015. Wskazują one wytyczne i procedury, które musi realizować przewoźnik w czasie przewozu leków. 

Międzynarodowy transport leków — zasady

W międzynarodowym transporcie leków także na terenie UE konieczne jest posiadanie certyfikatu GDP, który gwarantuje utrzymanie odpowiednich warunków przewozu leków. Certyfikat ten jest wydawany na 3 lata, a w trakcie jego użytkowania instytucja certyfikująca często przeprowadza audyty. 

Co zapewniać musi przewoźnik, aby przewóz leków był zgodny z wymogami certyfikatu GDP? Każdy przewoźnik musi posiadać system zarządzania jakością, utrzymanie oczekiwanych warunków transportu oraz zapewnić odpowiednie przeszkolenie personelu, który uczestniczyć będzie w transporcie leków. Jednocześnie przewoźnik musi realizować procedury związane z transportem leków, higieny kierowców, mycia i dezynfekcji chłodni oraz nadzoru nad dokumentacją. Konieczne jest także mapowanie chłodni w zakresie rozkładu temperatury oraz stały nadzór nad warunkami transportu. 

Jak muszą być wyposażone pojazdy do transportu leków?

W transporcie leków zazwyczaj wykorzystywane są naczepy — chłodnie. Jakie wyposażenie musi mieć taki pojazd? Chłodnia do transportu leków musi posiadać certyfikat ATP, potwierdzenie kalibracji czujników pomiarowych, mapowanie chłodni w zakresie temperatury, a także dokument potwierdzający przejście przeglądu technicznego chłodni i agregatu oraz książkę mycia i dezynfekcji. 

Jednocześnie pojazdy przeznaczone do transportu leków muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, które zabezpieczą ładunek przed dostępem osób trzecich, w tym zabezpieczenia drzwi, przyciski alarmowe czy systemy GPS, które pozwalają na śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym. 

Co ważne, międzynarodowy transport leków może być realizowany zarówno transportem ciężarowym, jak i frachtem lotniczym. Przewóz leków samolotem zazwyczaj wykorzystywany jest na dużych odległościach lub wtedy, gdy kluczowy jest czas dostarczenia medykamentów do odbiorców. Oczywiście transport lotniczy farmaceutyków podlega wszystkim wymogom obowiązującym w transporcie drogowym leków. 

Transport leków warto powierzyć sprawdzonym przewoźnikom. Nasz firma SYMLOG współpracuje jedynie z wiarygodnymi firmami transportowymi, dzięki czemu możemy zagwarantować najwyższe standardy w zakresie każdego rodzaju towarów. Jeśli jesteś zainteresowany przewozem leków w transporcie międzynarodowym skontaktuj się z nami. Zaproponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej firmy.