nieodebrane-kontenery

Na świecie rocznie realizowany jest transport ogromnego wolumenu kontenerów. Część z nich nigdy nie jest odbierana przez właścicieli. Pozostawiony ładunek jest niewątpliwą stratą dla armatorów, którzy próbują minimalizować straty, odsprzedając go osobom zainteresowanym. Na tej kanwie powstał popularny program “Wojny kontenerowe”, który prezentuje handel porzuconymi kontenerami zalegającymi w terminalach przeładunkowych. 

Skąd się biorą porzucone kontenery

Porzucenie kontenerów przez właścicieli nie jest powszechną praktyką, jednakże przy ogromnym wolumenie przewożonych towarów porzucone ładunki tworzą znaczącą ilość bezpańskich towarów.  Zgodnie z polskim prawem kontener dostarczony do portu lub terminala przeładunkowego musi być odebrany przez właściciela w ciągu nie dłuższym niż  dwa miesiące. W praktyce jednak czas ten jest znacznie krótszy. Warto podkreślić, że po przekroczeniu ustalonego przez armatora terminu odbiorcy ładunku naliczane są dodatkowe opłaty za przechowywanie ładunku. Zdarza się, że są one wyższe niż wartość towaru zgromadzonego w  kontenerze. Co więcej, jeśli w kontenerze przewożony jest towar o krótkiej przydatności do spożycia (na przykład artykuły spożywcze), przewoźnik może go sprzedać przed upływem ustawowych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o planowanej sprzedaży. 

Co to jest porzucony ładunek? Jeśli kontener nie został odebrany przez odbiorcę, właściciela lub nadawcę w terminie 30 dni  to uznaje się, że znajdujący się w nim ładunek został porzucony. Takim mianem określa się także ładunek, który nie został odebrany przez odbiorcę w ciągu 10 dni z doku. 

Dlaczego odbiorca może nie odebrać kontenera?  Powodów może być wiele, ale do najczęstszych zaliczają się: brak środków na zapłatę za przewóz, uszkodzenie nieubezpieczonego towaru lub braku odpowiedniego ubezpieczenia pozwalającego na zniwelowanie straty, wysyłka innego towaru niż został zamówiony, czy wysokie opłaty związane z postojem towaru. 

Licytacje kontenerów z towarem — czyli co przewoźnik może zrobić z porzuconym ładunkiem

Nieodebrany kontener to bezpośrednia strata dla armatora. Z jednej strony nie pozyskał on wynagrodzenia od odbiorcy,  z drugiej strony porzucony kontener zalega w hubie, zajmując bezcenne miejsce.  Aby ograniczyć straty związane z brakiem odbioru ładunku, armator może zdecydować się na zwrot towaru do nadawcy, sprzedaż towaru (w tym licytacje kontenerów z towarem — tak popularne w “Wojnach magazynowych”) lub zbycie. Co więcej, przewoźnik, aby zminimalizować straty, może zdecydować się na rozładunek towaru po to, aby móc ponownie wykorzystać kontener. Warto podkreślić, że wyładowanie kontenera nie zmniejsza opłat za przechowywanie ładunku. 

Amatorzy, pomimo swoich praw, nie zawsze decydują się na aukcje kontenerów z towarem.  Ładunek często jest przechowywany w portach przez lata. W efekcie często tracił znacznie na wartości.  Dlaczego licytacje palet z towarem czy aukcje transportowe są tak popularne w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego licytacje magazynowe w Polce są natomiast dość rzadkie? W USA bardzo restrykcyjnie podchodzi się do zasad składowania ładunku oraz przejmowania przez armatora porzuconych kontenerów. W Ameryce ładunek jest przejmowany przez przewoźnika w momencie, kiedy koszt składowania przekracza wartość zgromadzonych w kontenerze towarów. Ponadto w USA powszechne jest korzystanie z tak zwanych magazynów zewnętrznych (często są to niewielkie magazyny lub kontenery),  w których obywatele amerykańscy przechowują prywatne rzeczy poza domem. W efekcie licytacje kontenerów często dotyczą sprzedaży rzeczy porzuconych przez osoby prywatne, a nie jak to ma miejsce w Polsce towarów importowanych głównie z Chin i innych państw Dalekiego Wschodu.