Tranzyt jest podstawowym elementem TSL, a więc branży transportu, spedycji i logistyki. Ogólnie mówiąc tranzyt to procedura umożliwiająca swobodny przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi krajami. Na czym polega przewóz tranzytowy oraz jakie rodzaje tranzytu możemy wyróżnić w transporcie?

Tranzyt — co to jest?

Tranzyt jest pojęciem ściśle funkcjonującym z sektorem TSL. Odnosi się do transportu międzynarodowego. Tranzyt nie dotyczy bezpośrednio kraju, w którym znajduje się miejsce załadunku towaru, a także jego rozładunku. Kiedy więc możemy mówić o przewozie tranzytowym? Z tranzytem mamy do czynienia w momencie, kiedy transport przebiega przez terytorium państwa, na którym nie znajduje się punkt załadunku i rozładunku. Dla zobrazowania — przewóz towarów z Niemiec do Hiszpanii oznacza, że krajem tranzytowym jest Francja. 

Co ważne, przewóz tranzytowy jest zwolniony z opłat celnych oraz nie podlega polityce handlowej.  Przewóz tranzytowy regulują jedynie odpowiednie umowy międzynarodowe, takie jak m.in. konwencja i statut o wolności tranzytu. W ten sposób przewóz tranzytowy oznacza swobodny przepływ towarów pomiędzy państwami. Tak duża wolność w procedurach związanych z tranzytem jest efektem zniesienia barier celnych na obszarze Unii Europejskiej. 

Jakie są rodzaje tranzytu w transporcie międzynarodowym?

W procedurze tranzytu wyróżnia się przewóz bezpośredni oraz przewóz pośredni.  Firmy oferujące międzynarodowe usługi transportowe realizują różne przewozy tranzytowe, w tym przewozy bezpośrednie. Czym jest tranzyt bezpośredni? O tranzycie bezpośrednim mówimy w sytuacji, gdy towar, który przewozimy przez teren kraju tranzytowego, nie może być składowany na jego obszarze. Firma transportowa tym samym nie może wykonać na jego terenie przeładunku towaru, nie może także zmienić środka transportu, którym realizowany jest przewóz. Transport jest tutaj realizowany bezpośrednio z punktu A do punktu B.

Z kolei z tranzytem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy przewożony towar może być składowany w określonym miejscu na terenie kraju tranzytowego przez dany czas. Co za tym idzie, przewoźnik podczas takiego przewozu ma możliwość przeładunku towaru (np. w związku z jego podziałem na mniejsze części) lub też zmiany środka transportu na inny. 

Tranzyt wewnętrzny, a tranzyt zewnętrzny

Oprócz tranzytu bezpośredniego i pośredniego wyróżnia się także tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny. Tranzyt wewnętrzny realizowany jest tylko i wyłącznie w granicach celnych Unii Europejskiej. W związku z tym, że przewóz realizowany jest przez obszar Państwa leżącego na terenie wspólnoty UE, status celny transportowanego towaru nie ulega zmianie. Decyduje to o uproszczonej procedurze związanej z formalnościami — przewóz towaru odbywa się na podstawie jednego dokumentu celnego oraz zabezpieczenia. 

Tranzyt zewnętrzny realizowany jest natomiast nie tylko w granicach Unii Europejskiej, ale także na terenach nienależących do wspólnoty UE. W związku z tym, że przewóz dotyczy towarów niewspólnotowych, procedura tranzytowa staje się tutaj bardziej skomplikowana pod względem formalności. Tranzyt zewnętrzny podlega różnym politykom handlowym oraz różnym opłatom celnym nałożonym przez dane państwa. Zmiana statusu celnego przewożonego towaru powoduje, że konieczne staje się dopełnienie właściwych formalności związanych z realizowanym przewozem tranzytowym.

Jak przygotować się do przewozu tranzytowego?

Międzynarodowe przewozy tranzytowe realizowane są powszechnie na terenie całego świata, w związku z rozwojem branży TSL, a więc sektora transportu, spedycji oraz logistyki. Każdy z tych przewozów wymaga jednak profesjonalnego przygotowania. Istotne staje się tutaj nie tylko zadbanie o kwestie formalne, a więc przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, ale także znajomość przepisów prawa, jakie obowiązują na terenie poszczególnych krajów. Pod uwagę należy wziąć także optymalne rozplanowanie trasy dostaw z uwzględnieniem odpowiednich środków transportu. Realizację przewozu tranzytowego warto zlecić wyspecjalizowanej i profesjonalnej firmie działającej w branży TSL, która zadba o najwyższą jakość usług, terminowość i bezpieczeństwo transportu międzynarodowego.