Fracht morski jest jednym z najpopularniejszych środków przewozu towarów na dużych odległościach. Jakie są wady i zalety transportu morskiego? Sprawdź, czy Twoja firma powinna korzystać z tej formy transportu.

Jakie zalety ma fracht morski?

Transport morski ma swoje unikalne zalety, które czynią go atrakcyjnym dla międzynarodowego handlu i logistyki. Fracht morski ma wiele atutów, które sprawiają, że jest on powszechnie stosowany w międzynarodowym handlu i logistyce. Wykorzystywany jest głównie do przewozu towarów na dużych odległościach — najczęściej międzykontynentalnych. Jego niewątpliwą zaletą jest nieograniczona wielkość przewozu zarówno pod względem ilości, jak i wielkości transportowanych ładunków. Statki do przewozu towarów drogą morską mogą pomieścić ogromne ilości towarów, co w efekcie przekłada się na efektywność i ekonomię skali. Dzięki temu transport morski jest szczególnie korzystny w przypadku przewozu ładunków masowych, surowców, paliw, materiałów budowlanych i innych dużych ilości towarów. W przypadku środków transportu morskiego podstawową jednostką ładunkową są kontenery. To dzięki nim fracht morski zapewnia sprawny przeładunek i transport oraz bezpieczeństwo transportowanych towarów. 

Do zalet transportu morskiego należy również globalna dostępność, którą zawdzięcza portom zlokalizowanym na całym świecie. Dzięki rozbudowanej sieci portowej i trasom morskim towar może być przewożony na duże odległości, również międzykontynentalne. Zapewnienie globalnej łączności jest kluczowe dla międzynarodowego handlu i dostaw towarów na różne rynki. Transport morski w Polsce obsługują największe porty bałtyckie. Polscy przedsiębiorcy korzystają również z frachtu morskiego realizowanego przez niemieckie porty. 

Niewątpliwym zaletą transportu morskiego są niskie koszty przewozu. W porównaniu do innych środków transportu przewóz towarów drogą morską jest często najbardziej ekonomiczny. Koszty jednostkowe przewozu towaru statkiem są zazwyczaj niższe niż w przypadku transportu lotniczego, drogowego czy kolejowego. Wielkie kontenerowce, które przewożą duże ilości towarów na raz, pozwalają na osiągnięcie korzyści z ekonomii skali i obniżenie kosztów transportu. Warto jednak pamiętać, że cena przewozu jednostkowego kontenera nie zawsze jest tańsza od innych środków transportu — rosnącą konkurencją dla frachtu morskiego może być kolej. Przykładem są ekspresowe pociągi towarowe kursujące na Nowym Jedwabnym Szlaku pomiędzy Chinami a Europą. Zdarzało się, że transport kontenera koleją był tańszy, iż przewóz towarów statkiem. Należy także pamiętać, że ceny za przewóz tymi środkami transportu podlegają ciągłym fluktuacjom i przed zleceniem przewozu każdorazowo warto sprawdzać ofertę cenową frachtu kolejowego i morskiego. Co ciekawe, kolej jest także bardzo konkurecyjna jeśli chodzi o przewozy drobnicowe. Jeśli sprowadzasz towar, który wypełni tylko część kontenera, rozważ skorzystanie z oferty frachtu kolejowego, który często będzie tańszy niż drobnicowy transport morski.

Wady transportu morskiego

Pomimo popularności i wielu zalet fracht morski ma również swoje wady. Najważniejszą z nich jest najdłuższy czas dostawy spośród wszystkich środków transportu działających na dużych odległościach. Przykładem może służyć przewóz towarów drogą morską z Chin do Polski i Europy. Globalny transit time ładunku przewożonego na takiej trasie za pomocą kontenerowca wynosi od 2 do 3 miesięcy. W przypadku kolei czas ten skraca się do niecałego miesiąca (24-28 dni), a w przypadku samolotów do maksymalnie dwóch tygodni. Z czego wynikają te różnice? Dużą rolę w czasie dostawy kontenerowców mają warunki pogodowe i środowiskowe — np. prądy morskie czy sztormy, burze czy gęste mgły. Ogromna ilość ładunków transportowanych statkami do przewozu towarów drogą morską może wpływać na płynność obsługi w portach przeładunkowych, gdzie powszechne jest stosowanie rolowania kontenerów. W efekcie dostawa towaru może trwać znacznie dłużej, co może być utrudnieniem w przypadku pilnych lub czasochłonnych dostaw. Brak możliwości przewidzenia zdarzeń pogodowych czy problemów organizacyjnych w portach przeładunkowych sprawia, że utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw staje się znacznie trudniejsze i obarczone większym ryzykiem. 

Transport morski niesie za sobą również ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Pomimo tego, że jest on zazwyczaj bezpieczny, istnieje pewne ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Dotyczy to szczególnie ładunków nietrwałych, delikatnych lub łatwopalnych. Ponadto, wypadki morskie czy awarie statków mogą prowadzić do potencjalnej utraty lub uszkodzenia ładunku. Co więcej, z powodu długiego czasu dostawy (2-3 miesiące) nie może być stosowany do przewozu ładunków o krótkim terminie przydatności (np. żywności). 

Warto dokładnie rozważyć wady i zalety transportu morskiego w kontekście konkretnych potrzeb i wymagań logistycznych. Dla niektórych przewozów i branż, korzyści transportu morskiego zdecydowanie przeważają nad jego wadami, podczas gdy w innych przypadkach alternatywne metody transportu, na przykład ekspresowe pociągi towarowe, mogą zapewniać lepszą i bardziej wydajną obsługę przewozów.