spedycja samochodowa symlog

Transport to branża niezwykle szybko rozwijająca się w Polsce. Wymaga ona wiedzy nie tylko z zakresu logistyki, ale również podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. Dlatego w ramach naszego bloga proponujemy Państwu podstawowe kompendium wiedzy związane z opodatkowaniem przewozów towarów na trasach międzynarodowych.

Transport międzynarodowy czy wewnątrzwspólnotowy?

Przed informacją na temat podatku VAT w transporcie realizowanym poza granicami naszego kraju należy najpierw rozróżnić transport międzynarodowy oraz transportu wewnątrzwspólnotowego.

Transport międzynarodowy określony został w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, w którym to znalazła się jego definicja, stwierdzająca, że transport międzynarodowy to przewóz lub przemieszczanie towarów pomiędzy punktami znajdującymi się w Unii Europejskiej i poza Unia Europejską. Do transportu międzynarodowego zalicza się również tranzyt polegający na przewozie towarów pomiędzy dwoma miejscami zlokalizowanymi poza Unią Europejską, ale na pewnym odcinku trasy przecinające kraj unijny. Do sfery działań transportu międzynarodowego należy zaliczyć ponadto pośrednictwo i spedycję międzynarodową. Transport międzynarodowy może być realizowany za pomocą różnych środków transportu, w tym: samochodów ciężarowych, pociągów, kontenerowców, samolotów itp.

Jednocześnie transportem międzynarodowym nie będzie przewóz towarów pomiędzy punktami znajdującymi się w jednym państwie, ale przebiegający częściowo tranzytem przez obszar innego państwa.

Z punktu widzenia Polski i innych państw Unii Europejskiej, transport towarów realizowany pomiędzy miejscami leżącymi na terytorium UE jest transportem wewnątrzwspólnotowym i obciążonym innymi zasadami, niż transport międzynarodowy.

VAT w transporcie międzynarodowym

Transport międzynarodowy opodatkowany jest stawką 0% VAT. Podstawą do zastosowania takiego opodatkowania musi być poprawnie ustalony charakter usługi transportowej. W przeciwnym razie może okazać się, że został on naliczony niewłaściwie.

Zastosowanie 0% stawki VAT może mieć miejsce jedynie w przypadku, kiedy dokonano szczegółowego udokumentowania międzynarodowego transportu towarów. W tym zakresie obowiązki przedsiębiorcy określa art. 83 ust. 5 ustawy o VAT, który zobowiązuje przewoźnika lub spedytora do przygotowania stosownej dokumentacji, tj.:

  • listów przewozowych lub dokumentów spedytorskich stosowanych wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, albo innych dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że podczas transportu przekroczono granicę z państwem trzecim wraz z fakturą za wystawioną przez przewoźnika lub spedytora;
  • w przypadku transportu towarów importowanych niezbędne będą, oprócz dokumentów wskazanych powyżej, także dokumenty z urzędu celnego wskazujące na wliczenie wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
  • w przypadku transportu towarów przez eksportera potrzebny będzie dowód wywozu towarów.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkuje tym, że przewoźnik lub spedytor nie może wystawiając fakturę za usługę transportu zastosować stawki 0% VAT.

Dodatkowe ulgi dla przewoźników i spedytorów w zakresie transportu międzynarodowego

Ministerstwo Finansów poszło jeszcze bardziej na rękę osobom zaangażowanym w branżę transportu międzynarodowego, wskazując dodatkowe ulgi w zakresie stosowania podatku od towarów i usług. W rozporządzeniu, które weszło w życie 23 grudnia 2013r. zapisano, że  zerowa stawka VAT może być zastosowana także w przypadku:

  • transportu towarów  stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego, nawet jeśli jest on realizowany w całości na danego terenie kraju;
  • transportu wewnątrzwspólnotowego, jeśli jest to część usługi realizującej transport międzynarodowy.

Miejsce opodatkowania transportu międzynarodowego

Zgodnie z ustawą o VAT usługa realizowana na rzecz podatnika opodatkowana jest w miejscu siedziby lub miejscu prowadzenia działalności usługobiorcy. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. W sytuacji, kiedy usługa realizowana jest w całości poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usługi staje się terytorium kraju znajdującego się poza UE. Z kolei, jeśli zlecenie transportu wykonywane jest w całości w kraju ale przez podatnika spoza UE, to za miejsce świadczenia usługi przyjmuje się terytorium kraju.