Dziś nasz Dyrektor operacyjny Paweł Pawlak uczestniczy w inauguracji otwarcia Inteligentnego Terminala Przeładunkowego Zduńska Wola- Karsznice

Jest to terminal multimodalny w Centralnej Polsce, na styku głównej
europejskiej linii komunikacyjnej wschód – zachód oraz trasy
północ-południe łączącej Adriatyk, Bałtyk oraz Morze Północne

położony w najbardziej newralgicznym punkcie łączącym Nowy Jedwabny Szlak z regionem Trójmorza bezpośrednio przy trasie S8 łączącej terminal
z europejska siecią autostrad

inteligentne systemy optymalizujące operacje logistyczne
powierzchnia terminala: 13 ha

zdolność przeładunkowa: 500 tys. jednostek
multimodalnych rocznie !

Gratulujemy PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. za nieustanny rozwój ku lepszej przyszłości transportu.