Transport szynowy jest jednym z najbardziej popularnych środków transportu, który wykorzystywany jest zazwyczaj na trasach dalekobieżnych. Wraz z otwarciem Nowego Jedwabnego Szlaku sprawdza się także w przewozie towarów z Chin. Jakie są wady i zalety transportu kolejowego

Transport kolejowy z Chin — jedna z dostępnych opcji na import i eksport towarów

Zarówno import, jak i eksport towarów z Chin realizowany jest za pomocą trzech głównych środków transportu: kolei, kontenerowców i samolotów cargo. Fracht kolejowy jest najbardziej zoptymalizowaną opcją ze wszystkich powyższych w zakresie czasu i ceny dostawy. Cechą transportu kolejowego jest także wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonych towarów. 

Charakterystyka transportu kolejowego wymaga określenia podstawowej jednostki ładunkowej, którą jest kontener. W efekcie zaletą transportu kolejowego jest nie tylko odpowiednie zabezpieczenie ładunków, ale również możliwość sprawnego przeładunku towarów z jednego środka transportu na drugi. W rezultacie kontenery doskonale sprawdzają się także w transporcie multimodalnym (kolej może być jego elementem), który wymaga zastosowania co najmniej dwóch środków transportu (np. ekspresowych pociągów towarowych i samochodów ciężarowych). Transport szynowy, wykorzystując kontenery, zapewnia szybki przeładunek, co znacząco obniża nie tylko czas przewozu, ale również koszty jednostkowe transportu towarów.  

Funkcjonująca infrastruktura transportu kolejowego zarówno w Chinach, jak i Polsce czy Europie pozwala na sprawny przewóz ładunków z krajów Dalekiego Wschodu do Europy. Duże terminale kolejowe zlokalizowane w Chinach kontynentalnych, takie jak Chengdu, Xian, Xiamen i innych oraz Małaszewicze w Polsce pozwalają na obsługę kilkudziesięciu składów tygodniowo, co przekłada się na możliwość organizacji przewozu nawet bardzo dużych partii towarów. 

Zalety transportu kolejowego w przewozie ładunków z Chin

Bez wątpienia transport kolejowy ma swoje zalety. Jako pierwszą można wskazać transit time. Ekspresowe pociągi towarowe trasę z ChRL do Małaszewicz pokonują w czasie 9-14 dni. W efekcie czas dostawy od nadawcy (np. producenta) do odbiorcy w Polsce nie przekracza 1 miesiąca i zazwyczaj waha się od 24 do 29 dni. Transport szynowy na Nowym Jedwabnym Szlaku jest więc znacznie szybszy, niż przewóz ładunków frachtem morskim (kontenerowiec potrzebuje od 2 do 3 miesięcy, by pokonać drogę morską). Warto pamiętać, że transport kolejowy sprawdza się doskonale w spedycji multimodalnej. Pozwala również na realizację usługi “od drzwi do drzwi”. 

Do zalet transportu kolejowego należy także cena. Przewóz ładunku transportem szynowym jest tylko nieznacznie droższy, niż kontenerowcem i znacznie tańszy niż frachtem lotniczym. Co więcej, w przypadku przewozów drobnicowych (czyli takich, których objętość jest niższa, niż pojemność kontenera) zapewnia często lepszą cenę jednostkową przewozu towaru, niż fracht morski. W dodatku poziom cen jest stabilny i nie podlega takim drastycznym zmianom, jak to ma miejsce w przypadku transportu morskiego czy lotniczego. 

Transport szynowy z Chin charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem przewozu ładunków. Wynika to z faktu, że stosuje się w nim kontenery z ulepszonym uszczelnieniem. Co więcej, zaletą transportu kolejowego jest szeroki wachlarz kontenerów o specjalnych cechach zapewniających optymalne warunki dla przewożonych towarów (np. kontenery chłodnie, kontenery cysterny itp.). Jednocześnie oferuje klientom możliwość systematycznej lokalizacji ładunku, co pozwala na dokładniejsze oszacowanie terminu dostarczenia towarów. 

Wady transportu kolejowego w zakresie transportu towarów z ChRL

Przewóz ładunków transportem szynowym z Chin do Polski ma także swoje wady. Charakterystyka transportu kolejowego wymaga korzystania z terminali, a nie zawsze najbliższy hub jest tym najtańszym. Przewóz ładunków Nowym Jedwabnym Szlakiem sprawia, że wraz z pokonywaniem kilku granic państwowych towar przechodzi przez wiele stref celnych. 

Warto także dodać, że nie wszystkie towary mogą być przewożone frachtem kolejowym. Wadą transportu kolejowego jest m.in. to, że nie pozwala on na przewóz baterii.