Kazachstan jest jednym z krajów z byłego Związku Radzieckiego, który jest mało rozpoznanym kierunkiem importu i eksportu towarów z i do Polski oraz Europy. Czy warto nawiązać współpracę gospodarczą z Kazachami? Jakie towary najczęściej są sprowadzane i eksportowane z Kazachstanu? I jak finalnie zorganizować ich przewóz?

Kazachstan — kraj nowych perspektyw gospodarczych

Kazachstan jest jednym z największych państw świata. Oferuje szeroki wybór zasobów naturalnych, a jedną z głównych branż gospodarki jest przemysł naftowo-gazowy. W dobie wojny na Ukrainie i idących za nią sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję staje się krajem poważnie branym pod uwagę przez państwa Unii Europejskiej w zakresie importu gazów i towarów ropopochodnych. Kazachstan jest także jednym z największych producentów lnu i zboża. 

Kazachstan ma potencjał i możliwości w zakresie rozwoju gospodarczego. Szczególny nacisk kładzie nie tylko na rozwój przemysłu wydobywczego i petrochemicznego, ale również rolnego, budowlanego czy energetycznego wraz z sektorem odnawialnych źródeł energii. Wraz z rozwojem przemysłu planują także rozbudowę infrastruktury logistyczno-transportowej, energetycznej, ciepłowniczej, budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskanie i wdrażanie nowych technologii. To sprawia, że Kazachstan powinien stać się jednym z kierunków wymagających uwagi przez polskich przedsiębiorców zarówno w zakresie importu, jak i inwestycji. 

W 2022 roku wartość eksportu z Polski do Kazachstanu zamknęła się kwotą ponad 587 mln dolarów amerykańskich, co stanowi wzrost względem 2021 roku o ponad 57%. Z Polski do Kazachstanu najczęściej eksportujemy procesory, leki, jabłka, maszyny do odbioru, konwersji i transmisji głosu, obrazów lub innych danych, a także masy uszczelniające. Kazachowie natomiast do Polski wysyłają najczęściej ropę naftową i jej pochodne, węgiel bitumiczny, propan, fosfor oraz nasiona lnu. 

Kazachstan — jeden z głównych graczy na Nowym Jedwabnym Szlaku

To największe państwo w Azji Centralnej planuje stać się w stosunkowo krótkim okresie głównym ogniwem łączącym Europę, Azję Wschodnią i Południową. Atutem Kazachstanu jest niewątpliwie położenie oraz rozwinięta infrastruktura transportowa, które pozwalają na szybki tranzyt towarów między Europą a Chinami. Warto podkreślić, że Kazachstan jest jednym z głównych hubów na Nowym Jedwabnym Szlaku zapewniającym przewóz towarów za pomocą ekspresowych pociągów towarowych z Państwa Środka do państw UE. 

Jednocześnie Kazachstan stale pracuje nad zwiększeniem przepustowości kazachskich portów, które będą odpowiedzialne za przewóz ładunków przez Morze kaspijskie będące naturalną przeszkodą w ciągłości międzynarodowych przewozów południowym odcinkiem Nowego Jedwabnego Szlaku. Warto jednak pamiętać, że transport realizowany przez ekspresowe pociągi towarowe dotychczasową drogą przez Kazachstan, Rosję i Białoruś wciąż są drożne i to właśnie ten odcinek szlaku jest główną drogą transportu kolejowego ładunków z Chin do Europy. 

Jak zorganizować eksport i import towarów z i do Kazachstanu?

Kazachstan ze swoim potencjałem staje się ciekawym kierunkiem importowym i eksportowym dla polskich przedsiębiorców. W związku z tym, że nasze kraje dzieli odległość ponad 4 tys. km, optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie z transportu kolejowego.  Jest on wykonywany w ramach tradycyjnego frachtu kolejowego lub Nowego Jedwabnego Szlaku. Przewóz pociągami umożliwia transport zarówno całokontenerowy, jak i drobnicowy. Globalny czas dostawy (uwzględniający odbiór kontenera od klienta w przypadku eksportu i dostarczenia do klienta w przypadku importu) nie przekracza zazwyczaj 3 tygodni. 

Co zyskuje się korzystając z frachtu kolejowego przy przewozie ładunków do Kazachstanu? Transport kolejowy jest niewątpliwie szybki i tani w porównaniu z przewozem samochodami ciężarowymi i transportem lotniczym. Gwarantuje wysokie bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Jedyną wadą jest konieczność skorzystania z usług doświadczonego spedytora. W związku z tym, że transporty kolejowe do Kazachstanu nie mają z góry określonego rozkładu jazdy (jak to ma miejsce np. w przypadku pociągów do Chin) samodzielna organizacja takiego przewozu jest dość trudna — po prostu kolej nie jest zainteresowana współpracą z klientem indywidualnym. Skorzystanie z usług spedytora daje jednak dużo korzyści klientowi. Doświadczony pracownik spedycji posiada wiedzę, doświadczenie i kontakty pozwalające na właściwą optymalizację przewozu zarówno pod względem ceny, jak i czasu przewozu. Zlecenie kompleksowej obsługi transportu do i z Kazachstanu pozbywasz się nie tylko problemu organizacji transportu, ale również wszelkich spraw związanych z odprawą towaru, procedurami celnymi itp. Warto podkreślić, że w przypadku eksportu towarów do Kazachstanu usługa obejmuje dostawę ładunku do kolejowej stacji końcowej w tym państwie, z której adresat ładunku odbiera go osobiście.