Ekonomiści uważają, że popyt z większości krajów azjatyckich i Europy zaczyna się odradzać. Globalny wzrost gospodarczy może być lepszy niż oczekiwano.
Branża łańcucha dostaw spodziewa się wzrostu w szczycie sezonu, a popyt na przewozy towarowe może się ożywić w drugim kwartale br. w miarę wyczerpywania zapasów w nadchodzących miesiącach. W pierwszym kwartale 2023 r. dwustronny handel między Chinami a Europą wyniósł łącznie ¥1,34 bln, co oznacza wzrost o 2 % rok do roku i stanowi 13,5 % całkowitego handlu zagranicznego Chin.

 

Fracht morski

W ciągu ostatnich tygodni przewoźnicy podnieśli GRI o 540 $ do 1250 $ z powodu braku slotów, co jest wynikiem masowych redukcji statków i rosnących kosztów.
Najnowszy raport o rynku frachtowym pokazuje, że branża żeglugi kontenerowej odbija się po kolejnych spadkach od lata ubiegłego roku. Ogólny trend rynkowy jest obecnie pozytywny i oczekuje się, że będzie kontynuowany w przyszłości.
SCFI odnotował wzrost o 3,6 % w skali tygodnia, co stanowi największy tygodniowy wzrost od maja 2022 r., podczas gdy CCFI spadł o 0,6 %, ale zmniejszył spadek w skali tygodnia z 1,9 % tydzień temu.
Alphaliner Chartering Index wykazał również wzrost stawek czarterowych dla statków wszystkich rozmiarów, co jest pierwszym wzrostem od czerwca 2022 r.
Łączna wartość chińskiego importu i eksportu w marcu br. również wzrosła o 7,4 % w stosunku do roku poprzedniego i o 32 % w stosunku do lutego br. Eksport wyniósł łącznie 315,59 mld dolarów, co oznacza wzrost o 14,8 % w porównaniu z 2022 r, znacznie przekraczając szacunki rynkowe mówiące o spadku o 7,1 %.
Ekonomiści uważają, że popyt z większości krajów azjatyckich i Europy zaczyna się odradzać. Globalny wzrost gospodarczy może być lepszy niż oczekiwano.
Branża łańcucha dostaw spodziewa się wzrostu w szczycie sezonu, a popyt na przewozy towarowe może się ożywić w drugim kwartale br. w miarę wyczerpywania zapasów w nadchodzących miesiącach.
Negocjacje w sprawie kontraktów długoterminowych mogą się opóźnić, ponieważ spedytorzy czekają na lepszą pozycję i przewidują skrócenie rocznego okresu obowiązywania kontraktu.
12 kwietnia br. Stany Zjednoczone ponownie zaostrzyły sankcje wobec Rosji. Trzy firmy żeglugowe i 19 statków zostało objętych sankcjami za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie Rosji.

 

Stawki frachtu morskiego wg. Drewr’y wynoszą:

Shanghai-Rotterdam: $1532/FEU, +4% tygodniowo
Szanghaj-Genua: 2236 USD/FEU, 0% tygodniowo

 

Fracht kolejowy

Pociągi kursują ostatnio bez zakłóceń, ale czas przeładunku na granicy Chin i Kazachstanu wydłużył się do średnio 3-5 dni. Z Chongqing, Chengdu i Xi’an w Chinach do Niemiec (Duisburg, Hamburg) trwa średnio 18-20 dni. Wietrzna pogoda w Kazachstanie wpływa na operacje i wydłuża całkowity czas tranzytu.
Niektóre platformy mają jeszcze wystarczającą ilość slotów na koniec kwietnia. Sloty do Azji Środkowej są niemalże wyprzedane ze względu na małą liczbę pociągów. Ceny wynajmu kontenerów i przyczep do transportu na pierwszej mili pozostają stabilne.
Ponadto, kilka miast w Chinach zwiększyło w tym roku liczbę tras do Azji Centralnej i Rosji.
Z najnowszych danych China’s National Railway Group wynika, że w pierwszym kwartale br. z Chin wyjechało 4 186 pociągów przewożących 449 000 TEU, co oznacza wzrost odpowiednio o 15 % i 28 %. Wśród nich:

Xi’an: ponad 1 100 pociągów, wzrost o 39,6 % rok do roku
Wuhan: 315 pociągów z 25 968 TEU, wzrost odpowiednio o 202,88 % i 202,80 % rok do roku

W marcu br. wyjechało łącznie 1488 pociągów z 162 000 TEU, co stanowi wzrost odpowiednio o 31 % i 52 %.
Warto zauważyć, że dane te obejmują liczbę pociągów z Chin do Rosji i Europy. Grupa China Railway nie publikuje danych dla Rosji i Europy oddzielnie. Może to wynikać z wadliwego systemu statystycznego lub z faktu, że Chiny wolą publikować pozytywne dane.
Podaje się, że stawki na trasach Chiny-Rosja gwałtownie spadły, głównie ze względu na zmniejszoną siłę nabywczą Rosji i zwiększone możliwości morskie.
KTZ i Shandong Port Group (SPG), największy chiński operator portowy, będą współpracować w ramach podpisanej umowy w celu rozwoju multimodalnych usług kontenerowych i produktów cyfrowych, w tym segmentów morskich Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego.
W pierwszym kwartale 2023 roku wielkość ładunków tranzytowych z Kazachstanu wzrosła o 35 % rok do roku do 7,2 mln ton. Wielkość tranzytowego ruchu kontenerowego wzrosła w pierwszym kwartale o 19 % do 313 000 TEU.

 

Transport drogowy

Obecnie niewiele towarów jest transportowanych do Europy drogą lądową. W przeszłości były to głównie towary e-commerce, ale z powodu zajęcia chińskich firm, które nielegalnie omijały VAT w Belgii, (co doprowadziło do zwiększonej kontroli towarów e-commerce w wielu krajach europejskich), chińscy sprzedawcy są ostrożni w wysyłaniu nowych towarów do Europy.
Ponadto sprzedaż detaliczna spada w wielu krajach europejskich, a powolne odkładanie zapasów wpływa również na wielkość nowych przesyłek e-commerce. Jednocześnie branża nie ma wystarczającego zaufania do transportu drogowego, odkąd Polska zamknęła przejścia drogowe z Białorusią. Jednak towary niebezpieczne, takie jak baterie, nadal są transportowane drogą lądową.
Taryfy oferowane przez przewoźników spadły, ale cena transportu drogowego jest nadal znacznie wyższa niż transportu kolejowego i morskiego. Obecnie koszt transportu z Chin do Polski wynosi około 17-18 tys. dolarów.
Dobrą wiadomością jest to, że przejścia graniczne między Chinami a Kazachstanem wprowadziły 7-dniowy tydzień pracy i wydłużone dzienne godziny pracy. Dzięki temu znacznie wzrosła szybkość odpraw celnych. Ponadto Kazachstan optymalizuje swój system administracyjny i stara się zwiększyć natężenie ruchu samochodów ciężarowych z poniżej 100 ciężarówek dziennie do 1000 szt. Na ruch drogowy duży wpływ ma geopolityka i czas tranzytu towarów kolejowych.

 

News’y 

W pierwszym kwartale 2023 r. dwustronny handel między Chinami a Europą wyniósł łącznie ¥1,34 bln, co oznacza wzrost o 2 % rok do roku i stanowi 13,5 % całkowitego handlu zagranicznego Chin.
– Eksport Chin do Europy: ¥866,67 mld, wzrost o 0,3 %, z czego 2/3 stanowiły produkty elektromechaniczne.
– Import Chin z Europy: ¥ 470,87 mld, wzrost o 5,2 % r/r.
– Od stycznia do lutego 2023 r. całkowity eksport Chin do UE wyniósł ¥ 552,837 mld, co oznacza spadek o 5,0 % r/r.

Najnowsze badania w Chinach pokazują, że ponad 70 % zagranicznych firm w Chinach nie zamierza przenosić swoich działów produkcyjnych poza Chiny głównie z następujących powodów:
– Ogromny rynek w Chinach: 84 %
– Dobrze rozwinięty łańcuch przemysłowy: 40 %
– Dobrze rozwinięta infrastruktura: 36

Dla firm, które przeniosły lub rozważają przeniesienie swojego łańcucha dostaw poza Chiny, najbardziej atrakcyjnymi krajami są Wietnam, Indie, Indonezja. Wspólne cechy tych 3 krajów to:
– duża liczba ludności
– duży rynek
– obfita podaż siły roboczej.