Wybór sposobu transportu towarów zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest cena przewozu ładunków. Znaczenie ma również bezpieczeństwo oraz rodzaj transportowanych produktów.

Transport to dziedzina, która rozwija się z roku na rok. Regularnie pojawiają się nowe rozwiązania, które mają szansę usprawnić przewóz towarów z miejsca nadania do adresata. Niemalejące zainteresowanie kwestią transportu wynika z postępującej globalizacji, która poniekąd wymusza na nas potrzebę przemieszczania towarów pomiędzy różnymi zakątkami oddalonymi od siebie o tysiące kilometrów. To dzięki transportowi jesteśmy w stanie poznać świat będąc u siebie w domu, dzięki niemu możemy podzielić się z resztą świata naszymi dokonaniami. Pojawia się jednak pytanie – który sposób przewozu towarów jest najbardziej ekonomiczny i bezpieczny? Bezustannie szukamy też odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przewozić konkretne produkty, by na czas trafiły w ręce adresata?

Spedycja kolejowa

Coraz większym powodzeniem w transporcie międzynarodowym i międzykontynentalnym cieszy się spedycja kolejowa, która daje spore możliwości przewozowe. Ten rodzaj transportu pozwala na jednorazowy przesył dużych ładunków. Dzięki pociągom towarowym można przewozić od 300 do 1000 ton.

Spedycja kolejowa doceniana jest również za zachowanie równowagi między niskim czasem dostawy a rozsądną ceną. Mówiąc o transporcie pociągami należy wspomnieć o ich niezawodności. W porównaniu do transportu samochodowego kolej zdecydowanie rzadziej ma do czynienia z wypadkami, które mogłyby opóźnić bądź uniemożliwić przewóz ładunków.

Dzięki pociągom towarowym można przewieźć niemal każdy rodzaj produktów. Ten rodzaj transportu doceniany jest też za możliwość ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystanie kolei pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i hałasu powodowanych przez transport samochodowy.

Transport multimodalny

Transport koleją to świetne rozwiązanie, które sprawdza się w transporcie szerokiej gamy ładunków, ale ma on też i wady. Zdarza się, że kolej nie ma możliwości obsłużenia całego połączenia. W tej sytuacji pomocny staje się transport multimodalny, który polega na wykorzystaniu kilku środków transportu. Poza transportem kolejowym wykorzystuje on również transport drogowy, drogowy i morski, drogowy i lotniczy oraz drogowy i rzeczny.

W międzynarodowym przewozie jednostek ładunkowych w relacji door-to-door transport multimodalny odgrywa kluczową rolę. Nie jest to jedyna zaleta tego rodzaju transportu. Dzięki niemu możliwe jest podniesienie jakości usług, obniżenie ryzyka uszkodzenia towaru. Transport multimodalny daje możliwość przewiezienia większej partii ładunku za jednym razem.

Przewóz towarów drogą powietrzną

Jak wspomniano transport lotniczy może stać się ważną składową transportu multimodalnego. Można z niego skorzystać pod warunkiem dostępu do infrastruktury lotniczej. Zasługuje na szczególną uwagę ze względu na możliwość przyspieszenia procesu transportu. Spedycja lotnicza jest najszybsza spośród wszystkich dostępnych rodzajów transportu międzynarodowego. Przewóz ładunków samolotem zapewnia ekspresową dostawę w wiele miejsc na terenie całego świata. Wykorzystywany jest szczególnie często w sytuacjach, gdy niezbędny jest przewóz ładunków do zakątków nie posiadających dostępu do morza.

Zaletą samolotów cargo jest możliwość transportu szerokiej gamy towarów. Są wśród nich farmaceutyki, materiały przemysłowe, zwierzęta, kwiaty, poczta. Bez wątpienia największą wadą spedycji lotniczej jest cena, zdecydowanie wyższa od tej za usługi transportu kolejowego i drogą morską.

Transport drogowy

Najpopularniejszym sposobem na transport ładunków jest transport drogowy samochodami ciężarowymi. W Polsce zajmują się nim setki firm transportowych. Zaletą tego typu spedycji jest możliwość dotarcia w niemal każde miejsce, nie można tego powiedzieć o transporcie kolejowym, lotniczym czy morskim. Jest on najbardziej opłacalny jeśli przewozi się ładunki na nieduże odległości. Konieczność pokonania dużych dystansów może mieć negatywny wpływ na finanse zleceniodawcy, należy pamiętać, że koszty paliwa nie należą do niskich. Ponadto samochody mają zły wpływ na środowisko naturalne.