Transport lotniczy

Różnorodność przewożonych towarów i coraz dalsze trasy przewozu wymagają zastosowania odpowiednio dopasowanych metod. Jednym z nowszych i najbardziej optymalnych rozwiązań w dziedzinie transportu jest transport multimodalny, a jego elastyczność pozwala na połączenie go również z transportem lotniczym.

Czym jest transport multimodalny?

Według definicji transport multimodalny zakłada przewóz ładunku przy wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych środków transportu. W tego typu transporcie wykorzystuje się transport kolejowy, lotniczy, ciężarowy, morski i śródlądowy. Dowolna kombinacja różnych środków transportu na różnych trasach pozwala osiągnąć optymalne warunki – stosunkowo niską cenę i możliwie najszybszą dostawę.

Bardzo popularne w transporcie multimodalnym jest wykorzystanie kontenerów, które, dzięki rozwojowi spedycji kontenerowej, zostały wyspecjalizowane pod kątem rodzaju przewożonego towaru. Przykładowo, rynek wymógł na producentach dostosowanie pojemników np. do artykułów szybko psujących się, roślin czy leków, dzięki czemu powstały kontenery chłodnie. Kontenerem można przewieźć praktycznie wszystko, zarówno towary wielkogabarytowe, ładunki niebezpieczne, zwierzęta czy przesyłki liczne i drobne.

Warto powierzyć organizację tego typu transportu wyspecjalizowanej firmie spedycyjnej, która przeprowadzi cały proces i przejmie za niego pełną odpowiedzialność. Operator transportu multimodalnego sprawuje nadzór nad przewozem, przygotowuje dokumentację przewozową, wybiera trasy, przewoźników i reaguje na bieżąco na pojawiające się problemy. Dodatkowo, coraz więcej firm proponuje nowoczesne usługi śledzenia trasy przesyłki, ubezpieczenia towaru lub organizacji przewozu ładunków niebezpiecznych.

Wykorzystanie transportu lotniczego w transporcie międzynarodowym

Transport multimodalny jest rozwiązaniem bardzo elastycznym, ponieważ pozwala na dobór środka transportu do rodzaju trasy i jej stopnia zurbanizowania, co jest bardzo ważne w przypadku transportu międzynarodowego. Różny stopień rozwoju państw i ich infrastruktury mógłby czasem stanowić problem, gdyby istniała konieczność ograniczenia się do tylko jednego środka transportu.

Choć tego typu transport pozwala zminimalizować koszty, a przede wszystkim zaoszczędzić sporo czasu, nie ma wątpliwości, że wykorzystanie transportu lotniczego  jest zdecydowanie najszybszym możliwym sposobem dostawy towaru. W skład transportu multimodalnego  może wchodzić także transport lotniczy, dzięki czemu przewóz może być jeszcze szybszy, co jest bardzo ważne zwłaszcza na trasach międzykontynentalnych.

Elastyczność transportu lotniczego

Dalekie trasy, trasy międzykontynentalne i oddzielone od siebie zbiornikami wodnymi wymagają szczególnie elastycznych rozwiązań, pozwalających na ograniczenie kosztów i zminimalizowanie czasu dostawy do minimum. Czas jest kluczowy, zwłaszcza w przypadku artykułów szybko psujących się, leków, towarów tracących szybko na wartości i półfabrykatów potrzebnych do produkcji w ruchu ciągłym.

Wykorzystanie samolotu gwarantuje bezpieczeństwo przewożonych ładunków, ponieważ to właśnie transport lotniczy odnotowuje statystycznie najniższą liczbę wypadków. Rygorystyczne procedury i restrykcyjne kontrole na lotniskach dodatkowo wzmacniają bezpieczeństwo i minimalizują ryzyko uszkodzeń i kradzieży. Jest to istotny atut, zwłaszcza w przypadku przewożenia artykułów wartościowych, które dodatkowo transportowane są w odpowiednich opakowaniach, chroniących ich zawartość.

Transport lotniczy umożliwia dotarcie do lokalizacji, które mogą być niedostępne dla innych środków transportu, a tym samym wykorzystanie samolotu pozwala na dostawę towaru w praktycznie każde miejsce na świecie. Intensywny rozwój branży transportowej sprzyja coraz częstszemu wykorzystywaniu samolotu, jako środka przewozu towarów. Nieustanna rozbudowa sieci kolejowych i drogowych oraz infrastruktury lotnisk pozwala na sprawne skomunikowanie różnych środków transportu a tym samym umożliwia elastyczne ułożenie trasy przewozu.