spedycja kontenerowa

Współczesny transport towarów oferuje bogaty wachlarz możliwości. Wśród powszechnie wykorzystywanych jest spedycja kontenerowa. Jakie są zasady korzystania z niej i czy jest to forma transportu dogodna dla każdego rodzaju towarów?

Co to jest spedycja kontenerowa

Spedycja kontenerowa polega na transporcie towarów przy użyciu kontenera jako jednostki ładunkowej. Rewolucja kontenerowa w branży przewozowej rozpoczęła się w latach 60-tych XX wieku, gdy transport międzykontynentalny stał się bardziej popularny. Pojawiła się wtedy konieczność usprawnienia przewozu dużej ilości towarów, do czego zasadniczo przyczyniły się kontenery.

Transport kontenerowy sprawił, że zarówno przewóz, jak i załadunek oraz rozładunek towaru stał się dużo szybszy i prostszy. Korzystając z kontenera o znormalizowanych wymiarach nie trzeba było przeładowywać ładunku i można go było przewozić wieloma środkami transportu bez konieczności wielokrotnego przeładunku. Zaletą tego rozwiązania jest konstrukcja skrzyni, która umożliwia łatwe jej mocowanie, ładowanie i przewożenie.

Co przewozi się w kontenerach?

Kontenery mogą przewozić wszystko: produkty sypkie, płynne, zapakowane w kartony, na paletach,  maszyny, podzespoły, towary ponadgabarytowe i wiele innych. Duży wybór rodzajów kontenerów pozwala na bezpieczny transport każdego towaru.

Najczęściej wykorzystywane rodzaje kontenerów to:

 • kontenery general purpose  – uniwersalne, do ogólnego zastosowania;
 • kontenery open top (z otwieranym dachem) – do przewozu maszyn i ładunków masowych;
 • kontenery high cube – o podwyższonej wysokości, służą do przewożenia palet;
 • kontenery o kontrolowanej temperaturze – chłodnicze, izotermiczne, ogrzewane, termiczne.

Najczęściej używane są kontenery o rozmiarach 20’, 40’ i 45’ HC. Wykorzystują je w transporcie kontenerowym multimodalnym wszystkie firmy spedycyjne, m.in. specjalizujący się w organizacji transportu międzykontynentalnego Symlog.

Sposoby przewozu kontenerów

Kontenery stosuje się w transporcie morskim, śródlądowym, kolejowym i samochodowym. W transporcie morskim do przewozu towarów wykorzystuje się najczęściej kontenerowce – te największe mogą jednorazowo transportować nawet 16 tysięcy  TEU (twenty foot equivalent unit – ekwiwalent kontenera dwudziesto stopowego – 20’) .

W transporcie kolejowym kontenery przewozi się na specjalnych wagonach kontenerowych i wagonach-platformach w zależności od ładunku. W spedycji drogowej z kolei używa się ciągników siodłowych z naczepami przystosowanymi do mocowania kontenerów.

Do przewozu międzykontynentalnego powszechnie wykorzystywany  jest transport multimodalny, który sprawnie, szybko i bezpiecznie przemieszcza ładunek stosując kilka różnych rodzajów transportu. W przewozie na duże odległości sprawdza się połączenie na przykład transportu ciężarowego i kolejowego, którego odpowiednikiem jest transport multimodalny w zakresie Nowego Szlaku Jedwabnego łączącego Chiny z Europą. W tym przypadku połączenie ekspresowych pociągów towarowych podróżujących na długich, transkontynentalnych odległościach z przewozem samochodami ciężarowymi (pełniącymi rolę dowozu towarów z centrów multimodalnych do klientów) daje wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu przewozu i optymalizacji kosztów.

Korzyści ze spedycji kontenerowej

Transport kontenerowy gwarantuje bezpieczeństwo przewożonych towarów. Towar od początku do końca jest zabezpieczony w zaplombowanym kontenerze, który otworzyć może dopiero odbiorca lub w szczególnych przypadkach Urząd Celny lub Sanepid. Niweluje to możliwość zniszczenia towaru lub jego zaginięcia. Zmniejsza to także koszt transportu, ponieważ towaru w kontenerach nie trzeba przeładowywać do innych jednostek przy zmianie sposobu transportu.

Wykorzystanie spedycji kontenerowej upraszcza i zdecydowanie przyspiesza cały proces transportu, szczególnie w przypadku dużych odległości, na przykład podczas popularnego i częstego transportu do krajów azjatyckich.

Spedycja kontenerowa jest niezwykle elastyczna – umożliwia przewóz wszystkimi rodzajami transportu, a różnorodność dostępnych kontenerów sprawia, że nie ma także ograniczeń co do gatunku i właściwości przewożonego towaru.

Dlaczego warto korzystać ze spedycji kontenerowej?

Podsumowując, spedycja kontenerowa ma cały szereg zalet. Przede wszystkim są to:

 • krótszy czas transportu –  dzięki przewożeniu ładunku w kontenerach skraca się czas dowozu ponieważ nie trzeba przeładowywać towaru;
 • bezpieczeństwo – towar przewozi się w zabezpieczonym kontenerze;
 • brak potrzeby przeładunku ogranicza możliwość zniszczenia czy zagubienia ładunku;
 • niższe koszty transportu;
 • możliwość przewożenia zróżnicowanej gamy towarów;
 • możliwość przewozu dużej ilości towarów;
 • ładunek w kontenerze jest łatwy w mocowaniu, magazynowaniu, układaniu i przewożeniu.

Korzystając ze spedycji kontenerowej przedsiębiorstwo zdecydowanie kładzie nacisk na optymalizację kosztów i czasu przewozu towarów. W ten sposób podnosi swoją konkurencyjność na rynku.