Współpraca handlowa pomiędzy Chinami a Europą stopniowo zacieśnia się z każdym rokiem. Świadczy o tym zarówno zwiększający się eksport dóbr i towarów z terenu całej Unii Europejskiej, jak i ich import do Unii Europejskiej z terenu Chin. Co za tym idzie, pojawia się wzmożona potrzeba doskonalenia form transportu. Przedsiębiorcy poszukują możliwości przewozu swoich produktów szybko i niedrogo. I tak odpowiedzią staje się ekspresowa kolej towarowa, która może być niezależnym środkiem przewozu lub wchodzić w skład transportu multimodalnego realizowanego w systemie door-to-door.

Nowoczesne ekspresowe pociągi towarowe

Uruchomiony kilka lat temu Nowy Szlak Jedwabny jest efektem wielu lat starań i pracy Polski i Chin. Dzięki tej współpracy powstało nowoczesne międzykontynentalne połączenie kolejowe pozwalające na transport różnorodnych towarów i produktów. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo potrzebuje dostarczyć materiały do produkcji w swoich chińskich fabrykach czy też kupuje w Chinach części niezbędne do realizacji produkcji w Polsce, może wybrać szybki transport kolejowy.

Co więcej, dzięki tej formie przewozu, przedsiębiorstwa zyskują możliwość niemal nieograniczonego poszerzenia zasięgu działania. Towary z Polski mogą być z powodzeniem transportowane na azjatyckie rynki zbytu. Podobnie również Chińskie produkty mają łatwiejszą drogę, aby dostać się na Polski rynek.

Jednak co ważne, kolej, jako forma transportu międzykontynentalnego, w swojej istocie posiada dwie ogromne zalety. Nowoczesne ekspresowe pociągi towarowe łączą w sobie szybkość i ekonomię. Oznacza to, że połączenia te są dużo szybsze, niż transport drogą morską. I choć są wolniejsze, niż transport powietrzny, to jednak kolej jest nieporównywalnie tańsza, niż samolot. Sprawia to, że zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się właśnie na tę formę przewozu produktów, gdyż jest ona nie tylko niedroga ale również szybka.

Znaczenie ekspresowej kolei w transporcie multimodalnym

Ekspresowe pociągi towarowe są ogromną szansą na rozwój i niebywałym ułatwieniem dla bardzo wielu przedsiębiorstw. Warto również pamiętać, że kolej nie musi być jedyną metodą transportu towarów, szczególnie takiej możliwości nie mają firmy znajdujące się poza zasięgiem Nowego Szlaku Jedwabnego. Właśnie dla takich przedsiębiorców idealnym rozwiązaniem jest transport multimodalny, który, dodatkowo realizowany w systemie door-to-door, jest maksymalnie wygodny i funkcjonalny.

Transport multimodalny w założeniu ma łączyć różnorodne formy transportu dla jego zoptymalizowania pod względem ceny i czasu. W skład transportu multimodalnego może wchodzić transport kolejowy, transport samochodowy oraz transport morski. Połączenie wszystkich tych form gwarantuje, że na każdym etapie podróży zostaje wybrany najbardziej korzystny dla zleceniodawcy sposób przewozu towarów. W transporcie multimodalnym nowoczesna ekspresowa kolej towarowa odgrywa bardzo duże znaczenie. Jest jednym z najważniejszych elementów transportu multimodalnego ze względu na szybkość realizacji i atrakcyjną cenę.

Transport w systemie door-to-door

Czym właściwie jest transport w systemie door-to-door? Innymi słowy, w dokładnym tłumaczeniu jest to transport „od drzwi do drzwi”. Oznacza to tyle, że towar jest odbierany z siedziby klienta, następnie transportowany i przeładowywany, w dalszej kolejności pokonuje trasę do miejsca docelowego, będącego zwykle w innym kraju, a nierzadko również na innym kontynencie. Jako ostatni etap podróży, towar zostaje dostarczony bezpośrednio do adresata, czyli siedziby firmy czy na przykład magazynu.

Jest to szczególnie wygodna i praktyczna forma realizowania transportu towarów na znaczne odległości, szczególnie jeśli w grę wchodzi przekraczanie granic i wypełnianie dokumentów celnych. Ponieważ transport w systemie door-to-door to nie tylko samo zaplanowanie transportu. Spedytor odpowiedzialny za zlecenie czuwa nad przebiegiem całego procesu i na bieżąco rozwiązuje ewentualne problemy mogące powstać na trasie. Ponadto w skład systemu „od drzwi do drzwi” wchodzą takie usługi, jak przeładunki, odprawy celne, ewentualne magazynowanie na trasie, ubezpieczenie Cargo oraz monitoring przesyłek na trasie.