GAZ-SYSTEM nawiązał ważne porozumienia z Portem Gdańsk i Urzędem Morskim w Gdyni, dotyczące budowy strategicznego pływającego terminala LNG typu FSRU w Zatoce Gdańskiej, mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Inwestycja ta ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego do kraju i zabezpieczenie ponad 30% krajowego zapotrzebowania. FSRU to statek magazynujący LNG, który przekształca skroplony gaz w gazowy i dostarcza go do sieci przesyłowej.

Porozumienia podpisano 12 października i obejmują wzajemne wsparcie, koordynację oraz wymianę informacji w procesie realizacji inwestycji. Terminal FSRU zostanie umiejscowiony w granicach Portu Gdańsk, co zwiększy znaczenie tego obszaru na gospodarczej mapie Bałtyku. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk będzie wspierać proces projektowania i realizacji inwestycji, zapewniając niezbędne media i nieruchomości na terenie portu.

Terminal FSRU umożliwi import skroplonego gazu ziemnego z dowolnego miejsca na świecie, co przyczyni się do wzmocnienia gospodarczej pozycji Polski w regionie. Urząd Morski w Gdyni będzie odpowiedzialny za wybudowanie falochronu, który stanowi fundament dla terminala i aparatury do odbioru i przesyłu gazu. Projekt otrzymał wsparcie finansowe od Komisji Europejskiej w ramach programu “Łącząc Europę” (CEF). Pierwsze ładunki gazu w Porcie Gdańskim mają się pojawić w 2028 roku, co będzie ważnym krokiem w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski.