Zapraszamy do lektury bardzo ciekawego artykułu ukazującego panującą obecnie sytuację na Nowym Jedwabnym Szlaku w obliczu konfliktu na Ukrainie. 

Czytaj całość:

https://tiny.pl/cgs6x