W przemówieniu chińskiego prezydenta Xi Jinpinga podczas ceremonii otwarcia Forum Współpracy Międzynarodowej „Pasa i Szlaku” przedstawił on osiem nowych celów strategicznych dla BRI – wiele z nich jest ściśle powiązanych z celami Pekinu dotyczącymi osiągnięcia „wysokiej jakości” wzrostu w nadchodzących latach.

  • Korytarz logistyczny przez Europę i Azję.

Łączność już istnieje; jednakże nadal istnieją wąskie gardła i pojawia się kwestia Rosji. Niewykluczone, że współpraca mogłaby zaowocować połączeniem części unijnego programu „Global Gateway” z trasami BRI na europejskim krańcu. Kluczowa jest tu współpraca, a nie rywalizacja.

  • Strefa handlu elektronicznego Jedwabnego Szlaku.

Aby przyspieszyć kwestie tranzytowe i transgraniczne, konieczna jest cyfryzacja; oraz poprawić wydajność celną na wszystkich trasach. Ponadto niektóre Dwustronne umowy inwestycyjne, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowy o wolnym handlu są przestarzałe pod względem nowych technologii i te zostaną ulepszone. Możliwe jest także podpisanie dodatkowych nowych umów.

  • Dodatkowe zobowiązanie finansowe.

W ciągu ostatniej dekady Chiny przekazały już na rzecz inicjatywy BRI ponad 1,1 biliona dolarów, co stanowi dodatkowe około 5% tej kwoty w coraz większym zakresie inwestycji w ramach inicjatywy BRI.

  • Ekologiczny rozwój.

Nowy Bank Rozwoju BRICS (NDB) koncentruje się na ekologicznych inwestycjach, co w połączeniu z nowymi technologiami energetycznymi i potrzebą Chin w zakresie spełnienia różnych celów środowiskowych będzie teraz kluczowym elementem tego, jak i gdzie Chiny będą lokować swoje ciągłe inwestycje w ramach BRI.

  • Wspieranie badań sztucznej inteligencji.

Dobra wiadomość dla badań naukowych, chińskich uniwersytetów i współpracy z innymi krajami stowarzyszonymi z BRI. Rosja będzie w tym kluczowym elementem.

  • Wzmacnianie wymiany kulturalnej i turystyki.

Rozwój transgranicznego sojuszu turystycznego był już od jakiegoś czasu planowany, zwłaszcza z Azją Środkową i Bliskim Wschodem. Pomimo zachodniej retoryki Pekin zachęca do turystyki muzułmańskiej i postrzega tworzenie bogactwa wśród własnej populacji muzułmańskiej – około 30 milionów – jako klucz do powstrzymania radykalizacji. Może to skutkować tym, że Chiny staną się członkiem-obserwatorem Organizacji Współpracy Islamskiej.

  • Poprawa przejrzystości i współpracy.

 Chiny rzeczywiście cierpią z powodu negatywnej prasy, czasami niesprawiedliwie, ale także w wyniku wątpliwych inwestycji w ramach BRI dokonywanych przez niektóre chińskie gałęzie przemysłu. Eksport cementowni jest jednym z przykładów, chociaż Pekin zaostrzył tę kwestię, gdy problem stał się jasny. Ponowne skupienie się na ekologicznych technologiach i lepsze monitorowanie chińskich ODI w celu zapewnienia spełnienia standardów zgodności prawdopodobnie będą częścią tych zadań.

  • Utworzenie instytucji Pasa i Szaku.

Nie ma jednego biura BRI, z którego można by dowiedzieć się o projektach. Ponieważ do Inicjatywy BRI należą obecnie 152 kraje, utworzenie tej instytucji będzie skomplikowane, jednakże stanowiłoby mile widzianą wymianę informacji i wywiadu inwestycyjnego oraz ułatwiłoby inwestorom zagranicznym lepsze zrozumienie projektów BRI i łączności BRI, w które mogą chcieć się zaangażować .