Jak zorganizować transport

Przewóz towarów pomiędzy wieloma krajami może nastręczać problemów. Zróżnicowana dokumentacja, przepisy celne, organizacja transportu czy wreszcie bariery językowe mogą stanowić dla wielu problem nie do pokonania. Jak zatem zorganizować transport, aby osiągnąć stawiane cele przy minimum zaangażowania? Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego spedytora.

Spedytor – wymagający zawód

Organizacja transportu międzynarodowego to branża wyjątkowo wymagająca, która na swoich pracownikach wymusza zarówno posiadanie szerokiej wiedzy, jak i umiejętności. Spedytor dla osiągnięcia oczekiwanych efektów swojej pracy musi sprostać wymaganiom stawianym nie tylko przez klientów, ale także przedstawicieli firm transportowych i pośredników. Ponadto praca ta wymaga elastyczności i zaangażowania w zakresie komplementarnego zarządzania procesem transportu oraz gotowości na reakcję na różnorodne okoliczności, które mogą zaburzyć ciągłość procesu przewozu.

Spedytor – zaproponuje optymalne rozwiązanie

Korzystając z usług firmy spedycyjnej masz gwarancję współpracy ze specjalistami w swojej dziedzinie, którzy na podstawie dostarczonych przez Ciebie oczekiwań będą w stanie zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania. A może być ich sporo. W zależności od tego, czy stawiasz na niskie koszty transportu, czy czas dostarczenia przesyłki spedytor zorganizuje rodzaj transportu adekwatny do Twoich oczekiwań.

Istotnym zadaniem spedytora jest organizacja transportu pod względem formalnym – inaczej przebiegać będzie przewóz artykułów spożywczych, odmiennie odzieży czy elektroniki, a jeszcze inaczej towarów niebezpiecznych.

Przeanalizujmy możliwości, jakie otrzymujesz dzięki współpracy z doświadczonym spedytorem.

Optymalizacja czasu transportu

Jeśli twoim celem jest przede wszystkim skrócenie czasu transportu  spedytor może zaproponować nam 2 rozwiązania, które związane są z wykorzystaniem transportu multimodalnego. Pierwszym z nich będzie spedycja multimodalna, której trzonem będzie ekspresowy pociąg towarowy. Ten rodzaj transportu umożliwia przewiezienie ładunku z oddalonych od siebie terminali multimodalnych o tysiące kilometrów (np. z terminalu pod Warszawą do terminalu w Zhengzhou w Chinach) w czasie krótszym, niż 2 tygodnie. Jeśli nie jest to zadowalający czas dla klienta, spedytor zaproponuje transport lotniczy, który jeszcze bardziej skróci czas przewozu.

Optymalizacja kosztów przewozu

Jeśli dla klienta podstawowym kryterium jest cena, jaką będzie musiał zapłacić za przewóz towarów, spedytor także zaproponuje kilka możliwości. Jedną z nich będzie omawiana już spedycja kolejowa, która oferuje konkurencyjną cenę w stosunku do transportu lotniczego. Drugą opcją będzie spedycja kontenerowa oparta o fracht morski. Ta druga opcja jednak znacząco wydłuża czas przewozu – w przypadku zlecenia obejmującego transport towarów z Chin do Polski przewóz może trwać nawet do 2 miesięcy.

Formalności – zadanie tylko dla zaawansowanych

Spedycja międzynarodowa to przedsięwzięcie wymagające doświadczenia, umiejętności i wiedzy umożliwiających sprawne przygotowanie dokumentacji przewozowej (także w innych językach, niż polski). Istotną rolę pełni w tych sprawach znajomość procedur i zwyczajów panujących w krajach innych, niż europejskie. Co więcej, spedytor zadba o przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przewozu towarów pomiędzy różnymi obszarami gospodarczymi, wśród której warto podkreślić szczególnie dokumentację przewozu, pozwolenia, cła, a także uzyska stosowne licencje i ubezpieczenia na przewożone towary.

Jednocześnie w swojej gestii ma organizację przewozu nie tylko w zakresie wyboru przewoźnika, określeniu miejsca przeładunku, ale także przeładunku towaru, pakowania i mocowania przesyłek. Zadba również o monitoring przewozu i generalnie dopilnuje całego procesu, aby był on zrealizowany efektywnie i w granicach określonych przez klienta.

Spedytor bierze na siebie całą odpowiedzialność w zakresie transportu towarów. Jego zadaniem jest dopilnowanie realizacji przewozu i stały kontakt z klientem.