Transport kolejowy

Każdy ładunek, który oczekuje na transport – bez względu na jego formę przewozu, powinien posiadać ściśle określone znakowanie, które ułatwia jego międzynarodową identyfikację. Jest to o tyle ważny proces, bowiem dzięki niemu zyskuje się pewność, że każdy przewoźnik lub inny podmiot biorący udział w łańcuchu transportowym będzie wiedział jak postępować z danym ładunkiem i tym samym mógł zapewnić jego bezpieczną dostawę. Na co więc zwrócić uwagę i jak poprawnie oznakować towar?

Znakowanie towarów gwarancją bezpiecznej dostawy

Jak wspomniano wcześniej, powodów dla których znakuje się każdy towar jest kilka – przede wszystkim jest to łatwiejsza identyfikacja, która przyspiesza proces transportowy podczas etapów związanych z identyfikacją ładunku. Drugim aspektem jest poprawne obchodzenie się z danym towarem, w momencie gdy pokonuje on drogę bezpośrednio od producenta – aż po dostarczenie do klienta. Zastosowanie konkretnych informacji pozwala zatem uchronić towar przed ewentualnymi uszkodzeniami, jak również odpowiednio przechowywać podczas przeładunku, transportu, a także magazynowania.

O jakich zatem informacjach mowa? Każdy towar powinien posiadać dane odnośnie masy ładunku, jego odporności na zewnętrzne czynniki – w tym na przykład temperaturę otoczenia lub wilgotność. Oprócz tego, powinien mieć przypisany numer partii oraz wytyczne związane z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa podczas procesów transportowych. W ten sposób osoby odpowiadające za transport ładunków będą wiedziały jak poprawnie obchodzić się z ładunkiem takimi jak żywność, elektronika, odzież, jak również z resztą produktów znajdujących się w drodze do klienta.

Jak interpretować znaki na towarach i jak ich używać?

W branży transportowej stosuje się kilka grup znaków, które przypisuje się do wybranych kategorii towarów – w ten sposób wyróżnia się znaki informacyjne. To właśnie w tego typu znakach zawarte są informacje związane z masą ładunku oraz numerem serii. Znaki zasadnicze – za ich pomocą identyfikuje się odbiorcę towaru oraz rodzaj produktu, który znajduje się wewnątrz opakowania dostosowanego do celów transportowych. Kolejny rodzaj znaków stanowią symbole związane z bezpieczeństwem przewożenia danego ładunku – tego typu produktami są na przykład materiały pirotechniczne. Informacje zawarte na znakach niebezpieczeństwa posiadają instrukcje związane z odpowiednim traktowaniem towaru oraz jego kategoryzacją. Jedną z ostatnich grup znaków stanowią znaki manipulacyjne, które odnoszą się stricte do informacji związanych z transportem wybranych produktów – w tym także do sposobów przechowywania, jak również przeładunku.

W zależności od zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniami wyróżnia się kilka rodzajów znakowania, które ułatwia identyfikację produktu – w ten sposób powszechnym zjawiskiem jest wypalanie znaków, użycie pieczątek, nadruk etykiet informacyjnych lub malowanie symboli za pomocą farb przemysłowych. Należy pamiętać, że najważniejszą cechą znaków jest łatwa możliwość identyfikacji i odczytu zawartych symboli – w tym przypadku liczy się też trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne, a także uszkodzenia mechaniczne w wyniku procesów transportowych. 

W praktyce zawarte na towarach piktogramy posiadają symbole:

  • kieliszka, które informują o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas transportu ładunku
  • parasolki – w tym przypadku przedstawiona informacja ma na celu zwrócić uwagę na ochronę towaru przed wilgocią
  • strzałki w górę, która zakazuje przewracania ładunku
  • wózka, który pozwala na to, by towar był przewożony maszynami transportowymi – takimi jak windy towarowe, wózki widłowe oraz transportery.

W celu zhierarchizowania znaków i ich spopularyzowania stworzono specjalne instytucje, których zadaniem jest unormowanie przepisów związanych ze znakowaniem produktów. W tym celu powołano do życia organizację ISO, COBRO oraz EPKF. Niewątpliwie stosowanie znaków informacyjnych przyczyniło się do rozwoju światowej branży transportowej – dzięki powszechnemu stosowaniu informacji na temat ładunku poprawie uległo bezpieczeństwo oraz jakość transportu.