W Astanie odbyło się forum biznesowe Nowego Jedwabnego Szlaku, którego głównym tematem była integracja systemów transportowych i rozwój trasy Środkowego Korytarza.

Do 2027 r. planowane jest przejście kazachstańskiego transportu kolejowego na ekologiczne technologie. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, kraj rozważa zakup lokomotyw gazowych.

Omawiając projekty infrastrukturalne, kazachski minister transportu Marat Karabajew zwrócił uwagę na rozpoczęcie budowy drugiego toru kolejowego i odcinka kolejowego Dostyk – Moynty w obwodzie karagandyjskim. “Zwiększy to przepustowość pięciokrotnie i zwiększy prędkość transferu do 1500 kilometrów”, powiedział.

Trasy środkowego korytarza:

Potencjał tranzytowy Kazachstanu rośnie dzięki Trans-Kaspijskiej Międzynarodowej Trasie Transportowej (TITR), zwanej również Środkowym Korytarzem. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wolumen kolejowych przewozów towarowych wzdłuż TITR wzrósł o prawie 64% do 433 000 ton.

Podczas wydarzenia odbyła się 26. Międzynarodowa Wystawa Transportu i Logistyki, w której udział wzięli przedstawiciele biznesu, urzędnicy państwowi i dyplomaci z 25 krajów.

Podczas ceremonii otwarcia wystawy Karabayev podkreślił, że “Kazachstan jest wiarygodnym partnerem i mostem tranzytowym między Azją a Europą”.

“W porównaniu do ubiegłego roku, liczba wystawców wzrosła o 40%. Świadczy to o zainteresowaniu zagranicznych firm prowadzeniem działalności gospodarczej w Kazachstanie” – powiedziała Gulzhana Abdusharipova, gospodarz wystawy.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 225 firm. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby poprawy efektywności transportu ładunków i warunków dostaw. Źródło: Assem Assaniyaz dla Astana Times