tania kolej z chin

Branża transportowa obejmuje przewóz różnego rodzaju ładunku – podstawowy podział najczęściej obejmuje towary całopojazdowe oraz drobnicowe. Zdarza się jednak, że niektóre z towarów charakteryzują się niestandardowymi wymiarami – wówczas do ich przewozu angażuje się specjalnych fachowców, którzy nie tylko organizują cały proces transportowy, ale także dbają o względy bezpieczeństwa, jednocześnie zajmując się kompletacją niezbędnej dokumentacji. Tego typu towary nazywane są ładunkami ponadgabarytowymi. Czym zatem jest transport ponadgabarytowy i jak wygląda jego specyfikacja?

Ładunek ponadgabarytowy – czym jest?

Transport ponadgabarytowy jest ściśle unormowanym zjawiskiem również w dziedzinach prawno-administracyjnych. Przewozy niestandardowe mogą być transportowane zarówno na lądzie, a także za pomocą kontenerowców i innych statków, które poruszają się po morskich szlakach. Według ustawodawstwa o transporcie ponadgabarytowym mówi się, gdy jego masa przekracza 42 tony, jest szerszy niż 2,5 metra, wyższy niż 4 metry oraz jego długość jest większa niż 16,5 metra w przypadku przyczepy oraz 18 metrów w przypadku naczepy.

Należy wspomnieć, że organizacja całego przedsięwzięcia transportowego jest niezwykle złożonym procesem, który wymaga spełnienia szeregu kryteriów oraz posiadania odpowiednich uprawnień. Tego typu zabiegi mają na celu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom zajmującym się przewozem oraz pozostałym użytkownikom ruchu. Dzięki dzisiejszej technologii istnieje możliwość przetransportowania w zasadzie dowolnego ładunku ponadgabarytowego – głównie za sprawą zaawansowanych technologicznie naczep, które spełniają wszelkie restrykcyjne normy. Oczywiście istnieje masa przeszkód, które należy pokonać chcąc przewieźć konkretny ładunek. Jednym z głównych ograniczeń jest infrastruktura drogowa w postaci za niskich wiaduktów, ciasnych łuków oraz rond – dlatego też, cała operacja musi zostać zaplanowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Ogromną pomocą w tego rodzaju przedsięwzięciach jest również transport wodny, który dopełniając zlecenie tworzy transport mieszany. Korzystanie z alternatywnych rozwiązań jest często praktykowanym zjawiskiem, które przekłada się na skuteczność transportu.

Co zalicza się do ładunków do ponadgabarytowych?

Główne wytyczne regulują wspomniane wcześniej przepisy – w praktyce ładunkami ponadgabarytowymi są najczęściej różnego rodzaju konstrukcje budowlane, a także elementy konstrukcyjne wielkich maszyn (samolotów lub statków). Oprócz tego przewożone są także konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze, elementy elektrowni wiatrowych oraz zbiorniki. Transport ładunków ponadgabarytowych należy zlecić odpowiedniej firmie, która prowadzi działalność wykorzystując zebrane doświadczenie. Warto pamiętać, że każdy transport wymaga opracowania indywidualnego harmonogramu, a do jego zorganizowania potrzebna jest masa ludzi. Równie istotne są wszelkiego rodzaju pozwolenia wydane przez organy administracyjne.

Korzystając z usług sprawdzonej firmy klient może liczyć na fachową obsługę oraz kompleksowość powierzonych zadań. Firma spedycyjno-transportowa opracuje optymalną trasę przejazdu jednocześnie dobierając odpowiednie źródła transportu. Kolejnym udogodnieniem jest opracowanie całkowitej dokumentacji technicznej, która zawierać będzie niezbędne dokumenty i pozwolenia. Sam proces transportowy zależy od ładunku i jego charakterystyki – można więc rzec, że jest to skrupulatnie zorganizowana operacja, która wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności przewidywania. Zazwyczaj tego typu transporty wymagają żmudnego planowania każdego kroku, dlatego nad danym transportem czuwa cały zespół pracowników.

Transport ponadgabarytowy jest niezwykle zaawansowanym procesem – o jego wyjątkowości i złożoności świadczy konieczność odpowiedniej organizacji oraz znajomości branży. Wybierając odpowiednią firmę przewozową należy kierować się jej doświadczeniem – w ten sposób zyskuje się gwarancję, że nad danym ładunkiem czuwają profesjonalni eksperci, którzy zadbają o całkowite bezpieczeństwo podczas transportu.