spedycja międzynarodowa - symlog

Terminal przeładunkowy to jedno z podstawowych pojęć związane z transportem multimodalnym. Terminale przeładunkowe w Polsce zapewniają swobodny przepływ ładunków, pełniąc rolę jednego z ogniw w łańcuchu dostaw. W praktyce oznacza to, że terminal to punkt przeładunkowy pozwalający na nadejście przesyłki do punktu za pomocą jednego środka transportu, a następnie jego przeładowanie i przygotowanie w celu dostarczenia ładunku do klienta. 

Transport multimodalny – jaką rolę odgrywa terminal przeładunkowy?

W branży logistycznej terminal przeładunkowy utożsamiany jest z szeregiem procesów spedycyjnych, które towarzyszą w transporcie każdego ładunku. Termin ten wykorzystywany jest zarówno w spedycji krajowej, a także zagranicznej i międzykontynentalnej. W ogólnym uproszeniu terminal przeładunkowy to miejsce służące do zmiany środka transportu w krajowym i zagranicznym transporcie towarów.  

Zagraniczny obrót towarami wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej. Obecnie większość towarów pokonuje swoją drogę za pomocą spedycji kontenerowej, morskiej, kolejowej, lotniczej oraz ciężarowej. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystanie z kilku form przewozów niesie ze sobą wiele korzyści, które zapewniają szybszą i w pełni bezpieczną dostawę. Międzynarodowy transport  intermodalny towarów wymaga korzystania z odpowiednich punktów przeładunkowych. Terminal intermodalny czy też terminal morski drobnicowy, a także terminal kolejowy to miejsca, w których towar zostaje odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do dalszej podróży za pomocą kolejnego środka transportu. Terminale przeładunkowe w Polsce zostały usytuowane w najbardziej strategicznych lokalizacjach, w których przecinają się najpopularniejsze szlaki transportowe. W ten sposób proces przeładunku jest niezwykle szybki i efektowny pozwalając zapewnić ciągłość w łańcuchu dostaw. Każdy punkt przeładunkowy powinien jednak posiadać niezbędne urządzenia przeładunkowe oraz doświadczoną kadrę zarządzającą. W ten sposób zyskuje się pewność, że każdy napływający rodzaj ładunku zostanie odpowiednio przygotowany do dalszego etapu podróży. 

Terminal przeładunkowy – jak działa obrót towarami?

Punkt przeładunkowy to miejsce, w którym każda firma spedycyjna skupia się na złożonych procesach logistycznych pozwalających zapewnić szybką i skuteczną dostawę przesyłki do odbiorcy. Jednym z przykładów jest terminal przeładunkowy Poczty Polskiej, w którym każdego dnia setki tysięcy zleceń zostają poddane odpowiedniej weryfikacji i przygotowane do kolejnego etapu wysyłki. Terminale przeładunkowe Poczty Polskiej zostały usytuowane na najbardziej kluczowych lokalizacjach związanych ze szlakami transportowymi. 

Każdy punkt przeładunkowy to niezwykle duży i zaawansowany technologicznie obiekt. Jego położenie wiąże się z wykonywaniem szeregu czynności logistycznych, dlatego też ich lokalizacja powinna umożliwić swobodną dostawę ładunków wykorzystujących spedycję morską, lotniczą lub też kolejową. Nadejście przesyłki do terminalu wymaga podjęcia natychmiastowych działań – dzięki odpowiedniemu systemowi teleinformatycznemu obsługa obiektu odpowiednio sortuje i magazynuje przesyłkę w terminalu, by następnie móc przygotować ją do dalszej wysyłki. 

Branża spedycyjna zarządzająca transportem multimodalnym wykorzystuje kilka rodzajów terminali przeładunkowych – ich znaczenie posiada ogromny wpływ na międzynarodowy transport. Obecność punktów przeładunkowych pozwala zoptymalizować czas transportu oraz ich koszt.  Terminal przeładunkowy pełni funkcję łącznika w transporcie multimodalnym, który pozwala na korzystanie z kilku form przewozów. Czuwający nad poprawnym przebiegiem wysyłki zespół ekspertów każdego dnia zarządza szeregiem procesów logistycznych. Według prognoz ekspertów z branży logistycznej terminale przeładunkowe wraz z postępem technologicznym będą skutecznie ewoluować, by móc zapewnić jak największą przepustowość transportowanych ładunków.