spedycja lotnicza

Kluczową rolę w procesie globalizacji gospodarki odgrywa międzynarodowy transport multimodalny. Spedycja lotnicza doskonale wpisuje się w jego filozofię. Jak jest wykorzystywana w całym procesie i czy warto z niej korzystać?

Proces globalizacji postępuje od ponad dwóch dziesięcioleci z bardzo dużą dynamiką. Cykliczny rozwój gospodarki światowej, a w tym pojawiające się fale kryzysów finansowych i ekonomicznych, które dotknęły główne lokomotywy wzrostu tej gospodarki, nie zdołały wyhamować tempa rozwoju tego zjawiska. Dokonujący się proces globalizacji ma niebagatelny wpływ na handel światowy i przez to również na wzrost wolumenu przemieszczanej masy towarowej oraz wzrost średniej odległości przewozów. Otwiera on nowe możliwości rozszerzenia i dywersyfikacji wymiany handlowej, wzrostu inwestycji i rozwoju nowych technologii, skutkuje powstaniem łańcuchów i sieci dostaw, które prowadzą do dalszej koncentracji strumieni przepływów dóbr finansowych, rzeczowych i informacji, tworząc podwaliny nowego ładu ekonomicznego w wymiarze globalnym.

Globalizacja bodźcem do powstania transportu multimodalnego

Powstanie i rozwój transportu multimodalnego to swoista odpowiedź na objawy nienadążania transportu za potrzebami rozwijającej się wymiany handlowej towarów. Transport multimodalny jest odejściem od tradycyjnego traktowania transportu, integruje on cały proces transportowy, na który to składają się przewozy ładunków więcej niż jednym środkiem transportu. Specyfika transportu multimodalnego znacząco zmieniła sposób myślenia o transporcie towarów. Jeszcze niedawno właściciele firm transportowych nie wyobrażali sobie innego sposobu przewozu ładunków niż transport drogowy. Obecnie niekorzystna sytuacja na rynku zmusza do poszukiwania alternatywnych sposobów przewozu.
Za sprawą propagowanego transportu multimodalnego utrudnienia w transporcie międzynarodowym, problemy legislacyjne i brak kierowców, duża odległość pomiędzy miejscem nadania i adresatem, krótki czas na przesył towarów nie są już problemem. Transport ten to wygoda i pewność, że ładunek dotrze bezpiecznie na miejsce przeznaczenia, bez względu na jego lokalizację. Dużym udogodnieniem w transporcie multimodalnym, odbywającym się między dwoma kontynentami oddzielonymi oceanem lub gdy niezbędny jest bardzo szybki transport towaru, jest możliwość zaangażowania spedycji lotniczej.

Gdy czas i bezpieczeństwo są na wagę złota

Tak samo jak transport samochodowy, kolejowy czy morski, transport ładunków na pokładzie samolotu może stać się integralną częścią transportu multimodalnego. Największym atutem takiego rozwiązania jest krótki czas transportu – przewóz towarów kontenerowcem bądź samochodem może trwać nawet kilkanaście dni, tymczasem przewóz powietrzny zajmuje najczęściej od kilku do kilkunastu godzin.
Poza szybkim dotarciem przewożonego ładunku nawet w bardzo odległe miejsca, spedycja drogą powietrzną ma również inne zalety. Fracht lotniczy gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa spośród wszystkich znanych środków przewozu ładunków. Zdaniem specjalistów transport drogą powietrzną jest zdecydowanie bardziej bezpieczny niż popularny transport samochodowy.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż spedycja lotnicza umożliwia dotarcie w miejsca niedostępne dla pozostałych znanych środków transportu towaru. Wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest dojechanie samochodem, koleją czy dopłynięcie statkiem, być może będzie mógł dolecieć samolot.

Potrzebna odpowiednia infrastruktura

Jednym z warunków umożliwiających włączenie transportu lotniczego do transportu multimodalnego jest odpowiednia infrastruktura lotniska. Konieczne jest uzupełnienie istniejących węzłów multimodalnych o kolejowe oraz drogowe połączenia lotnisk z transportem kolejowym i drogowym. Włączenie portów lotniczych w sieć transportu multimodalnego da możliwość zwiększenia ich roli oraz poprawę dostępności portów lotniczych, zarówno w ujęciu regionalnym, krajowym, jak i światowym. Skomunikowanie portów lotniczych z innymi często stosowanymi środkami transportu poprawi konkurencyjność i efektywność ich funkcjonowania oraz przyczyni się do racjonalizacji wykorzystania zasobów (przepustowości) infrastruktury transportowej.