Chiny – największy producent dóbr na świecie – dąży do usprawnienia szlaków przewozu towarów do Europy. Dotychczasowe rozwiązania, które nie dawały satysfakcjonujących rozwiązań w odniesieniu do czasu przewodu oraz jego kosztów spowodowały, że Państwo Środka poszukiwało nowego modelu transportu produkowanych na swoim terytorium towarów. Nowe perspektywy w wymianie towarowej Chiny/Europa – Europa/Chiny otwiera Nowy Jedwabny Szlak.

 

Nowa perspektywa – Nowy Jedwabny Szlak

Koncepcja nowej, lepiej dostosowanej oraz rozbudowanej trasy kolejowej, czyli Nowego Jedwabnego Szlaku została przedstawiona w Chinach w 2013 roku. Miała ona na celu poprawę warunków przewozu towarów między Chinami a krajami europejskimi. Już rok później koncepcja ta stała się niezwykle ważnym elementem chińskiej polityki zagranicznej.

O realizację Nowego Jedwabnego Szlaku głównie zabiegają Chińczycy. Fundusz, który został powołany pod koniec 2014 roku dysponuje budżetem w wysokości 40 mld USD. Kolejne 100 miliardów to kapitał powstałego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych – wśród jego członków oraz założycieli znajduje się także Polska.

Oprócz budowania tysięcy kilometrów linii kolejowych oraz modernizacji istniejących już szlaków jednym z głównych elementów inwestycji jest wybudowanie multimodalnego centrum logistycznego zlokalizowanego na Białorusi. NJS to ogromna inwestycja komunikacyjna nie znajdująca odzwierciedlenia w historii Europy i świata – obejmuje ona nie tylko utworzenie szlaku na terenie Azji i Europy – wśród najbardziej ekstremalnych założeń rozważa się m.in. wybudowanie tunelu kolejowego pod Mount Everestem. Rozległość inwestycji, tworzenie kilku alternatywnych odnóg linii kolejowych sprawia, że inwestycja będzie powstawać etapami na przestrzeni kilku najbliższych lat. Chińskie władze uważają, że w wyniku powstania NJS przejazd składów z Chin do Europy Środkowej oraz Zachodniej wzrośnie z 300 (dane z 2013 roku) do 1000 rocznie. Szacują, że nastąpi to już w 2017.

 

Jak przebiegać będzie NJS

Nowy Jedwabny Szlak ma ułatwić transport produktów z Chin do krajów europejskich drogą kolejową. NJS to nawiązanie do tradycji starożytnego szlaku, na którym toczył się handel z Bliskim Wschodem. Twórcy inicjatywy zadbali o stworzenie sieci tras, dzięki którym transport będzie przebiegał nawet kilka razy szybciej – zakłada się,  że zostanie on przyspieszony o ponad 50%.

Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku uwzględnia kilka wariantów tras kolejowych. Zakłada stworzenie kolei dużych prędkości na trasie Moskwa – Kazań. Prace trwają również na granicy Chin i Kirgizji oraz w Azerbejdżanie, Abchazji, Czerkiesji i Bałkarii. W Chinach istnieje już 5 centrów logistycznych pełniących główne miejsca przeładunku towarów. Co więcej, już obecnie centra to połączone są z Europą wykorzystywanymi szlakami kolejowymi.  To z nich chińskie produkty przez tereny o niskim poziomie zagrożenia konfliktami zbrojnymi przewożone są do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

 

Co dla transportu międzykontynentalnego oznacza powstanie Nowego Jedwabnego Szlaku

Współczesny transport towarów relacji Chiny-Europa i Europa-Chiny w przeważającej mierze opiera się o transport drogą morską. Jego zaletą jest niewątpliwie cena, a największą wadą czas trwania przewozu z miejsca nadania do odbiorcy sięgający nawet do 60 dni. W ten sposób wyklucza się możliwość przewozu towarów o ograniczonej dacie trwałości (np. większości produktów żywnościowych) oraz wymagających szybkiej reakcji wynikającej z potrzeb rynku.

Dzięki powstaniu Nowego Jedwabnego Szlaku opartego o transport multimodalny, którego osią główną są ekspresowe pociągi towarowe, zamówiony towar, niezależnie od tego czy jest on w ilościach hurtowych lub detalicznych, zostanie dostarczony do klienta w znacznie krótszym czasie.

 

Rozwój polskiej gospodarki

Badania rynku dokładnie pokazują, że w bliskiej przyszłości towary wytwarzane na terenie Europy staną się atrakcyjne dla mieszkańców Chin. Podnosząca się stopa życiowa mieszkańców Państwa Środka sprawia, że zyskują oni na sile nabywczej. Zatem szybszy przewóz dóbr znajduje się także w punkcie zainteresowania Europy dążącej do obniżania deficytu handlowego z Chinami.

Co jeszcze da powstanie NJS? Z pewnością więcej miejsc pracy – szybkie pociągi ekspresowe z Chin już teraz dojeżdżają do Polski. Dzięki temu jesteśmy krajem tworzących się dużych multimodalnych centrów umożliwiających obsługę spedycyjną europejskich i azjatyckich klientów. Dla nas to także możliwość rozwoju transportu kontenerowego opartego o samochody ciężarowe.

 

Polskie spojrzenie na sprawę

Powstanie NJS leży po stronie interesów Polski. Tę szansę wykorzystują już rodzime przedsiębiorstwa specjalizujące się w organizacji transportu multimodalnego realizowanego na dużych odległościach. Do Warszawy z centrum multimodalnego w chińskich Zhengzhou już cztery razy w tygodniu przyjeżdża pociąg z chińskimi towarami i również cztery razy w tygodniu wyjeżdża w drogę powrotną.

Koordynatorem projektu obejmującego przewóz pomiędzy centrum multimodalnym Zengzhou a Warszawą jest polska firma SYMLOG. Ściśle współpracuje ona z chińskim partnerem, firmą ZIH – organizatorem tej nitki Nowego Szlaku Jedwabnego. SYMLOG odpowiedzialny jest za obsługę oraz rozwój projektu Nowego Jedwabnego Szlaku z polskiej strony. Prowadzone przez firmę badania rynkowe definitywnie wskazują wzrost zainteresowania ofertą przewozu ekspresowymi pociągami towarowymi. Tendencja do korzystania z usług transportu kolejowego w spedycji międzynarodowej jest tak duża, że w pierwszym kwartale 2017 r. częstotliwość przewozów zwiększy się do 5 pociągów tygodniowo w relacji Warszawa – Chiny i Chiny – Warszawa.

Specjaliści od organizacji transportu z firmy SYMLOG już teraz zauważają ogromną chęć współpracy ze strony chińskich ekspertów oraz koordynatorów projektu. W jednym z wywiadów Bartosz Miszkiewicz – prezes SYMLOGa podkreśla, że Chiny w dużym stopniu wspierają Polskę w poszukiwaniu dostawców towarów, które mogą być eksportowane do Państwa Środka. Dzięki temu zabiegowi udaje się zbilansować liczbę przewozów importowych i eksportowych.

 

Szansa czy zagrożenie?

Osoby zaangażowane w projekt oraz inicjatywę rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku widzą w tych pracach wyłącznie pozytywne efekty dla polskiej i europejskiej gospodarki. Podkreślają możliwość dynamicznego rozwoju handlu międzynarodowego czy większą integrację Europy Środkowej i Zachodniej z krajami Bliskiego Wschodu oraz Chinami.

Zaznaczają, że powstanie NJS wpłynie korzystnie na wskaźnik bezrobocia – powstanie więcej miejsc pracy związanych z obsługą przewozów, których liczba ma potencjalnie wielokrotnie wzrosnąć. Polska strona – już teraz korzystająca z możliwości oferowanych przez Nowy Jedwabny Szlak – pokazuje korzyści dla naszego kraju jako miejsca funkcjonowania centrów spedycyjnych i dynamicznie rozwijającej się branży transportu samochodowego.