karnet-ata

Przewóz towarów przez granice nie zawsze wymaga przejścia przez skomplikowane procedury celne. Urzędy celne udostępniają opcję, która pozwala na przewóz niektórych towarów na podstawie karnetów ATA. Co to jest karnet ATA i jakie możliwości daje użytkownikom? Poznaj udogodnienia w odprawie celnej towarów, które nie są przeznaczone do sprzedaży. 

Karnet ATA — co to jest 

Karnet ATA to niezbędny dokument w międzynarodowym obrocie towarowym. Pozwala na odprawę celną towarów przeznaczonych do akwizycji, na wystawy oraz sprowadzanych w ramach wyposażenia zawodowego. ATA likwiduje problem zawiłych procedur celnych związanych z odprawą o charakterze czasowym. Dzięki niemu nie ma konieczności posługiwania się dokumentem SAD, unika się deklaracji celnych oraz dokonywać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach. 

Karnet ATA funkcjonuje na podstawie norm powstałych pod auspicjami Rady Współpracy Celnej przy współudziale Międzynarodowego Biura Izb Handlowych. Należą do nich Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Dz.U. Nr 30 z 1969 r., poz. 242) – zwana powszechnie Konwencją ATA oraz Konwencja dotycząca odprawy czasowej (Dz.U. Nr 14 z 1998 r. Nr 14 poz. 61 i dz.U. Nr 198 poz. 1668 z 2002 r.) zwana również Konwencją Stambulską. 

Dzięki karnetowi ATA czasowy przewóz towarów możliwy jest obecnie w 78 krajach świata (także w Polsce), które są zrzeszone w łańcuchu gwarancyjnym ATA. Co więcej, Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów w ramach Unii. 

Karnet ATA jest ważny jedynie przez 12 miesięcy od momentu wydania. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania terminu wskazanego w karnecie przez urząd celny. Warto dodać, że nie ma możliwości przedłużenia karnetu na kolejne miesiące. W niektórych przypadkach istnieje tylko możliwość wystawienia jednorazowego zastąpienia karnetu ATA nowym ważnym przez następnych 12 miesięcy. Jednocześnie, jeśli import został wykonany na niebieskim odcinku tranzytowym, termin ten może być wskazany wyłącznie na kilka godzin lub dni. Po upływie tego czasu, jeśli towar nadal będzie przebywał za granicą, konieczne będzie uiszczenie opłat celnych. Wypełniając karnet ATA użytkownik powinien wskazać dokładną trasę przewozu towarów oraz rodzaj i liczbę wywożonych towarów. 

Co może być przewożone przy pomocy karnetu ATA?

Konwencja ATA pozwala na czasowy przewóz towarów szerokiej gamy produktów związanych z akwizycją, wystawami, targami oraz wyposażeniem zawodowym. W efekcie karnet ATA pozwala na przewóz za granicę wszystkich towarów i materiałów przeznaczonych do badania rynku, demonstracji wzorów przed zawarciem umów handlowych, a także prezentacji towarów na targach i wystawach. Dzięki karnetowi ATA można przewieźć bez skomplikowanego procesu celnego eksponaty muzealne, wyposażenie i wystrój  stoisk wystawienniczych, a także wyposażenie zawodowe, w tym sprzęt do produkcji filmowych, fotograficznych, teatralnych, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy oraz aparaturę i narzędzia badawcze. Jednocześnie karnet ATA nie pozwala na przewóz artykułów przeznaczonych do sprzedaży, modernizacji, przetwarzania oraz naprawy. 

Karnet ATA cena

Wyrobienie ATA jest płatne. ATA pozwala na przewóz towarów do jednego lub kilku krajów i może być wykorzystany wielokrotnie. Jednocześnie każdy wjazd do obcego kraju wymaga wykupienia dodatkowego kompletu kart. Ich cena wynosi jedną czwartą kosztu karnetu ATA.