Czy kolej odegra kluczową rolę na szlaku transportowym z Chin ? Jak sytuacja z COVID-19 wpływa na import i eksport w Państwie Środka ? Transport ciężarowy traci na korzyść kolei. Duże zatłoczenie na granicy polsko – białoruskiej, a straty dla rynku europejskiego. Odrodzenie tradycyjnej kultury Chin.  

 

  1. Fracht morski

Stawki za fracht morski z Chin do Europy niemal dobiły do dna, choć najnowszy WCI (World Container Index) firmy Drewry pokazuje, że stawka z Szanghaju do Rotterdamu po raz pierwszy po 20 tygodniach spadku odbiła się, wzrastając o 2% (czyli 32 USD) do 1.706 USD FEU.

Puste kontenery piętrzą się w wielu chińskich portach. Główną przyczyną jest utrzymujący się od połowy 2022 r. spadek globalnego popytu, który sprawił, że wiele pustych kontenerów, które miały znaleźć się w innych krajach, powróciło do Chin. Operatorzy portowi są zestresowani rosnącymi wyzwaniami związanymi z przechowywaniem pustych kontenerów.

Kierowcy naczep w kilku portach szacują, że ilość towarów wzrośnie przed chińskim Nowym Rokiem, jednak ten rok nie przyniósł tak wielu zamówień, jak oczekiwano.

Zyski firm żeglugowych są nadal dobre dzięki wysokim stawkom frachtowym podpisanym na początku 2022 r. Jednak oczekuje się, że stawki w nowych kontraktach w 2023 roku ulegną znacznemu spadkowi. W porównaniu z rokiem 2022 szacuje się, że zyski firm żeglugowych spadną o 70-80 %. Kończy się zatem wysoce opłacalny okres żeglugi morskiej.

W ostatnim czasie Chiny złagodziły swoją politykę Zero-COVID. Od tego czasu COVID-19 szybko się rozprzestrzenił  i szacuje się, że obecnie prawie 300 milionów ludzi jest zarażonych. Wielu pracowników choruje w domach, fabryki i firmy logistyczne odczuwają niedobory siły roboczej. Oczekuje się stopniowej normalizacji sytuacji do końca lutego i początku marca 2023 roku. Ponieważ zbliża się Chiński Nowy Rok, mogą pojawić się wyzwania w eksporcie Chin, importerzy sugerują, aby składać zamówienia z wyprzedzeniem, w celu uniknięcia opóźnień.

 

Spot Rates WCI Drewry’ego:

Szanghaj – Genua: 2.879 USD/FEU, spadł o 1% w skali tygodnia.

Szanghaj – Rotterdam: 1.706 USD/FEU, wzrosły o 2% lub 32 USD tygodniowo.

Notowania spedytorów:

Chiny – europejskie porty podstawowe: 1400-1750 USD/FEU

 

  1. Kolejowe przewozy towarowe

Wraz ze spadkiem popytu w Europie spadły stawki za kolejowe przewozy towarowe, choć nie tak szybko jak w przypadku transportu morskiego. Spadek ilości towarów powoduje zmniejszenie zatłoczenia, a ogólny czas dostawy ulega skróceniu. Podróż z głównych stacji kolejowych w Chinach do Małaszewicz w Polsce zajmuje średnio 12-15 dni. Jednak Chengdu Railway poinformowała w zeszłym tygodniu o 7-10 dniowym opóźnieniu w odjazdach. W miarę wzrostu liczby osób zarażonych wirusem Covid-19, odjazdy z innych stacji również mogą być opóźnione.

Popyt na ładunki z Chin do Rosji pozostaje wysoki. Prowadzi to do wzrostu stawek frachtowych o 8-12%. Dodatkowo, niektórzy spedytorzy zostali poinformowani, że koszt zamorskich odcinków wzrośnie o 300-400 dolarów od stycznia 2023 roku, co spowoduje wzrost ogólnych stawek frachtowych.

Chińscy operatorzy kolejowi zgłaszają również braki kadrowe z powodu infekcji Covid-19. Przewoźnicy ciężarówek/przyczep ostrzegali o możliwym wzroście kosztów pierwszej mili z powodu niedoboru siły roboczej.

Do 13 grudnia br. liczba pociągów przejeżdżających przez terminal Alashankou na granicy Chin i Kazachstanu przekroczyła 5 900. 20 grudnia br. z Chongqing wyjechał pociąg przewożący 225 wagonów. Pociąg nazywa się JSQ train, wyjedzie z Chin przez port Horgos na granicy Kazachstanu z Chinami. Każdy wagon może pomieścić 9-10 samochodów. Normalnie pociągi muszą czekać na granicy na zgłoszenia eksportowe, ale tym razem zgłoszenia eksportowe i formalności celne zostały już zakończone na stacjach wyjazdowych w Chongqing. Pociąg może przekroczyć granicę natychmiast po przyjeździe na granicę, co pozwala zaoszczędzić 15% kosztów operacyjnych i znacznie skrócić czas przekroczenia granicy.

 

  1. Transport drogowy 

Wraz ze spadkiem stawek za fracht morski i skróceniem czasu tranzytu kolejowego, transport drogowy stał się mniej popularny. Niektóre firmy zajmujące się tego rodzaju przewozem przeniosły swoją uwagę na trasę Chiny-Rosja. Zmniejszyła się liczba ładunków całopojazdowych, natomiast ładunki LCL są nadal popularne. Dodatkowo zła pogoda i ogromne korki na granicy polsko-białoruskiej zniechęciły kierowców do przyjazdu do Europy. 24 grudnia br. blisko 1000 ciężarówek czekało w 25-kilometrowej kolejce na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Bobrownik. Wielu kierowców spędziło Święta w ciężarówkach.

Obecnie Chiny są drugim największym eksporterem samochodów na świecie, skumulowana wielkość eksportu chińskich samochodów od stycznia do listopada 2022 r. wyniosła 2,785 mln sztuk, co oznacza wzrost o 55,3 %. Eksperci branżowi uważają, że obecny niedobór zdolności żeglugowych rok do roku będzie trudny do rozwiązania w krótkim czasie, więc eksporterzy samochodów będą musieli korzystać z wielu sposobów, w tym z kolei i drogi, aby wysłać samochody. Operatorzy kolejowi aktywnie uczestniczą w transporcie samochodów koleją.

 

  1. Inne

– E-commerce

Według chińskich transgranicznych sprzedawców e-commerce, kraje europejskie prowadzą ścisłe kontrole chińskich przesyłek e-commerce, a kilku agentów odprawy celnej w Wielkiej Brytanii, Czechach i Belgii zostało ukaranych wysokimi grzywnami.

– Eksport samochodów przez Chiny

Istnieje szansa, że Chiny nie będą już wymagały kwarantanny dla osób wjeżdżających do Chin od 3 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że Chiny będą całkowicie otwarte w 2023 roku.

– Chińskie marki staną się popularne

Zaufanie Chińczyków do rozwoju kraju będzie napędzać powstawanie chińskich marek, a tradycyjna chińska kultura staje się coraz bardziej popularna na niekorzyść kultury europejskiej.

-Branże z potencjalnym wzrostem

Chiny starzeją się, coraz więcej młodych ludzi decyduje się nie zawierać małżeństw. W 2023 r. spodziewany jest ujemny przyrost naturalny, podaż na zakup domu dla rodziny znacznie przewyższa popyt. Znacząco zacznie się rozwijać gospodarka związana z osobami starszymi, oraz singlami.