Każde przedsiębiorstwo powinno skupić swój wysiłek oraz działanie na ciągłym doskonaleniu procesów, a w szczególności na redukcji kosztów operacyjnych we wszystkich sferach swojej działalności. Podstawowym założeniem tego podejścia jest to, że nic nie jest doskonałe, również poszczególne procesy zachodzące w firmie. Wszędzie można znaleźć oszczędności, a szczególnie w operacjach transportowych oraz logistycznych.

Rosnące znaczenie transportu międzynarodowego

Statystyki pokazują, że koszty logistyczne są jedną z głównych składowych w większości współczesnych branż – szczególnie produkcyjnych oraz handlowych. Zakłady wytwórcze z jednej strony zmuszone są do nabywania materiałów oraz surowców, a z drugiej najczęściej to właśnie na nich spoczywa obowiązek transportu wyrobów gotowych do odbiorców. Także firmy handlowe, np. hurtownie każdy sprzedany towar muszą dostarczyć do klienta.

Często koszt dostarczenia towaru przewyższa uzyskiwaną marżę handlową, czego należy oczywiście unikać. Największe koszty generują oczywiście transporty na dużych odległościach, dlatego warto skupić swoją uwagę właśnie na nich. Tym bardziej, że w dobie postępującej globalizacji, przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi regionami świata jest zjawiskiem masowym.

Transport międzykontynentalny – metody przewozu

Istnieje szereg gałęzi transportu pozwalających na sprawne przemieszczanie towaru. Zaliczamy do nich:

Transport drogowy

Najbardziej rozpowszechniony środek transportu ze względu na najlepszą dostępność przestrzenną – możliwość dojazdu w ramach sieci dróg istnieje praktycznie z każdego miejsca. Cechuje się ogromną konkurencją wśród przewoźników ze względu na niską kapitałową barierę wejścia na rynek. Pozwala to na optymalizację procesu poprzez znalezienie najkorzystniejszej oferty pod kątem relacji cena / jakość. Transport samochodowy pozwala na wykonanie usługi w formie door to door.

Transport kolejowy

Środek transportu specjalizujący się w towarach wielkogabarytowych. Spedycja kolejowa sprawdza się także w ramach przewozu kontenerowego drobnicy i cenniejszych towarów. Ten rodzaj transportu wykorzystuje się także do przewozów na dużych odległościach, co pozwala na redukcję kosztów. Do jego największych zalet należy wysoka niezawodność taboru kolejowego oraz nieznaczny negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Transport morski

Podstawowa gałąź transportu wykorzystywana w przemieszczaniu towaru między kontynentami ze względu na możliwość jednorazowego przewiezienia nawet dziesiątek tysięcy kontenerów. W ten sposób, osiąga się bardzo niskie koszty transportu pojedynczych sztuk towaru. Minusem tego środka transportu jest relatywnie długi czas realizacji dostawy, sięgający co najmniej kilkudziesięciu dni roboczych.

Transport lotniczy

Dotyczy głównie przewozów pasażerskich, choć towarowy transport lotniczy wciąż zyskuje na znaczeniu, dzięki wysokim współczynnikom bezpieczeństwa towarów oraz szybkości przewozu. Jest to jednocześnie najdroższy sposób alokacji towarów. Samoloty wykorzystuje się przede wszystkim w sytuacji pilnej potrzeby przemieszczenia towaru. Niewątpliwą zaletą tej spedycji jest krótki czas transportu.

Transport kontenerowy teraz i w przyszłości

Statystyki pokazują, że operatorzy logistyczni dążą do ujednolicania jednostek transportowych, co oznacza najczęściej stosowanie kontenerów. Wykorzystanie kilku różnych jednostek przeładunkowych determinuje szereg problemów, na czele których stoi konieczność przepakowywania towaru w czasie zmiany środka transportu, co wydłuża czas oraz maksymalizuje koszty. Spedycja kontenerowa zakłada natomiast wykorzystanie jednej jednostki transportowej – kontenera podczas przewozu towaru na całej długości trasy.

Zalety spedycji kontenerowej na dużych odległościach to:

  • wysoki stopień bezpieczeństwa towarów;
  • elastyczność rozwiązania – kontenery pozwalają na przewóz towaru paletowego oraz w warunkach chłodniczych;
  • transport drogowy, kolejowy oraz morski są w tej chwili w pełni przystosowane do obsługi kontenerów;
  • skrócenie czasu transportu;
  • obniżenie kosztów;
  • usprawnienie operacji magazynowania oraz przeładunkowych.

Współczesna spedycja daje duże możliwości w zakresie transportu towarów różnymi środkami lokomocji. Każdy z nich ma swoje zalety, a klienci korzystają z tych, które są najbardziej dostosowane do realizacji ich potrzeb. Jednakże, z generalnego spojrzenia na temat transportu, najbardziej zoptymalizowany pod względem kosztów i czasu jest spedycja kolejowa, która doskonale sprawdza się w transporcie zróżnicowanych towarów na duże, międzykontynentalne odległości.