Konteneryzacja ładunków nieustannie zyskuje na popularności, umożliwia bowiem standaryzację, zaś kontenery dają możliwość szeroko pojętej intermodalności owej jednostki ładunkowej. Z kolei stale wprowadzane modyfikacje samych kontenerów powodują, iż możliwe jest ich wykorzystanie do przewożenia praktycznie każdego rodzaju ładunków – drobnicowych, masowych, płynnych, a nawet materiałów niebezpiecznych.

Wykorzystanie kontenerów umożliwia przewoźnikom oraz spedytorom obniżenie kosztów transportu, co wiąże się z uproszczeniem procesów, a także zmniejszeniem liczby pracowników, którzy muszą obsługiwać proces przewozowy. Ponadto przewóz kontenera jest bezpieczniejszy, ładunek, który się w nim znajduje trudniej jest uszkodzić, a jego standardowy wygląd oraz wymiary zapewniają prosty przeładunek z wykorzystaniem standardowych narzędzi. Nie ma również konieczności magazynowania przewożonych towarów w oczekiwaniu na kolejny środek transportu, kontenery odpowiadają też za znacznie bardziej efektywne wykorzystywanie powierzchni składowych terminali.

Przewóz kontenerów

Kontenery wykorzystuje się obecnie w transporcie samochodowym, kolejowym i morskim, a także łącząc ze sobą różne rodzaje transportu, czyli w transporcie intermodalnym. Dzięki wykorzystaniu kontenerów zmniejszają się koszty przewozu, skraca jego czas, a wzrasta bezpieczeństwo.

Transport drogowy

Kontenery przewożone są transportem drogowym z wykorzystaniem specjalnie przystosowanych pojazdów. Ten sposób transportu kontenerów jest szybki, umożliwia dostarczenie towaru bezpośrednio pod drzwi klienta, a także do niedawna był konkurencyjny cenowo. Niestety, ma on również poważne wady.

Przewóz kontenerów transportem drogowym stwarza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, nie tylko z powodu emisji spalin, ale również konieczności zajmowania nowych terenów pod wielopasmowe autostrady. Wzrost natężenia ruchu na drogach odpowiada za zwiększenie ilości wypadków, w których efekcie towary ulegają zniszczeniu, często powodując dodatkowe zagrożenia środowiskowe. Ponadto wiele państw, jak Austria i Szwajcaria, do cen paliwa dokłada tak zwany podatek ekologiczny, a w niektórych krajach zaczęto wstrzymywać ruch ciężarowych pojazdów w soboty, niedziele oraz w święta, a często również w porze nocnej. W przypadku niewielkiej ilości kontenerów oraz lekkich ładunków ten rodzaj transportu jest jednak nadal najbardziej opłacalny, zazwyczaj z powodu jego szybkości, jednakże w przypadku ciężkich ładunków nie spełnia oczekiwań, ponieważ obowiązują go restrykcyjne limity wagowe dla kontenerów.  W przypadku transportu drogowego trzeba liczyć się z jeszcze jednym utrudnieniem, jakim jest brak stabilności cen przewozu, które zmieniają się wraz ze wzrostem cen paliw.

Transport kolejowy

Kolej jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku transportu kontenerów na znaczne odległości, a także kontenerów o wadze, przekraczającej dopuszczalne normy w transporcie drogowym. Ponadto zmniejsza ona ryzyko uszkodzenia towaru, gdyż pociągi są znacznie mniej narażone na ryzyko wypadków, rzadziej również wpływają na nie warunki pogodowe. W sytuacji, kiedy trzeba przewieźć ciężkie ładunki, albo jednorazowo dużą liczbę kontenerów transport kolejowy stanowi korzystne rozwiązanie. Co prawda z uwagi na konieczność przeładunku w terminalu kontenerowym przewóz potrwa dłużej, ale dzięki brakowi limitów wagowych i stałości cen, które nie są zależne od ceny paliw, koszty całkowite będą niższe, aniżeli w przypadku transportu drogowego. Wspomniana przewidywalność cen w przewozach kolejowych ma również znaczenie w sytuacji, kiedy towary są przewożone regularnie, a także w kontraktach długoterminowych. Kolej nie będzie jednak dobrym wyborem w przypadku przewożenia pojedynczych kontenerów, ładunków, których dostawa jest pilna, a także, kiedy siedziba odbiorcy znajduje się daleko od terminala kontenerowego.

Transport morski

Transport morski w przypadku kontenerów ma wiele zalet, a najważniejszą jest nadal jego cena. W przypadku znacznych odległości w porównaniu do transportu samochodowego cena transportu morskiego jest znacznie niższa, jednak w przypadku kolei różnica nie jest aż tak odczuwalna, a czasem wręcz transport kolejowy wypada taniej. Zachęcająca jest także ładowność statków, na jakich jednorazowo można przewieźć zdecydowanie więcej kontenerów, niż z pomocą innych rodzajów transportu. Kolejną zaletę stanowi jego niewielka wypadkowość.

Największym minusem transportu kontenerów drogą morską jest czas. Odległość, którą kolej może pokonać w 24 godziny, statek pokonuje w 10 – 14 dni, w dodatku transport morski nie jest samowystarczalny, tą drogą można dostarczyć kontenery jedynie od portu do portu, zaś aby dotarły one na miejsce przeznaczenia trzeba skorzystać z innej formy transportu. Jest on również silnie uzależniony od warunków pogodowych i w przypadku niekorzystnej aury dowóz towarów może znacznie się opóźnić.