Rozwój międzykontynentalnego transportu kolejowego pozwala na zastosowanie skutecznych rozwiązań w zakresie dostaw towarów, przede wszystkim na linii Europa – Azja. Modernizacja Nowego Jedwabnego Szlaku oraz nowoczesny tabor kolejowy pozwalają na realizację przesyłu towarów na bardzo opłacalnych warunkach.

Euroazjatyckie połączenia kolejowe

Transport kolejowy odgrywa coraz większą rolę w euroazjatyckich połączeniach kolejowych. Przemawia za tym chociażby sukcesywnie wzrastająca w ostatnich latach liczba pociągów uruchamianych na trasach łączących Unię Europejską z Chinami. Według statystyk Nowy Jedwabny Szlak zyskuje na swoich trasach blisko 4000 pociągów rocznie, a liczba ta wciąż wzrasta. W stosunku do obecnie wykorzystywanego tranzytu morskiego, tabor kolejowy to nadal niecałe 2% jego wartości. Pomimo tego transport kolejowy w wielu przypadkach może stanowić jego zdecydowanie tańszą alternatywę.

Jeszcze niedawno międzykontynentalny transport kolejowy był szybkim rozwiązaniem w zakresie przewozu towarów, generując tym samym stosunkowo niskie ceny w porównaniu do spedycji lotniczej. Jednocześnie był znacznie droższy niż transport towarów tranzytem morskim. Obecnie znaczny rozwój w dziedzinie polityki transportowej,  w tym także w obrębie taboru kolejowego, pozwala na optymalizację usług transportowych dzięki czemu kolej w wielu przypadkach może być nawet tańsza niż statek.

Euroazjatyckie połączenia kolejowe w formule door-to-door

Jak wykazują doświadczenia wielu przewoźników, transport kolejowy może generować znacznie niższe koszty niż ma to miejsce w przypadku bardzo często uważanego za tańszy, transportu morskiego. Jest to dość mocno widoczne w transportach realizowanych w formule door-to-door. System ten polega na kompleksowej organizacji całego procesu przewozu towarów, od miejsca nadania przesyłki, do miejsca jej bezpośredniego odbioru. Osobą w pełni odpowiedzialną za transportowany towar jest wyspecjalizowany spedytor, który nadzoruje przesyłkę na całej trasie jej przewozu. Stworzony w ten sposób outsourcing usług transportowych w dużym stopniu może wpłynąć na obniżenie kosztów przewozu towarów.

System door-to-door generuje stosunkowo niższe koszty transportu kolejowego niż ma to miejsce w alternatywnych metodach spedycyjnych. Koszty frachtu samochodowego oraz opłaty handlingowe, w przypadku integracji ich z usługami przewozu kolejowego, są z reguły znacznie niższe. Odpowiedni dobór środków transportu warunkuje w tym przypadku uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań.

Euroazjatyckie połączenia kolejowe na zasadach EXW

Większość towarów z Chin importowana jest na zasadach FOB. Zgodnie z nazwą  stanowi ona cenę ładunku „Free On Board” (z ang. „na burcie statku”). Dostawca ma obowiązek w tym przypadku dostarczyć ładunek do wskazanego portu lub magazynu, zapłacić ewentualne koszty przeładunkowe na linii samochód-plac-burta oraz opłacić koszty z tytułu odprawy celnej. W wyniku tego, eksporter sprzedając swój towar generuje dodatkowo dosyć wysokie koszty  związane z transportem towaru do portu docelowego. Importer może zorganizować tego rodzaju transport we własnym zakresie, jednak po dokładnej analizie oraz kalkulacjach stanie się to niejednokrotnie po prostu nieopłacalne. Transakcja na warunkach FOB staje się tutaj jego jedyną dostępną opcją w zakresie przewozu towarów.

Znaczny rozwój euroazjatyckich połączeń kolejowych pozwolił na stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie tego rodzaju transportu. Przewozy kolejowe w zdecydowanej większości zaczęto realizować na zasadach EXW. Poprzez włączenie opcji bezpośredniego odbioru ładunku z przedsiębiorstwa, możemy pominąć koszty generowane poprzez dodatkowe marże naliczane przez eksporterów. Należy pamiętać, iż istotne nadal pozostaje tutaj dokładne przeanalizowanie kosztów transportu koleją w porównaniu z dostępnymi alternatywami. Jednak w wielu przypadkach transport realizowany pociągiem  stanie się bardziej opłacalnym rozwiązaniem. W ten sposób euroazjatyckie połączenia kolejowe zdobywają coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców szukających optymalnych rozwiązań w zakresie transportu towarów  na linii Europa-Azja.  Dzięki zastosowaniu skutecznych mechanizmów w spedycji kolejowej staje się ona jednym z najefektywniejszych rodzajów spedycji, nie tylko pod względem kosztów, ale także czasu realizacji dostaw.