Skandynawia to północny region Europy charakteryzujący się bogactwem surowców naturalnych, jak również wysokim zapotrzebowaniem na produkty  z pozostałych części świata. Symlog, jako doświadczony partner w międzynarodowych przewozach, oferuje szereg usług transportowych obejmujących kompleksowy przewóz towarów do takich państw jak Dania, Szwecja, Norwegia czy Finlandia. Dzięki nowoczesnej flocie pojazdów ciężarowych zapewniamy kompleksowe usługi logistyczne do wybranych państw Europy i nie tylko.

Charakterystyka transportu do krajów skandynawskich

Nowoczesny model gospodarki prowadzony w północnej części starego kontynentu zachęca do nawiązywania nowych relacji partnerskich z Polską. Dzięki niezwykle zaawansowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych transport do Danii, Szwecji czy też Norwegii zapewnia całkowitą mobilność. Oferta Symlog obejmuje transport zarówno drobnych przesyłek kurierskich i ładunków drobnicowych, jak i całopojazdowych. Jest to niezwykle komfortowe rozwiązanie, które pozwala dostosować usługę zgodnie z wytycznymi klienta. 

Mieszkańcy północnej Europy nastawieni są na wdrażanie nowoczesnych technologii. To z kolei zachęca do eksportowania towarów pochodzących z dowolnego regionu Europy – w tym także z Polski. Podobnie wygląda sytuacja z importem skandynawskich towarów do naszego kraju. Najwyższa jakość produktów oraz wysoka dokładność spotyka się z uznaniem polskich przedsiębiorców. 

Gospodarka państw skandynawskich nastawiona jest na przemysł produkcyjny oraz metalurgiczny, hutniczy i drzewny. To właśnie stamtąd wywodzą się światowi giganci tacy jak Ikea, Husqvarna czy też Volvo. Transport ciężarowy do i ze Skandynawii oferuje zatem szereg możliwości, które pozwalają rozwinąć zarówno polski, jak i zagraniczny rynek. Jak dowodzą statystyki, do najczęściej pozyskiwanych towarów z północnej części Europy zalicza się meble, narzędzia mechaniczne i elektryczne, samochody i pojazdy ciężarowe, a także urządzenia elektroniczne. Mieszkańcy Finlandii, Szwecji i Norwegii wyrażają również coraz większe zapotrzebowanie na towary z sektora IT. Do najczęściej importowanych towarów zalicza się komputery i dyski zewnętrzne. Sporym zainteresowaniem cieszy się również odzież i żywność. 

Jak zaplanować transport do państw skandynawskich? 

Dzięki zebranemu przez lata doświadczeniu w firmie Symlog zwracamy szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów. Transport wybranych towarów do europejskich państw wymaga odpowiedniej znajomości branży transportowej oraz skrupulatności. Dzięki zróżnicowanej flocie pojazdów ciężarowych, eksperci Symloga dostosują usługę do indywidualnych potrzeb. W ten sposób transport do północnej części Europy pozwala na przewóz żywności, surowców naturalnych, materiałów ciekłych oraz innych ładunków wymagających zapewnienia szczególnych warunków do bezpiecznego transportu. 

Świadczony transport pozwala w pełni zoptymalizować koszty i czas. Dzięki stałemu monitorowaniu pozycji ładunku nasi klienci zostają na bieżąco informowani o statusie usługi, co sprzyja bezpiecznej i terminowej dostawie ładunku. Co ważne – kompleksowy charakter usługi pozwala naszym klientom skutecznie rozwinąć pozostałe sektory działalności, jak również pozyskiwać nowe towary z wybranych państw starego kontynentu. Bazując na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych doradcy Symloga zadbają o każdy etap usługi – w tym także kompletując niezbędną dokumentację przewozową czy też kontaktując się z zagranicznymi urzędami. 

Transport do państw skandynawskich odbywa się w możliwie jak najkrótszym czasie zapewniając swobodny przepływ wybranych ładunków – bez ograniczeń ilościowych. Dodatkowo, w trosce o najwyższy standard oferowanych usług logistycznych, Symlog wprowadził do swojej oferty transport w pakiecie door to door, dzięki któremu towar zostaje dostarczony do wybranych miejsc rozładunku zapewniając całkowitą mobilność. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.