Transport to ważny dział gospodarki, zaspokajający potrzeby przemieszczania nie tylko ładunków, ale również ludzi. Transport towarów realizuje natomiast zadania, wiążące się z przemieszczaniem materiałów, wyrobów gotowych czy komponentów, a od jego sprawnego działania zależy efektywność transakcji handlowych, tak w handlu krajowym, jak i zagranicznym.

Rozwój przewozu ładunków a także postępująca integracja w technicznym, organizacyjnym, dokumentacyjnym oraz prawnym aspekcie pozwoliła na wykształcenie kombinowanych, multimodalnych usług transportowych. Transport multimodalny, oznaczający przewóz zunifikowanych jednostek transportowych, czyli kontenerów na znaczne odległości za pomocą różnych środków transportu zyskuje stale na popularności, a usługodawcy wdrażają do niego szereg usprawnień, które przyczyniają się do jeszcze większej efektywności tego rodzaju przewozów.

Czym jest transport door to door?

Usługa od drzwi do drzwi nie jest bynajmniej niczym nowym. Od dawna realizowana jest przez firmy transportowe z branży KEP, dostarczające przesyłki na terenie całego kraju. Taką formę usług oferują często producenci w ramach realizowania napraw gwarancyjnych swoich produktów. Od niedawna usługa transportu door to door dotyczy również znacznie większych odległości.

Międzynarodowy oraz międzykontynentalny transport  door to door  to rodzaj transportu, który pozwala na maksymalne skrócenia czasu i kosztu dostawy. Polega on na realizacji usługi przewozowej przez jednego tylko spedytora, począwszy od odebrania ładunku od nadawcy aż do momentu dostarczenia go do finalnego adresata. Samo sformułowanie „door to door” czyli od drzwi do drzwi oddaje specyfikę tego rodzaju transportu.

Usługa ta może być realizowana w sposób tradycyjny, jednakże jej realizacja w oparciu o transport kontenerowy pozwala na lepsze kontrolowanie czasu transportu oraz poziomu ponoszonych kosztów. Dzięki temu przewóz przebiega sprawnie i szybko, niezależnie od ilości i rodzaju zastosowanych środków transportu. Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo przewożonego towaru, który jest dodatkowo chroniony dzięki umieszczeniu go w kontenerze. Nie jest on wówczas narażony na uszkodzenia podczas załadunku czy przeładunku, a w przypadku konieczności czasowego magazynowania bezpiecznie spoczywa w kontenerze. Jest to bardzo istotne, szczególnie w przypadku przewożenia towarów o znacznej wartości, jak na przykład elektronika.

Usługa door to door jest realizowana przez spedytorów pod kątem potrzeb danego klienta, zarazem na spedytorach spoczywa również pełna odpowiedzialność za dany ładunek na wszystkich etapach transportu. Zazwyczaj profesjonalni spedytorzy oferują zleceniodawcom wsparcie techniczne, a także udzielają niezbędnych informacji, dotyczących realizacji przewozu przez Internet lub infolinię.

Jeszcze przed przystąpieniem do realizowania usługi spedytorzy dokładnie analizują trasę przewozu towaru, co pozwala na maksymalne skrócenie czasu oraz prowadzi do minimalizowania kosztów. Do nich również należy dobór odpowiedniego kontenera, jaki będzie dostosowany do konkretnego towaru. Dzięki takiej organizacji cały proces transportowy przebiega bardzo sprawnie. Firma spedycyjna nie tylko odbiera towar od nadawcy i dostarcza go do odbiorcy, ale również zajmuje się całym procesem przeładunku, a po dotarciu do miejsca docelowego na niej spoczywają również formalności wiążące się z ocleniem towarów.

Co uwzględniają spedytorzy przy organizowaniu transportu door to door?

Profesjonalne firmy spedycyjne, które oferują usługę transportu door to door podczas przyjmowania każdego zlecenia muszą uwzględnić szereg istotnych kwestii, do których należy:

  • dokładne przeanalizowanie trasy przejazdu, co pozwala zoptymalizować czas oraz koszty transportu;
  • wybranie odpowiedniego kontenera, jaki będzie dostosowany do gabarytów oraz rodzaju towaru;
  • znalezienie najlepszych przewoźników, którzy realizować będą poszczególne odcinki trasy;
  • wcześniejsze zarezerwowanie miejsca na statku albo w pociągu dla przewożonego kontenera.

Dla kogo jest dedykowana usługa door to door?

Z oferty transportu door to door przede wszystkim korzystają ci przedsiębiorcy, którym zależy na zoptymalizowaniu przepływu towarów, a także na skróceniu czasu dostawy.  Także przedsiębiorcy, którzy troszczą się o środowisko naturalne często wybierają tę właśnie formę transportu. Dzięki zróżnicowanym połączonym środkom transportu, drogi są mniej zatłoczone, co przyczynia się bezpośrednio do ochrony środowiska. Z usługi door to door korzystają mniejsze firmy i duże przedsiębiorstwa, które prowadzą szerokie spektrum działalności na całym świecie.