Dynamicznie rozwijający się handel stał się czynnikiem zapalnym dla ekspansji w zakresie usług spedycyjnych nie tylko na trasach europejskich, ale także międzykontynentalnych. Zwiększenie sfery połączeń handlowych pomiędzy poszczególnymi krajami świata przyczyniło się do rozwoju szerokiej oferty usług spedycyjnych, które wykorzystują nowoczesne i elastyczne rozwiązania w zakresie transportu towarowego.

Transport morski

Transport morski stanowi najczęściej wykorzystywany środek transportu na trasach międzykontynentalnych. Wynika to przede wszystkim z dużych możliwości w zakresie ładowności poszczególnych jednostek przewozowych. Pozwalają one bowiem na jednorazowy przewóz nawet dziesiątek tysięcy kontenerów. W ten sposób generowane są stosunkowo niskie ceny przewozu poszczególnych ładunków. Niskie koszty transportu wynikają  także z dość długiego czasu realizacji przewozów. Transport samolotowy czy nawet kolejowy odbywa się bowiem znacznie szybciej. Mimo tego, to właśnie niskie koszty transportu decydują o opłacalności tego rodzaju usług spedycyjnych.  

Transport kolejowy

Transport kolejowy w ostatnich latach zdecydowanie zyskuje na znaczeniu. Pociągi towarowe doskonale  sprawdzają się bowiem w jednorazowych przewozach ładunków o masie od 300 do nawet 1000 ton. Ogromnym atutem spedycji kolejowej staje się zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy czasem dostawy, a jej kosztami. W stosunku do transportu morskiego kolej powszechnie uznawana była za droższe rozwiązanie transportowe. Obecnie stosowane rozwiązania w zakresie spedycji kolejowej pozwalają na osiągnięcie stosunkowo niskich kosztów transportu, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanego czasu realizacji dostawy. O szybkości dostaw decyduje tutaj także wykorzystywanie na trasach ekspresowych pociągów towarowych. Co więcej, pociągi stają się istotnym elementem transportów realizowanych w coraz częściej stosowanych systemach dostaw „od drzwi do drzwi”.

Transport lotniczy  

Transport lotniczy stanowi najszybszy z obecnie dostępnych środków transportu międzykontynentalnego, a jednocześnie generuje najwyższe koszty oferowanych usług. Ogrywa szczególnie istotną rolę w przypadku konieczności spełnienia pilnych potrzeb logistycznych, których głównym kryterium staje się czas realizacji. Usługi spedycji lotniczej wykorzystywane są także w połączeniach z obszarami nie posiadającymi dostępu do morza.

Transport intermodalny

Transport intermodalny stanowi innowacyjne oraz niezwykle elastyczne rozwiązanie w zakresie transportu nie tylko międzynarodowego, ale także międzykontynentalnego.  Usługi intermodalne wykorzystują minimum dwie różne gałęzie transportu, tworząc zintegrowane systemy przewozu towarów w ramach spedycji kolejowej, lotniczej, morskiej czy samochodowej.  Transport intermodalny zdobywa powszechne zainteresowanie wśród klientów na całym świecie, w tym także w Polsce. Nasz kraj stanowi bowiem centralny punkt Nowego Szlaku Jedwabnego, gdzie spotykają się producenci oraz odbiorcy z krajów europejskich oraz azjatyckich. Transport multimodalny cechuje bez wątpienia stosunkowo krótki czas przewozu, niska cena oraz bezpieczeństwo przewożonych towarów.

Odpowiednie zintegrowanie transportu kolejowego i samochodowego bądź morskiego pozwala na skrócenie czasu przewozu towarów nawet o połowę. Decyduje o tym wykorzystanie w transporcie znormalizowanych kontenerów, które nie wymagają przeładunków podczas przewozu. Dodatkowo poszczególne środki transportu dostosowywane są do możliwości terenowych, tzn. na lądzie transport odbywa się koleją bądź samochodami, z kolei na morzu – kontenerowcami. Transport multimodalny na dużą skalę wykorzystuje nowoczesne ekspresowe pociągi towarowe, które funkcjonują głównie na trasie łączącej Europę z Chinami.

Porównując kwestie związane z czasem realizacji transportów w poszczególnych modelach spedycyjnych, można zauważyć, że najszybszym dostępnym środkiem transportu są samoloty. Jednocześnie stanowią najdroższą opcję przesyłu towarów. Z kolei najtańszym transportem staje się transport morski, ale jednocześnie generuje długi czas realizacji dostawy, który na odcinku łączącym Polskę z Chinami może trwać nawet 60 dni. Transport multimodalny staje się zatem najbardziej optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na stosunkowo tanie, a jednocześnie krótkie realizacje w zakresie transportu towarów.