wygodna usługa multimodalna

Wydłużanie się łańcuchów dostaw sprawia, że coraz ważniejsza staje się funkcja transportu polegająca na łączeniu nabywców i sprzedawców oddzielonych od siebie tysiącami kilometrów. Ogromnym wyzwaniem dla współczesnej, globalnej gospodarki jest zatem sprostanie potrzebie szybkiego, niezbyt kosztownego i zarazem bezpiecznego transportu towarów.

Intensywny wzrost międzynarodowej wymiany handlowej wymusza konieczność efektywnego wykorzystania różnych środków transportowych, w tym transportu lotniczego, morskiego i lądowego. Ponadto, zwiększające się zatłoczenie dróg i przejść granicznych, pogarszający się stan środowiska oraz rosnąca konkurencja wśród firm przewozowych, zrodziły potrzebę znalezienia alternatywnych systemów przewozu ładunków. Odpowiedzią na pojawiające się trudności wynikające ze spedycji towarów na duże odległości jest transport multimodalny oznaczający przewóz zunifikowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów). Głównym założeniem tego rodzaju transportu jest użycie minimum dwóch różnych gałęzi transportu. Natomiast największą korzyścią dla zleceniodawcy korzystającego z transportu multimodalnego jest usprawnienie realizacji zleceń. Użycie więcej niż jednego rodzaju transportu pozwala także na organizację przewozu w ramach usługi „door-to-door”.

Usługa „door-to-door” – czym jest i na czym polega

Usługa „door-to-door”, czyli od drzwi do drzwi, jest specyficznym rodzajem transportu, polegającym na realizacji przez jednego spedytora całej organizacji transportu od podmiotu nadającego towar do finalnego adresata. Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm spedycyjnych zajmujących się obsługą transportu multimodalnego wraz z usługą „door-to-door”. Spedytorzy realizują usługę pod kątem dostosowania zlecenia do potrzeb konkretnego klienta oraz biorą na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy, przez które przechodzi towar. Co więcej, nierzadko oferują oni zleceniodawcom profesjonalne wsparcie techniczne przez Internet lub infolinię. Firmy spedycyjne mające w swojej ofercie przewóz towarów od drzwi do drzwi rozpatrując zlecenie, biorą pod uwagę m.in.:

  • optymalizację czasu oraz kosztów transportu poprzez dokładną analizę trasy przejazdu,
  • wybór właściwego kontenera dostosowanego do gabarytów oraz rodzaju towaru,
  • wyszukanie jak najlepszych przewoźników do realizacji poszczególnych odcinków trasy przewozu,
  • booking miejsca na statku bądź pociągu.

Zalety korzystania z usługi „door-to-door”

„Door-to-door” znacznie usprawnia przepływ towarów i przez to sukcesywnie zyskuje na popularności. Usługa ta może odbywać się w tradycyjny sposób, niemniej jednak realizowana w oparciu o transport kontenerowy pozwala na utrzymanie pod kontrolą zarówno czasu realizacji transportu, jak i poziomu ponoszonych kosztów. Zastosowanie kontenerów skutkuje tym, że proces przewozu towarów przebiega sprawnie i szybko, gdyż na całej trasie, bez względu na to, jaki rodzaj transportu został zaangażowany, wykorzystuje się tylko jedną jednostkę ładunkową.

Ten sposób realizacji usługi to duża doza wygody dla zamawiającego. Nie musi on bowiem zajmować się formalnościami, na przykład wynikającymi z transportu międzynarodowego, ponieważ pełną odpowiedzialność za przewóz bierze na siebie spedytor. Usługa „door-to-door” pozwala także na ograniczenie kosztów, jakie należałoby ponieść w przypadku transportu tradycyjnego.

Poza aspektem ekonomicznym, niemałą zaletą usługi polegającej na transporcie towarów od drzwi do drzwi jest jej bezpieczeństwo. Dzięki temu, że w trakcie spedycji wyeliminowana jest konieczność wyładunku i ponownego załadunku, ma się możliwość uniknięcia kradzieży oraz zagubienia towaru podczas sortowania. Dlatego usługę tę stosuje się w przypadku przewozu mienia wartościowego, na przykład elektroniki.

Ponadto za skorzystaniem z transportu w systemie „door-to-door” przemawia troska o środowisko naturalne. Dzięki wyeliminowaniu kilku przewoźników i ograniczeniu się do jednej firmy przewozowej, drogi są mniej zatłoczone, co sprawia, że zmniejszeniu ulega emisja dwutlenku węgla przez środki transportu.

Dla kogo usługa „door-to-door”

Transport w systemie „door-to-door” jest adresowany do klientów, dla których nadrzędnym priorytetem jest szybki czas dostawy towaru do odbiorcy. Na skorzystanie z usługi decydują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe firmy zwiększające zakres prowadzonej działalności lub poszukujące nowych rynków zbytu.