lancuch-dostaw

Jednym z kluczowych pojęć w praktyce działalności przedsiębiorstw jest łańcuch dostaw. Czym jest łańcuch dostaw, jakie elementy uwzględnia i dlaczego jest tak istotny dla funkcjonowania przedsiębiorstw? 

Łańcuch dostaw definicja

Łańcuch dostaw jest powszechnie stosowanym pojęciem w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Obejmuje swoim zakresem wszystkie procesy związane z pozyskaniem i transportem surowców do produkcji, wytworzeniem towarów, po dostarczenie gotowego produktu do klienta końcowego i finalne rozliczenie transakcji. W efekcie supply chain (łańcuch dostaw) składa się z planowania, realizacji i kontroli wszystkich działań związanych z wyprodukowaniem i dostarczeniem produktu konsumentowi. W ramach definicji łańcucha dostaw uwzględnia się również przepływ informacji istotnych dla całego procesu. Schemat łańcucha dostaw można przedstawić w formie drogi od dostawcy surowców, poprzez przyjęcie surowców, produkcję, magazynowanie, transport, sprzedaż po dostawę do klienta końcowego. 

Łańcuchy dostaw obecnie są niezwykle złożonymi procesami, które uwzględniać mogą wiele podmiotów i skomplikowanych sieci połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Proces ten komplikuje dodatkowo powszechna globalizacja, która włącza w system wielu kontrahentów z odległych zakątków świata. 

Jakie są etapy łańcucha dostaw

Globalnie łańcuchy dostaw można podzielić na trzy podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest zaopatrzenie. W tym elemencie łańcucha dostaw dochodzi do pozyskania i dostarczenia surowców niezbędnych do rozpoczęcia procesów produkcyjnych. Kolejnym ogniwem łańcucha dostaw jest produkcja towarów, która pozwala na wytworzenie wyrobów gotowych. Końcowym, trzecim elementem łańcuchów dostaw jest dystrybucja towarów. Na tym poziomie zaangażowanych jest wiele podmiotów związanych z magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją towarów do konsumentów.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że dzisiejsze łańcuchy dostaw charakteryzują się ogromną złożonością i dużą dynamiką. Muszą również kłaść nacisk na coraz większą indywidualizację wymuszaną przez klientów końcowych, większą precyzję działania i rosnącą potrzebę wydajności zmierzającą do stałego podnoszenia konkurencyjności przedsięwzięcia. Złożoność procesów wymusza stosowanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi w zakresie planowania i realizacji. Kluczowe staje się precyzyjne zarządzanie zapasami oraz dokładna identyfikowalność produktów. Wraz ze wzrostem skomplikowania procesów konieczne jest zastosowanie oprogramowania, które będzie w stanie skutecznie monitorować wskaźniki efektywności przedsięwzięcia. 

W tak skomplikowanym świecie znaczenie ma także większa integracja wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację łańcucha dostaw. Ujednolicenie procesów oraz dążenie do wspólnego planowania pozwala uzyskać płynność realizacji poszczególnych elementów łańcucha dostaw

Wraz ze wzrostem produkcji konieczne staje się wdrożenie automatyzacji procesów, których celem będzie zwiększenie precyzji i tempa realizacji poszczególnych elementów w ramach każdego z ogniw łańcucha dostaw. Tu kluczowym będzie automatyzacja zarządzania procesami magazynowymi, zarządzaniem wewnętrznymi procesami logistycznymi w magazynach czy optymalizacją zarządzania transportem. 

Łańcuch dostaw i łańcuch logistyczny — czy to pojęcia tożsame?

Łańcuch dostaw i łańcuch logistyczny często stosowane są zamiennie, jednakże de facto łańcuch logistyczny jest jednym z ogniw łańcucha dostaw. Tak jak łańcuch dostaw obejmuje wszystkie procesy od gromadzenia surowców do finalną dostawę do klienta końcowego, tak łańcuch logistyczny odnosi się do wszystkich procesów po etapie produkcji — tj. do magazynowania, transportu i dystrybucji wytworzonych produktów. 

Dla łatwiejszego zrozumienia problemu łańcucha dostaw posłużmy się przykładem produkcji i sprzedaży samochodów. Łańcuch dostaw będzie obejmował gromadzenie surowców do produkcji podzespołów i całych samochodów, następnie produkcję pojazdów, ich magazynowanie, dostarczanie do dealerów i ostateczną sprzedaż konsumentom. W przypadku łańcucha logistycznego będzie to jedynie zakup modeli różnych aut do 1 salonu, ich prezentacja w miejscu, sprzedaż i obsługa klienta, po przekazanie zakupionego modelu konsumentowi.