Čína je jedním z hlavních obchodních partnerů Polska. Kromě toho má obchod se zbožím mezi Polskou republikou a ČLR trvale rostoucí tendenci. Stále více podnikatelských subjektů spolupracuje s čínskými partnery. Přitom jedním z hlavních problémů této spolupráce je vzhledem ke vzdálenosti mezi odesílatelem a příjemcem nákladu přeprava zboží. Jaké možnosti v tomto ohledu nabízí dovozcům moderní technologie? přeprava z Číny do Polska? 

DOPRAVA zboží z Číny 

Vzdálenost mezi Evropou a Čínskou lidovou republikou dosahuje 10 3 km. km. Tato vzdálenost značně komplikuje přepravu zboží na této trase a vyžaduje použití vhodných dopravních prostředků. Na tak dlouhé vzdálenosti ve skutečnosti dobře fungují tři druhy dopravy: námořní nákladní, železniční a letecká doprava. Přeprava nákladu kamiony je doplňková a je prováděna pouze v rámci doručování nákladu do a z překládacích terminálů.  

Z Číny do Polska se dováží obrovské množství produktů. Nejoblíbenějším zbožím dováženým z ČLR je elektronika, elektromechanická a elektrická zařízení, oděvy, průmyslové díly, stroje, hračky, sportovní potřeby, ale i nábytek a osvětlení, optická zařízení, obuv a obuvnické doplňky. Čínské potraviny se také stále častěji dovážejí do Polska. 

Rozhodování o importu zboží z Číny, musí podnikatel zohlednit více faktorů zohledňujících specifičnost dovoz z Číny. Patří mezi ně zejména doba a náklady přepravy, druh přepravovaného nákladu a geopolitické podmínky. Každý s dostupnými možnostmi dopravy zboží z Číny má své výhody i omezení. Jakou formu dopravy tedy zvolit? zboží z Číny do Polska? Měli byste zvolit námořní, leteckou nebo železniční dopravu?

Přeprava nákladu z Číny námořní dopravou

Kontejnerová lodní doprava je bezesporu nejběžnějším způsobem přepravy nákladu z ČLR. Tento dopravní prostředek volí 80-90 % všech polských podnikatelů dovoz z Číny. Obrovské kontejnerové lodě s kapacitou přesahující 20 XNUMX. kontejnery umožňují dodávka z Číny do Polska v neomezeném počtu, hmotnosti a rozměrech zboží. Je to také obvykle nejlevnější způsob přepravy nákladu z Číny. Obvykle proto, že železniční doprava může být v tomto ohledu konkurenceschopná, zejména v přepravě kusového zboží. 

Ve stejnou dobu námořní doprava z Číny se vyznačuje nejdelší dobou přepravy nákladu. Doprava z čínského překladiště do polského přístavu trvá obvykle 4 až 6 týdnů. Připočteme-li k tomu nutnost dopravy od odesílatele a k příjemci, může se tato doba prodloužit o další 2 týdny. Námořní přeprava je navíc citlivá na povětrnostní podmínky (bouřky) a neočekávané ucpání Suezského průplavu, který leží na hlavní dopravní trase z Číny do Evropy. Kontejnerové lodě jsou přitom stále častěji vystaveny námořnímu pirátství, které se rozvíjí na námořních trasách, včetně Rudého moře, což je cesta do Suezského průplavu. 

Dovoz z Číny vlakem

Dovoz z Číny do Polska lze úspěšně realizovat i po železnici. Expresní nákladní vlaky jezdící po Nové hedvábné stezce zajišťují plynulé dodávky v souladu s předem stanoveným jízdním řádem pokrývajícím několik desítek vlaků týdně. Železniční doprava z Číny do Polska z hubu v ČLR do překladiště v Małaszewicze v Polsku trvá 9 až 14 dní. V důsledku toho globální doba přepravy kontejner z Číny od odesílatele k příjemci netrvá déle než 1 měsíc a trvá 24-29 dní. To způsobuje dovoz zboží z Číny do Polska Tento dopravní prostředek je 2-3x kratší než námořní přeprava. 

Výhoda železniční přeprava z Číny do Polska je zde vysoká bezpečnost nákladu. Vlaky nejsou citlivé na změny počasí a projíždějí oblastmi s velmi nízkou hustotou osídlení. co víc, železnice z Číny do Polska je neustále monitorován pomocí GPS zařízení, což nám umožňuje s vysokou pravděpodobností určit konkrétní termín dodání (nutno zdůraznit, že v případě námořní přepravy je to nemožné). 

Kolik stojí kontejner z Číny? přivezeno po železnici? Další výhodou železniční dopravy je její cena. Vozík kontejner z Číny Železniční přeprava je obvykle dražší než kontejnerová loď, ale rozdíl je obvykle 20-30%. Je také třeba zdůraznit, že vlaky nabízejí příznivé ceny za kusové zásilky vozík zboží z Číny. Přeprava nákladu v kontejneru sdíleném s jiným podnikatelem pomocí expresních nákladních vlaků může být levnější než přeprava po moři. 

Letecká doprava při přepravě nákladů z Číny

Letecká doprava je bezpochyby nejrychlejší způsob dovoz zboží z Číny do Polska. Obvykle je globální doba přepravy nákladu až 10 dní. Cena těchto služeb je přitom několikanásobně vyšší než za použití kontejnerových lodí nebo vlaků. Rovněž stojí za to zdůraznit omezení velikosti zásilky z Číny do Polska. 

Výběr způsobu vozík kz Číny do Polska měli byste věnovat pozornost nejen tomu, jaké to je náklady na kontejner z Číny z hlediska přepravy, ale také doby přepravy a úrovně bezpečnosti nákladu. Vyplatí se také využít služeb zkušených speditérů specializovaných na: dovoz zboží z Čínykterý navrhne řadu možností přizpůsobených potřebám vaší společnosti a zajistí, aby přeprava byla provedena správně a bezpečně.