Balení je klíčovým prvkem systému přepravy zboží, jehož úkolem je řádně zabezpečit náklad při přepravě, skladování a skladování. Balení navíc ovlivňuje i skladové procesy, včetně skladování zboží ve vhodných vlhkostních a teplotních podmínkách, metod vychystávání a výběru vhodného regálového systému. Jaké typy obalů se používají v logistice? 

Jaké funkce má balení produktu v logistice?

Základním a samozřejmým úkolem obalu je chránit zboží před poškozením a zničením. Může se také jednat o ochranu životního prostředí zboží, které je pro životní prostředí nebezpečné. Druh použitého obalu přitom ovlivňuje manipulaci s nákladem – včetně přepravy a skladování. Důležité je, že obal určuje náklady na manipulaci s nákladem, které jsou ovlivněny hmotností, tvarem a velikostí obalu. 

Obal by měl mít i informativní funkci. Měl by obsahovat údaje umožňující identifikaci zboží a také informace o možných hrozbách vyplývajících z nebezpečného obsahu. 

Jednotkové, hromadné a přepravní balení

Jednotlivá balení obsahují produkt, který je obvykle určen pro maloobchodní prodej. Takový obal má atraktivní grafiku a popis jednotlivého produktu. 

Hromadné balíčky obsahují řadu jednotlivých balíčků. Obvykle se jedná o nevábnou kartonovou krabici, na které je uvedeno zboží spolu s určitým počtem jednotlivých produktů. Hromadné balení umožňuje optimalizaci přepravního a skladovacího prostoru. Důležité jsou také informační značky na hromadných obalech. Umožňují určit nejen obsah a počet jednotkových balení, ale také způsob nakládání s danými balíky. 

Přepravní balení je důležité pro bezpečný a efektivní proces přepravy a skladování. Tyto obaly musí být vhodné pro skladování ve skladových regálech a pro stohování. Přepravní balíky obsahují větší počet hromadných balíků. Takový náklad obvykle přichází ve formě palet zabalených do stretch fólie. Důležité je, že pro manipulaci s těžkými a objemnými přepravními obaly je obvykle nutné použít specializované zařízení – např. vysokozdvižné vozíky nebo automatické válečkové systémy. 

Jaké parametry jsou klíčové při výběru konkrétního obalu?

Co je důležité při výběru obalu? V první řadě jde o typ produktu. Pevné a tekuté produkty budou mít odlišné balení. Důležitý je také účel výrobku – například u potravinářských výrobků může být důležité udržovat je při vhodné teplotě a vlhkosti. Pro volbu obalu může být důležitý i způsob skladování a přepravy – např. paletizace při přepravě vyžaduje použití hromadného nebo jednotkového balení přizpůsobeného velikosti palety. Při výběru obalu se také vyplatí zohlednit náklady na jeho likvidaci.

Druhy obalů pro různé skupiny výrobků

Různé produkty vyžadují různé způsoby balení. Obal se používá pro potraviny, které neovlivňují kvalitu produktu v něm uloženého. Materiály použité v obalech nesmí reagovat s potravinami, což může být nejen zdraví škodlivé, ale také ovlivnit chuťové a vizuální parametry potravin. Nebezpečné zátěže vyžadují speciální ošetření. Často se jedná o tlakové obaly, certifikované sudy, paletové kontejnery nebo cisterny. Je třeba zdůraznit, že takový náklad musí mít odpovídající označení přepravního obalu v souladu s požadavky ADR. 

V dopravě se používají i další druhy obalů, včetně skleněných obalů a obalů na chemické výrobky. Kartonové obaly jsou přitom nejoblíbenější a jsou vhodné pro většinu zboží. Kartonové obaly mohou mít podle vašich potřeb podobu klasických kartonů nebo krabic z kartonu ve tvaru „voštiny“.