JÄRNVÄGSTRANSPORT FRÅN KINA

JÄRNVÄGSTRANSPORT FRÅN KINA

Vi är ett företag som specialiserat sig på att organisera järnvägsspedition mellan Kina, Polen och Europa. Vi är en av de mest erfarna enheterna i Polen när det gäller att organisera godstransporter med expressgodståg på New Silk Road-järnvägen. Dra nytta av vår erfarenhet och välj beprövad, snabb och konkurrenskraftigt prissatt transport från Kina till Polen.  

Våra tjänster riktar sig till alla importörer och exportörer från Kina, oavsett storleken på frakten. Vi organiserar järnvägstransporter från Kina till Polen både i full container och styckegods.

Kontakt

iwona-gorska-tupp

Iwona Górska-Kurek

Mobil: +48 782 223 343
Tel.: +48 22 203 46 71 ext.1
e-post: igk@symlog. Eu

 

Nyckeln till din framgång är vår flexibilitet och individuella inställning till varje beställning. Som ett resultat av både fullcontainer- och styckegodsskena spedition transport från Kina bli priskonkurrenskraftig med sjö- och flygfrakt. Det är värt att understryka att godstransporter är ett område där parametrar i termer av transittid och transportpriser förändras dynamiskt. Detta gäller alla transportmedel. Som erfarna speditörer ser vi till att du får det bästa erbjudandet skräddarsytt efter dina förväntningar och behov med minimal transporttid och utgifter för den tillhandahållna tjänsten. Det är därför vi ofta rekommenderar det till våra kunder järnvägstransporter från Kina till Polen som den mest optimerade när det gäller transporttid och pris. 

Kontakta oss och kolla de optimala lösningarna för järnvägstransporter från Kina till Polen!

Järnväg är billigare hos oss!

Se efter själv!

Vilka tjänster erbjuder vi relaterade till järnvägstransporter från Kina?

Full containertransport (FCL) -  FCL-transport är den mest populära formen för import och export av varor från Kina. Det låter dig transportera en stor mängd gods i en lastenhet. Våra kunder uppskattar fulla containerlaster järnvägstransporter från Kina för snabb leverans, säkerhet och inget behov av omlastning under transportprocessen. Från transport med tåg från Kina till Polen både små och stora importörer gynnas. Den vanligaste typen av container som används vid transport på New Silk Road är 40'HC container (40 fot hög kub - containerparametrar kan hittas tutaj.

styckegodstransport (LCL) - Vill du importera en mindre mängd gods på järnväg? Några paket? Några pallar? ? Detta är möjligt hos oss, även som en del av "dörr-till-dörr"-tjänsten, som vi bland annat erbjuder: förbi järnvägstransporter från Kina. Vi tar hand om omlastning och tullformaliteter för dina varor, som når dig snabbt och säkert! Vi utför LCL-transporter från Kina baserat på våra egna bulkcontainrar (konsoler), och omlastning och tullaktiviteter utförs i eget tullager.

Dörr-till-dörr transport från Kina - Vi tillhandahåller järnvägstransport från Kina i "dörr-till-dörr"-formeln, det vill säga från tillverkarens lager, direkt till mottagaren. Sådan transport från Kina befriar importören från behovet av att hantera logistik och minskar kostnaderna för transportmarginaler många mäklare. I grund och botten snabbar det också upp lastens resa.

Järnvägstransport från Kina - de största fördelarna

Leveranshastigheten

Standard leveranstid från dörr till dörr med tåg från Kina till Polen det är 22-28 dagar istället för 50-60 dagar till sjöss. Istället för ett "lager på väg" finns varor på hyllorna.

Attraktivt pris på transport från Kina

LCL styckegodstransporter på järnväg har varit en billigare lösning än sjötransporter i många år. För full container gäller FCL-försändelser och EXW-priser järnvägstransporter från Kina till Polen jär konkurrenskraftig med sjöfrakt.

Enklare supply chain management från Kina

Järnväg från Polen till Kina möjliggör mer exakt leveransplanering och prognoser med mindre resurser involverade.

Snabbare kontantomsättning

Kortare transporter av gods innebär mindre ekonomiska resurser. Tiden för en sändning är 2 leveranser på järnväg - dubbelt så många varor sålda, dubbelt så mycket vinst för importören.

Ingen containerrullning från Kina

Containerbokning på järnvägen ger plats på ett specifikt tåg och garanterar ingen lossning längs vägen.

Många avgångar under veckan

Beroende på operatör varierar avgångarna från 1 tåg i månaden till 2 om dagen. Som ett resultat kommer flera dussin tåg till Polen varje vecka. Särskilt i tider av godsbrist, expresstransporter med tåg från Kina till Polen tillåter även små företag att få en konkurrensfördel gentemot de som inte har varorna.

Spåra dina tåg

Transport från Kina till Polen ger full kontroll över godset tack vare daglig information om rälscontainerns position.

VIA RÄLS SNABBARE ÄN MED FARTYG

Hur lång tid tar tågresan från Kina till Polen? Järnvägsfrakt är mycket snabbare än sjöfrakt. Rutten mellan Xi'an-terminalen i Kina och järnvägsterminalen i Małaszewicze i Polen täcks av snabbtåg på 9-14 dagar. Som ett resultat av detta stängs hela försörjningskedjan från hämtning från fabriken i Kina till mottagaren i EU inom 22-27 dagar för fulla järnvägscontainrar (FCL) och 25-28 dagar för styckegodstransporter (LCL). Viktigt, nu kan transporten beställas för nästa vecka, vilket innebär att transporten av gods går extremt snabbt. Som jämförelse tar sjöfrakt från Kina till Polen cirka 50-60 dagar. Genom att välja Kina-Polen-tåget som en del av Nya Sidenvägen får du dubbelt så snabb leverans av varor och en chans att upprätthålla kontinuiteten i försörjningskedjan, vilket är så viktigt nuförtiden!

transporter från Kina till Polen på järnväg

Tiden för transport från Kina till terminalen i Małaszewicze beror på tre huvudaspekter: den första är platsen för mottagning av varor i Kina, den andra - platsen för järnvägsterminalen (närmaste terminal är inte alltid den bästa / billigaste) , och den tredje är valet av rutt på tåget. Den lämpliga kombinationen av dessa tre faktorer avgör valet av den optimala järnvägstjänsten, inte bara i termer av tid utan även kostnader.

Attraktivt pris för järnvägstransporter från Asien till Polen och Europa

billig järnväg från Kina
billig järnväg från Kina
billig järnväg från Kina

Transportbranschen, inkl transport från Kina, kännetecknas av hög dynamik, vilket påverkar prisnivån som erbjuds av alla transportmedel. Ibland är sjöfrakt billigare, ibland är det billigare att transportera gods på järnväg. Därför är det svårt att ange en fast taxa för transport av 1 container från Kina. Kostnaderna beräknas för varje order och beror på många faktorer - inklusive vilken typ av last som transporteras. För en aktuell offert nästa transport från Kina till Polen för ditt företag Välkommen hit.

billig järnväg från Kina

Hur mycket kostar tågtransport från Kina till Polen?

Generellt kan man säga att containertransporter från Kina på järnväg är prismässigt konkurrenskraftiga. Detta på grund av flexibel och individualiserad transportplanering. Vårt företags mångåriga erfarenhet av organisation transport från Kina till Polen med järnväg på den nya sidenvägen och ett utmärkt erkännande av nya lösningar både i Kina och Europeiska unionen gör att vi kan avsevärt minska kostnaderna för de transporttjänster som erbjuds och därmed garantera de bästa priserna för att importera varor med järnväg från Kina. Genom att planera järnvägstransporter från Kina vi tar hänsyn till alla förändringar som dyker upp på marknaden som har en betydande inverkan på det slutliga priset för transport från Kina. I vårt företag bevakar vi ständigt marknaden och letar efter de bästa lösningarna för dig.

Du hittar aktuell information om försörjningskedjor i nyheterna (länk för marknadsnyheter). Vi uppmuntrar dig också att prenumerera på vårt nyhetsbrev, där du får den senaste informationen om den aktuella situationen på New Silk Road järnvägen.

Är järnvägstransporter från Kina säker?

Järnvägstransporter från Kina till Polen är säker, oberoende av samtida geopolitiska konflikter och tillhandahåller underhåll permanent försörjningskedja från Kina. Det är värt att understryka det järnväg från Kina till Polen det går förbi Ukraina och är därför inte utsatt för effekterna av fientligheterna.

Snabbgodståg från Kina - transportväg

Vilken rutt tar tåget från Kina till Polen?  Järnväg från Kina till Polen går längs tre huvudsakliga transportkorridorer: den västra korridoren genom Dostyk/Alashankou (Kazakstan) - den rutt som används mest av marknaden, den mellersta korridoren genom Erenhot (Mongolien) och den norra korridoren genom Zabaykalsk/Manzhouli (Ryssland).

Det finns flera sätt för tåg att ta sig in i EU, men den viktigaste är den polska gränsövergången Terespol/Brest, som hanterar cirka 80 % av trafiken på den nya sidenvägen. Slutstationerna i Polen är huvudsakligen Małaszewicze, Łódź och Warszawa. Järnvägstransport från Kina det utförs även till andra insamlingsställen i Polen, men transportvolymen där är liten. Ovanstående rutter presenteras på kartan:

transporter från Kina till Polen på järnväg

Järnvägstransporter ekonomiskt och premium

Många års erfarenhet gör att vi kan erbjuda olika lösningar på marknaden inom järnvägstransporter från Kina. Containertransport med tåg från Kina till Polen inkluderar ekonomiska och förstklassiga transportorganisationstjänster. Järnvägsterminaler som erbjuder ekonomiska lösningar är mycket populära. Det gör att de belastas med mycket arbete, vilket ibland påverkar deras punktlighet. Av denna anledning erbjuder vi också transport från Kina premiumtyp, riktad till kunder för vilka tid är pengar.

Kolla hur snabbt last som skickas från Kina kan nå ditt företag! Våra säljare kommer att föreslå en optimerad transport från Kina till Polen både vad gäller kostnader och leveranstider. Tack vare vårt arbete kan ditt företag spara pengar och generera ytterligare vinster och få en fördel på marknaden vad gäller tid och kontinuitet i leveranser från Kina. Kontakta oss – ta vara på vår kunskap och erfarenhet inom spedition för att utveckla ditt företag!

Järnväg är billigare hos oss!

Se efter själv!

Att transportera gods på järnväg är ett av de säkraste sätten att transportera gods. Förutom att minimera risken för olyckor järnvägstransporter från Kina till Polen Den nya sidenvägen går genom områden fria från fientligheter. Viktigt är att kriget i Ukraina inte påverkar funktionen hos järnvägssidensvägen. Huvudled transport från Kina till Polen den går genom Kazakstan, Ryssland och Vitryssland, så den riskerar inte att drabbas av fientligheter eller avbrytande av transporter. Dessutom bär transportören fullt ansvar för ansvarsförsäkring (upp till hela lastens bruttovärde) under transporten. Kom dock ihåg att ansvarsförsäkringen är avsedd att skydda transportören, inte egendomen, och endast om transportören är fullt ansvarig för skadan eller förstörelsen av egendomen. CARGO-policyn ansvarar för skyddet av egendom/varor och täcker många risker som:

 • naturkatastrof (brand, orkan, lavin, jordbävning, jordskred)
 • rån eller stöld (av både egendom och transportmedel tillsammans med egendom)
 • skada på lasten, samt vid olyckor med transportmedlet.

Viktigt är att lastförsäkringen är väldigt billig i förhållande till den risk den täcker.

Vi uppmuntrar alla våra kunder att täcka sina varor med lastförsäkring. Fråga våra handlare om lastförsäkring!

Vi ger våra kunder möjlighet att spåra försändelser längs hela sträckan. Varje kund som använder våra speditionstjänster inom området järnvägsfrakt från Kina till Polen och från Polen till Kina får information om var transporten befinner sig en gång om dagen. Detta ger full kontroll över både leveransernas aktualitet och möjligheten till flexibel reaktion på uppkommande förseningar.

Användningen av expressgodståg mellan Kina-Polen och Polen-Kina garanterar kortast möjliga transporttid med bibehållna ekonomiska priser. Kortare transporttider, ingen risk för rullning av containrarna, låg risk för förseningar, som uppstår vid omlastningsterminaler, men inte varar längre än flera dussin timmar, gör det möjligt för dig att föra en balanserad lagerpolicy. Kortare transporttid innebär dessutom en noggrannare planering, vilket gör att du minskar risken för att frysa pengar under en längre tid. Expressgodståg från Kina till Polen och från Polen till Kina körs varje dag. Ruttens ökande kapacitet gör att du från vecka till vecka kan beställa transport och efter mindre än en månad kommer de beställda varorna att finnas på ditt lager.

Som en del av järnvägstransporter från Kina till Polen tillhandahåller vi:

 • insamling av varor från avsändaren;
 • tull- och terminaltjänster vid flera järnvägsterminaler i Kina;
 • järnvägstransport av containrar till Polen;
 • dagligen uppdaterad tågposition med förväntat leveransdatum;
 • fullständig tulltjänst (inklusive T1-tullöverföringar och slutlig rensning)
 • omladdning, palletering, möjlig lagring av varor;
 • dess distribution till destinationen.

För ett ännu mer komplett erbjudande föreslår vi att använda tullagret som drivs av vårt företag, där vi sköter alla försändelser själva. På så sätt får du fullständig implementering av alla delar av att importera varor från länder utanför EU och samtidigt delegera alla uppgifter till erfarna specialister inom speditionsbranschen.

Vårt erbjudande vänder sig till såväl enskild firma som företag, enskilda kunder och speditörer. Vi organiserar transporter av standard fullcontainerförsändelser (FCL) och vi hanterar även styckegodsförsändelser (LCL), från 1 m3, med hjälp av våra veckovisa tjänster. Vi organiserar transport i 40'GP, 40'HC containrar. För transporter som kräver kontrollerad temperatur erbjuder vi 40'RF och 45'RFHC kylcontainrar. Vi erbjuder även öppna containrar (OT) och containrar med klädhängare (HT).

Våra företagskunder har vanligtvis stora transportvolymer i form av upp till hundratals containrar per månad. Vi hanterar sådana uppgifter med hjälp av vagngrupper eller fulltågsförsändelser (även konsoliderade från många avsändare). Vi kör även fulla tåg i "dörr-till-dörr"-formeln.

Handlar du med Kina? Välj järnvägstransport! Företag Symlog garanterar dig det bästa erbjudandet och konkurrenskraftiga priser. Hos oss kan du leverera din försändelse från Kina till Polen och tillbaka snabbt, pålitligt och till bästa pris.

Alltid med oss VÄRDE!

  Namn och efternamn (obligatoriskt)

  Epost (krävs)

  Jag samtycker till att kontakta: Symlog Sp. Zoo. mina personuppgifter behandlades i enlighet med företagets integritetspolicy som beskrivs här: Sekretess