Polityka prywatności

Osebni podatki

 

Po GDPR (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) smo dolžni osebe, katerih podatke obdelujemo, seznaniti z njihovimi pravicami in obveznostmi v zvezi s tem.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da:

 

 1. Skrbnik vaših osebnih podatkov je Symlog Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Varšavi, na ul. Włodarzewska 45D, vpisano v državni sodni register pod številko KRS 0000359601, NIP: 1182027731, REGON: 142465772, v nadaljevanju upravitelj. Na skrbnika se lahko pisno obrnete na naslov: Symlog Sp. z o. o., ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa ali po elektronski pošti: rodo@symlog. Sem.

 

 1. Inšpektor za osebne podatke je g. Norbert Bogucki, e-pošta: rodo@symlog. Semki deluje kot kontaktna točka v zadevah varstva osebnih podatkov.

 

 1. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je glede na opravljene aktivnosti:

 

a) sklepanje in izvajanje pogodbe - pridobivanje špediterskih naročil od naših strank in njihovo izvajanje s pomočjo podizvajalcev (prevoznikov), ki sodelujejo z nami,

b) izpolnitev zakonske obveznosti, naložene Symlog Sp. z o. o. – na primer izdaja računa z DDV,

c) pravno utemeljene obresti Symlog Sp. z o. o. – uresničevanje pravno utemeljenih interesov vključuje vse aktivnosti, ki spremljajo izvedbo danega špediterskega naloga, vključno z: razpisnim postopkom, izvršitvijo špediterskega naloga, obdelavo plačil, reklamacije, trženje.

d) vaše soglasje.

 

 1. Vaši osebni podatki se obdelujejo za namene:

a) opravljanje dejavnosti, izvedenih na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (poizvedbe),

b) pridobivanje in izvajanje špedicijskih naročil (izvajanje pogodbe),

c) izpolnitev zakonske obveznosti, naložene Symlog Sp. z o. o. (npr. izdaja DDV računa),

d) za namene trženja storitev Symlog Sp. z oo

 

 1. Obdelovali bomo naslednje kategorije podatkov: kontaktne podatke, podatke, potrebne za identifikacijo za namene izvedbe špediterskega naročila in izstavitve DDV računa, podatke, potrebne za izbiro ustrezne marketinške ponudbe in storitev za vas. Symlog Sp. z oo

 

 1. V kolikor obdelava vaših podatkov poteka zaradi izvedbe naročila za posredovanje, je posredovanje vaših podatkov pogoj za sklenitev pogodbe. Posredovanje podatkov je prostovoljno, vendar je potrebno za sklenitev in izvajanje pogodbe. Če osebni podatki niso posredovani, pogodba ne bo sklenjena. Zagotavljanje podatkov, potrebnih za izdajo računa, je zakonska obveznost in izhaja iz Zakona o davku na blago in storitve. V preostalem obsegu je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno, ni zakonska ali pogodbena zahteva in ni pogoj za sklenitev pogodbe.

 

 1. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov lahko za izvajanje naročil za posredovanje uporabimo subjekte, ki izpolnjujejo naše obveznosti. Ti subjekti bodo podatke obdelovali samo za namene, ki jih določimo mi in naša navodila. Da bi zagotovili, da se podatki obdelujejo samo za namene obdelave naročila za pošiljanje, so take tretje osebe zavezane ustreznim pogodbenim obveznostim za zagotavljanje zaupnosti podatkov.

 

 1. Zbrane osebne podatke hranimo v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«), lahko pa jih prenesemo tudi v državo izven tega območja in tam obdelujemo le, če to zahteva izvedba določenega naročila za posredovanje.

 

 1. Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo pogodbe, po tem času pa še toliko časa, kolikor zastara terjatev. Če bodo vaši osebni podatki obdelani za izpolnitev zakonske obveznosti upravljavca, bodo osebni podatki hranjeni toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev te obveznosti. Podatke, obdelane na podlagi vaše privolitve, bomo obdelovali do preklica privolitve. Če se bodo vaši osebni podatki obdelovali na podlagi zakonitega interesa upravljavca, se bodo podatki obdelovali do izpolnitve zakonitega interesa, ki je podlaga za to obdelavo.

 

 1. V primeru obdelave vaših osebnih podatkov imate pravico do:

a) od skrbnika zahteva dostop do njihovih osebnih podatkov, njihovo popravljanje, brisanje ali omejitev obdelave podatkov,

b) ugovarjati takšni obdelavi,

c) prenos osebnih podatkov,

d) vloži pritožbo pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov.

 

 1. Vaši osebni podatki niso predmet avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem.

 

Avtorske pravice za vsebino na spletni strani:

Prepovedano je kopiranje in distribucija spletne strani v celoti ali delno brez predhodnega soglasja. To ne velja za začasno podvajanje vsebine spletne strani v delovnem pomnilniku računalnika. Avtorske pravice do spletnega mesta ali njegovih posameznih elementov ter pravice do blagovnih znamk so pridržane založniku ali drugim subjektom. Elementi, katerih založnik ni avtor, so bili objavljeni pod podeljeno licenco. Založnik izjavlja, da grafični materiali in animacije, ki promovirajo posamezne materiale, izvirajo od proizvajalcev ali subjektov, ki z njimi sodelujejo. Kršitev pravic intelektualne lastnine vodi v civilno ali kazensko odgovornost.