COOKIE TRÊN TRANG WEB SymlogTôi.

Chính sách về cookie và các công nghệ tương tự khác
1. Liên quan đến việc chia sẻ nội dung của trang web https://symlog.eu (sau đây gọi là "Trang web" hoặc "Blog") sử dụng cái gọi là cookie, tức là thông tin được lưu bởi máy chủ trên thiết bị cuối của người dùng mà máy chủ có thể đọc mỗi khi kết nối với thiết bị cuối này, cũng có thể sử dụng các công nghệ khác có chức năng tương tự hoặc giống hệt với cookie. Trong tài liệu này, thông tin liên quan đến cookie cũng áp dụng cho các công nghệ tương tự khác được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Cookie (còn gọi là "cookie") là dữ liệu CNTT, đặc biệt là các tệp văn bản, được lưu trữ trên thiết bị cuối của người dùng trang web. Cookie thường chứa tên miền của trang web chứa cookie, thời gian lưu trữ trên thiết bị cuối và một số duy nhất.

2. Cookie được sử dụng cho các mục đích sau:

a) điều chỉnh nội dung của các trang web theo sở thích của người dùng và tối ưu hóa việc sử dụng các trang web; đặc biệt, các tệp này cho phép nhận ra thiết bị của người dùng trên trang web và hiển thị trang web một cách chính xác, phù hợp với nhu cầu cá nhân của anh ta,

b) tạo thống kê giúp hiểu cách người dùng trang web sử dụng trang web, cho phép cải thiện cấu trúc và nội dung của họ,

c) duy trì phiên của người dùng trang web (sau khi đăng nhập), nhờ đó người dùng không phải nhập lại thông tin đăng nhập và mật khẩu trên mỗi trang con của trang web,

d) cung cấp cho người dùng nội dung quảng cáo phù hợp hơn với sở thích của họ.

3. Là một phần của các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các loại cookie sau:

a) cookie "cần thiết", cho phép sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web, ví dụ: cookie xác thực được sử dụng cho các dịch vụ yêu cầu xác thực trên trang web,

b) cookie được sử dụng để đảm bảo an ninh, ví dụ: được sử dụng để phát hiện gian lận trong lĩnh vực xác thực trong trang web,

c) cookie, cho phép thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web

d) cookie "chức năng", cho phép "ghi nhớ" các cài đặt do người dùng chọn và cá nhân hóa giao diện người dùng, ví dụ: về ngôn ngữ hoặc khu vực mà người dùng đến, kích thước phông chữ, giao diện trang web, v.v.

e) cookie "quảng cáo", cho phép phân phối nội dung quảng cáo đến người dùng phù hợp hơn với sở thích của họ.

4. Trong nhiều trường hợp, phần mềm được sử dụng để duyệt các trang web (trình duyệt web) cho phép cookie được lưu trữ trên thiết bị cuối của người dùng theo mặc định. Người dùng trang web có thể thay đổi cài đặt cookie của họ bất kỳ lúc nào. Các cài đặt này có thể được thay đổi cụ thể theo cách để chặn việc xử lý tự động các cookie trong cài đặt trình duyệt web hoặc để thông báo về mọi bài đăng của chúng trên thiết bị của người dùng trên trang web. Thông tin chi tiết về các khả năng và phương pháp xử lý cookie có sẵn trong cài đặt phần mềm (trình duyệt web). Việc không thay đổi cài đặt cookie có nghĩa là chúng sẽ được lưu trữ trên thiết bị cuối của người dùng và do đó chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin trên thiết bị cuối của người dùng và truy cập thông tin này.

5. Việc tắt sử dụng cookie có thể gây khó khăn cho việc sử dụng một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi, đặc biệt là những dịch vụ yêu cầu đăng nhập. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa tùy chọn chấp nhận cookie không ngăn chặn việc không thể đọc hoặc xem nội dung được đăng trên trang web, chẳng hạn như blog này, tùy thuộc vào những nội dung mà quyền truy cập yêu cầu ghi nhật ký.

6. Cookie có thể được đặt trên thiết bị cuối của người dùng trang web và sau đó được sử dụng bởi các nhà quảng cáo hợp tác với Blog, bởi các công ty nghiên cứu và nhà cung cấp các ứng dụng đa phương tiện.

Bạn có thể đọc thêm về cookie tutaj