W najnowszym artykule Rzeczpospolitej, Bartosz Miszkiewicz 高胜宇, Prezes Zarządu Symlog Sp. z o.o., ukazuje znaczący wzrost wpływu transportu kolejowego na Jedwabnym Szlaku.

Czytaj więcej: https://logistyka.rp.pl/szynowy/art40536501-malaszewicze-znow-zasypane-kontenerami-z-chin