Transit är grundelementet i TSL, det vill säga transport-, speditions- och logistikbranschen. Generellt sett är transitering ett förfarande som möjliggör fri rörlighet för varor mellan länder. Vad är transittransport och vilka typer av transitering kan vi urskilja i transporter?

Transit - vad är det?

Genomresa är ett begrepp som är nära relaterat till sektorn TSL. Refererar till internationella transporter. Genomresa gäller inte direkt det land där platsen för lastning och lossning av godset är belägen. Så när kan vi prata om i transit? MED i transit inträffar när transporten går genom ett lands territorium där det inte finns någon lastnings- och lossningsplats. För att illustrera - transport av varor från Tyskland till Spanien betyder det transitland är Frankrike. 

Vad som är viktigt transittransporter den är befriad från tullar och är inte föremål för handelspolitik.  Transittransporter regleras endast av relevanta internationella överenskommelser, såsom bl.a. Konvention och stadga om transitfrihet. På det här sättet transittransporter innebär fri rörlighet för varor mellan länder. Så mycket frihet i procedurerna relaterade till i transit är resultatet av avskaffandet av tullhinder inom Europeiska unionens territorium. 

Vilka typer av transitering finns i internationella transporter?

W transiteringsförfarande står ut direkt transport oraz indirekt transport. Företag som erbjuder internationella transporttjänster utför olika transittransporter, inklusive direkttransporter. Vad är direkt transitering? DE direkt transitering säger vi när varorna som vi transporterar genom området transitland, får inte förvaras i dess område. Transportföretaget kan således inte lasta om gods i sina lokaler och inte heller ändra det transportmedel som används för transporten. Transporten här sker direkt från punkt A till punkt B.

I sin tur med indirekt transitering vi har att göra med en situation där de transporterade varorna kan förvaras på en specifik plats i lokalen transitland för en given tid. Följaktligen har transportören vid sådan transport möjlighet att omlasta godset (t.ex. i samband med dess uppdelning i mindre delar) eller byta transportmedel till ett annat. 

Intern transit kontra extern transit

utom direkt transitering i indirekt sticker också ut intern transitering i extern. Intern transitering utförs endast inom Europeiska unionens tullgränser. På grund av det faktum att transporten utförs genom ett land som är beläget i EU-gemenskapen, ändras inte tullstatusen för de transporterade varorna. Detta bestämmer det förenklade förfarandet i samband med formaliteter - transporten av varor baseras på ett tulldokument och säkerhet. 

extern transitering den genomförs dock inte bara inom Europeiska unionens gränser, utan även i områden utanför EU-gemenskapen. På grund av att transporten avser icke-gemenskapsvaror blir transiteringsförfarandet mer komplicerat vad gäller formaliteter. extern transitering omfattas av olika handelspolitik och olika tullar som införs av länder. Ändring av tullstatus för de transporterade varorna gör det nödvändigt att fullgöra lämpliga formaliteter relaterade till de implementerade varorna i transit.

Hur förbereder man sig för transittransport?

Internationell transitering implementeras brett över hela världen, på grund av utveckling TSL-industrin, dvs. transport-, speditions- och logistiksektorerna. Var och en av dessa transporter kräver dock professionell förberedelse. Det är här viktigt att inte bara ta hand om formella frågor, det vill säga att förbereda lämplig dokumentation, utan också att känna till de lagar som gäller i enskilda länder. Optimal planering av leveransvägen bör också beaktas, med hänsyn till lämpliga transportmedel. Genomförande genomresa det är värt att beställa en specialiserad och professionellt företag verksamma i TSL-branschen, som kommer att ta hand om högsta kvalitet på tjänster, aktualitet och säkerhet internationella transporter.