Politica de confidențialitate

Date personale

 

Conform GDPR (Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95). /46/CE), suntem obligați să informăm persoanele ale căror date le prelucrăm cu privire la drepturile și obligațiile noastre legate de acestea.

În legătură cu cele de mai sus, vă informăm că:

 

 1. Administratorul datelor dumneavoastră personale este Symlog Societate cu răspundere limitată cu sediul social în Varșovia, la ul. Włodarzewska 45D, înscrisă în Registrul Curții Naționale sub numărul KRS 0000359601, NIP: 1182027731, REGON: 142465772, denumit în continuare Administrator. Puteți contacta Administratorul în scris la următoarea adresă: Symlog Sp. z o. o., ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Varșovia sau prin e-mail: rodo@symlog. I.

 

 1. Inspectorul de date cu caracter personal este domnul Norbert Bogucki, e-mail: rodo@symlog. Icare acționează ca punct de contact în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

 

 1. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este, in functie de activitatile desfasurate:

 

a) încheierea și executarea contractului - obținerea comenzilor de expediere de la clienții noștri și executarea acestora cu ajutorul subcontractanților (transportatorilor) care cooperează cu noi,

b) îndeplinirea obligaţiei legale impuse Symlog Sp. z o. o. – de exemplu, emiterea unei facturi cu TVA,

c) dobândă justificată legal Symlog Sp. z o. o. – implementarea intereselor justificate din punct de vedere legal include toate activitățile care însoțesc implementarea unui anumit ordin de expediere, inclusiv: procedura de licitație, executarea ordinului de expediere, procesarea plăților, reclamații, marketing.

d) consimțământul dumneavoastră.

 

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul:

a) desfășurarea activităților desfășurate la cererea dvs. înainte de încheierea contractului (anchete),

b) obținerea și executarea comenzilor de expediere (executarea contractului),

c) îndeplinirea obligaţiei legale impuse Symlog Sp. z o. o. (de exemplu, emiterea unei facturi cu TVA),

d) în scopuri de marketing a serviciilor Symlog NS. z o. o

 

 1. Vom prelucra următoarele categorii de date: date de contact, date necesare identificării în scopul executării unui ordin de expediere și emiterii unei facturi cu TVA, date necesare pentru a selecta o ofertă de marketing și servicii adecvate pentru dvs. Symlog NS. z o. o

 

 1. În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în vederea executării comenzii de expediere, furnizarea datelor dumneavoastră este o condiție pentru încheierea contractului. Furnizarea datelor este voluntară, dar este necesară încheierea și executarea contractului. În cazul în care nu sunt furnizate date cu caracter personal, contractul nu va fi încheiat. Furnizarea datelor necesare emiterii unei facturi este o obligație legală și rezultă din Legea privind impozitul pe bunuri și servicii. În restul domeniului de aplicare, furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, nu este o cerință statutară sau contractuală și nu este o condiție pentru încheierea unui contract.

 

 1. Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, putem folosi entități care își îndeplinesc obligațiile pentru a îndeplini comenzile de expediere. Aceste entități vor prelucra datele numai în scopurile specificate de noi și instrucțiunile noastre. Pentru a se asigura că datele sunt prelucrate numai în scopul procesării comenzii de expediere, astfel de terți sunt obligați să respecte obligații contractuale corespunzătoare de a asigura confidențialitatea datelor.

 

 1. Stocăm datele cu caracter personal colectate în Spațiul Economic European ("SEE"), dar ele pot fi, de asemenea, transferate într-o țară din afara acestei zone și procesate acolo numai dacă este necesar de executarea unei anumite comenzi de expediere.

 

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea contractului, iar după acest timp pentru o perioadă corespunzătoare perioadei de limitare a revendicărilor. În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în vederea îndeplinirii obligației legale care revine administratorului, datele personale vor fi păstrate pentru timpul necesar îndeplinirii acestei obligații. Vom prelucra datele prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră până când vă retrageți consimțământul. În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza interesului legitim al administratorului, datele vor fi prelucrate până la îndeplinirea interesului legitim care constituie baza acestei prelucrări.

 

 1. În cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul la:

a) solicitări administratorului de a accesa datele lor personale, de a le rectifica, de a șterge sau de a limita prelucrarea datelor;

b) se opune unei astfel de prelucrări,

c) transferul de date cu caracter personal,

d) depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu fac obiectul luării de decizii automate, inclusiv profilării.

 

Drepturi de autor asupra conținutului de pe site:

Este interzisă copierea și distribuirea site-ului în întregime sau parțial fără acordul prealabil. Acest lucru nu se aplică pentru duplicarea temporară a conținutului site-ului web în memoria de operare a computerului. Drepturile de autor asupra site-ului web sau asupra elementelor sale individuale, precum și drepturile asupra mărcilor comerciale sunt rezervate Editorului sau altor entități. Articolele al căror editor nu este autorul au fost publicate sub licența acordată. Editorul declară că materialele grafice și animațiile care promovează materiale individuale provin de la producători sau entități care cooperează cu aceștia. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală duce la răspundere civilă sau penală.