Transitt er grunnelementet i TSL, det vil si transport-, spedisjons- og logistikkbransjen. Generelt sett er transitt en prosedyre som tillater fri bevegelse av varer mellom land. Hva er transitttransport og hvilke typer transitt kan vi skille i transport?

Transitt - hva er det?

Gjennomreise er et konsept nært knyttet til sektoren TSL. Refererer til internasjonal transport. Gjennomreise gjelder ikke direkte for landet hvor lasting og lossing av godset befinner seg. Så når kan vi snakke om i transitt? MED i transitt oppstår når transporten går gjennom territoriet til et land der det ikke er noe laste- og lossepunkt. For å illustrere - transport av varer fra Tyskland til Spania betyr det transittland er Frankrike. 

Hva er viktig, transitttransport det er fritatt for toll og er ikke underlagt handelspolitikk.  Transitttransport reguleres kun av relevante internasjonale avtaler, som bl.a. Konvensjon og vedtekter om transittfrihet. På denne måten transitttransport betyr fri bevegelse av varer mellom land. Så mye frihet i prosedyrene knyttet til i transitt er resultatet av avskaffelsen av tollbarrierer på EUs territorium. 

Hva er typene transitt i internasjonal transport?

W transittprosedyre skiller seg ut direkte transport oraz indirekte transport. Selskaper som tilbyr internasjonale transporttjenester utfører ulike transitttransporter, inkludert direkte transport. Hva er direkte transitt? DE direkte transitt sier vi når varene som vi frakter gjennom området transittland, kan ikke lagres i sitt område. Transportselskapet kan således ikke omlaste varer i sine lokaler, og kan heller ikke endre transportmiddel som brukes til transport. Transporten her utføres direkte fra punkt A til punkt B.

I tur og orden med indirekte transitt vi har å gjøre med en situasjon hvor de transporterte varene kan lagres på et bestemt sted i lokalene transittland for en gitt tid. Følgelig har transportøren under slik transport mulighet til å omlaste godset (f.eks. i forbindelse med dets oppdeling i mindre deler) eller bytte transportmiddel til et annet. 

Intern transitt vs ekstern transitt

unntatt direkte transitt i indirekte skiller seg også ut intern transitt i utvendig. Intern transport utføres kun innenfor EUs tollgrenser. På grunn av det faktum at transporten utføres gjennom territoriet til et land som ligger i EU-samfunnet, endres ikke tollstatusen til de transporterte varene. Dette bestemmer den forenklede prosedyren knyttet til formaliteter - transport av varer er basert på ett tolldokument og sikkerhet. 

ekstern transitt den utføres imidlertid ikke bare innenfor EUs grenser, men også i områder utenfor EU-fellesskapet. På grunn av at transporten gjelder ikke-fellesskapsvarer, blir transitteringsprosedyren her mer komplisert når det gjelder formaliteter. ekstern transitt underlagt ulike handelspolitikker og ulike tollavgifter pålagt av land. Endring av tollstatusen til de transporterte varene gjør det nødvendig å fullføre passende formaliteter knyttet til de implementerte varene i transitt.

Hvordan forberede seg på transitttransport?

Internasjonal transitt implementeres over hele verden på grunn av utvikling TSL industri, dvs. transport-, spedisjons- og logistikksektorene. Hver av disse transportene krever imidlertid profesjonell forberedelse. Her er det viktig ikke bare å ta seg av formelle spørsmål, det vil si å utarbeide hensiktsmessig dokumentasjon, men også å kjenne til lovene som gjelder i de enkelte land. Optimal planlegging av leveringsveien bør også tas i betraktning, med hensyn til passende transportmidler. Gjennomføring gjennomreise det er verdt å bestille en spesialisert og profesjonelt selskap opererer i TSL-bransjen, som vil ta seg av høyeste kvalitet på tjenester, aktualitet og sikkerhet internasjonal transport.